MBA Kokkola

MBA Kokkola on kasvuhakuisen ja -haluisen yrityksen sekä kehittymisintoisen julkisen organisaation täydennyskoulutusohjelma.

MBA Kokkolan voi aloittaa joustavasti useassa vaiheessa.

Helmikuussa alkaa Strateginen johdon laskentatoimi - moduuli ja silloin on hyvä hetki hypätä mukaan. Tutustu sisältöön ja aikatauluun tästä. Haku on käynnissä!

Kiinnostaako käynnissä olevan Managing the Internationalising Firm -modulin yksittäiset päivät? Lisätietoa tästä.

Kysy lisätietoja Paula Kiviseltä.

FACEbook- mainos ja nostokuva(4).pngMBA Kokkola -ohjelma sopii niin yrityksissä kuin julkisorganisaatioissa johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville alasta ja taustasta riippumatta. MBA-ohjelman tavoitteena on laaja-alainen liiketoiminnan kokonaislogiikan ymmärtäminen, mikä mahdollistaa terveen ja turvallisen kasvun ja menestyksen. Ohjelma kehittää niin osallistujan henkilökohtaisia ominaisuuksia kuin tukee koko organisaation toimintaa.

MBA Kokkola on laajuudeltaan 90-105 op, ja se koostuu viidestä itsenäisestä moduulista. Mikäli osallistuja haluaa MBA-diplomin, tulee hänen suorittaa kaikki moduulit hyväksytysti, mutta myös yksittäisten moduulien suorittaminen on mahdollista.

MBA Kokkola -ohjelmaa toteuttavat Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius yhdessä.

Tulosta MBA Kokkolan esite tästä. 

MBA Kokkolan rekenne kuvana

Opiskelu MBA Kokkola -ohjelmassa

nygård.jpgMBA-opinnot suoritetaan työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa, muutoin opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja sähköisessä Moodle-oppimisympäristössä. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti Kokkolassa. Koko ohjelman laajuus on 90-105 op ja sen voi suorittaa noin 2½ vuodessa.

MBA-moduulit koostuvat asiantuntijaluennoista, analyyseista ja yritystapausten käsittelystä. Opetusmenetelminä hyödynnetään mm. luentoja ja kirjallisuutta, case-opetusta, ryhmätöitä ja -keskusteluja, workshopia sekä oppimispäiväkirjaa.

Kouluttajina toimivat Vaasan yliopiston professorit ja tutkijat ja vierailijat yritysmaailmasta ja muista oppilaitoksista. Luennoitsijan lisäksi osallistujat hyötyvät toistensa näkemyksestä, kokemuksesta ja asiantuntemuksesta. Ryhmäkeskustelut koetaan erittäin hyödyllisiksi ja vertaistuki ryhmäläisten kesken korostuu.

Jokaiselle osallistujalle tehdään MBA-opintojen alkaessa henkilökohtainen opetussuunnitelma, joka tarvittaessa päivitetään vuosittain. Myös opinto-ohjaus kuuluu hintaan.

 

Sisältö ja osallistumismaksut

JOKA - Johtajana kasvaminen 25 op, 8 000 € + alv. 24% - alkoi syksyllä 2018

Managing the Internationalising Firm 20 op,  alkoi 24.9.2019 - Ilmoittaudu yksittäisiin päiviin!
4 500 € + alv. 24% (+opintomatkan matkakustannukset)

 • Managing the International Business Environment 24.-25.9.2019
 • Internationalisation Strategies 9.-10.10.2019
 • Managing and leading people across boarders 7.-8.11.2019
 • Study Trip abroad
 • Cross-cultural management 11.-12.12.2019

HAKU KÄYNNISSÄ:

Strateginen johdon laskentatoimi 15 op 3 900 € + alv. 24%, alkaa 19.2.2020

 • ke 19.2.2020 Strateginen johdon laskentatoimi
 • Professori Marko Järvenpää, Vaasan yliopisto
 • to 20.2.2020 Strateginen johdon laskentatoimi
 • KTT yliopettaja Janne Peltoniemi, Centria
 • to 19.3.2020 Budjetointi
 • KTT yliopistonlehtori Vesa Partanen, Turun yliopisto
 • pe 20.3.2020 Kustannuslaskenta
 • Professori Marko Järvenpää, Vaasan yliopisto
 • ke 22.4.2020 Tilinpäätösanalyysi ja investointilaskelmat
 • Apulaisprofessori Antti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto
 • to 23.4.2020 Rahoitussuunnittelu, yrityksen arvon määritys (myös pk-yrityksen)
 • Professori Sami Vähämaa, Vaasan yliopisto
 • ke 13.5.2020 Talousviestintä johtamisen tukena
 • Viestintäkonsultti Maija Harsu, MH Consulting
 • Yritysesimerkkejä talousluvuilla johtamisesta
 • Hallitusammattilainen Hannu Linna
 • to 14.5.2020 Workshop-tentti
 • Professori Marko Järvenpää, Vaasan yliopisto


Strateginen johtaminen 15 op 3 900 € + alv. 24%, alkaa syksyllä 2020
MBA-tutkielma 15-30 op 2 900 € + alv. 24%

Osallistumismaksuun sisältyy opetus, luentomateriaalit, ulkomaanosioiden opetus ja opinto-ohjaus.

Mikäli osallistuja joutuu peruuttamaan osallistumisensa myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, veloitamme 50% osallistumismaksusta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautuminen

MBA-ohjelmien osallistujilta edellytetään johtamiskokemusta sekä riittävää kielitaitoa englanniksi opiskelua varten.

Voit ilmoittautua MBA Kokkola –ohjelmaan tai sen osiin tällä lomakkeella. Myös yksittäisiin päiviin on mahdollista osallistua.

 Lisätietoja antavat

 • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa koulutuspäällikkö Paula Kivinen
 • Vaasan yliopiston Levón-instituutissa kehittämispäällikkö Mikael Hallbäck, 029 449 8289, etunimi.sukunimi@uva.fi

Mba Kokkola Koskinen    Kronqvist.png

A4 vaaka(6).png