14.11.2018

MBA Kokkola

MBA Kokkola on kasvuhakuisen ja -haluisen yrityksen sekä kehittymisintoisen julkisen organisaation täydennyskoulutusohjelma.MBA Kokkola alkoi JOKA Johtajana kasvaminen -osiolla. Tulosta syksyn ja kevään aikataulu ja sisällöt tästä.

MBA Kokkolan voi aloittaa useassa vaiheessa. Syksyllä 2019 alkaa Managing the Internationalising Firm - moduuli ja silloin on hyvä hetki hypätä mukaan. Haku on käynnissä!

MBA Kokkola -ohjelma sopii niin yrityksissä kuin julkisorganisaatioissa johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville alasta ja taustasta riippumatta. MBA-ohjelman tavoitteena on laaja-alainen liiketoiminnan kokonaislogiikan ymmärtäminen, mikä mahdollistaa terveen ja turvallisen kasvun ja menestyksen. Ohjelma kehittää niin osallistujan henkilökohtaisia ominaisuuksia kuin tukee koko organisaation toimintaa.

mba kokkola esitteen kansiMBA Kokkola on laajuudeltaan 90-105 op, ja se koostuu viidestä itsenäisestä moduulista. Mikäli osallistuja haluaa MBA-diplomin, tulee hänen suorittaa kaikki moduulit hyväksytysti, mutta myös yksittäisten moduulien suorittaminen on mahdollista.

MBA Kokkola -ohjelmaa toteuttavat Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius yhdessä.

Tulosta MBA Kokkolan esite tästä.

MBA Kokkolan rekenne kuvana

Opiskelu MBA Kokkola -ohjelmassa

nygård.jpgMBA-opinnot suoritetaan työn ohessa. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa, muutoin opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja sähköisessä Moodle-oppimisympäristössä. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti Kokkolassa. Koko ohjelman laajuus on 90-105 op ja sen voi suorittaa noin 2½ vuodessa.

MBA-moduulit koostuvat asiantuntijaluennoista, analyyseista ja yritystapausten käsittelystä. Opetusmenetelminä hyödynnetään mm. luentoja ja kirjallisuutta, case-opetusta, ryhmätöitä ja -keskusteluja, workshopia sekä oppimispäiväkirjaa.

Kouluttajina toimivat Vaasan yliopiston professorit ja tutkijat ja vierailijat yritysmaailmasta ja muista oppilaitoksista. Luennoitsijan lisäksi osallistujat hyötyvät toistensa näkemyksestä, kokemuksesta ja asiantuntemuksesta. Ryhmäkeskustelut koetaan erittäin hyödyllisiksi ja vertaistuki ryhmäläisten kesken korostuu.

Jokaiselle osallistujalle tehdään MBA-opintojen alkaessa henkilökohtainen opetussuunnitelma, joka tarvittaessa päivitetään vuosittain. Myös opinto-ohjaus kuuluu hintaan.

Ilmoittautuminen

MBA-ohjelmien osallistujilta edellytetään vähintään 3-4 vuoden johtamiskokemusta sekä riittävää kielitaitoa englanniksi opiskelua varten.

Voit ilmoittautua MBA Kokkola –ohjelmaan tai sen osiin tällä lomakkeella.

Mba Kokkola Koskinen

Osallistumismaksut

JOKA - Johtajana kasvaminen 25 op, 8 000 € + alv. 24% - alkoi syksyllä 2019

Managing the Internationalising Firm 20 op 4 500 € + alv. 24%, alkaa syksyllä 2019 ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ!

Strateginen johdon laskentatoimi 15 op 3 900 € + alv. 24%, alkaa keväällä 2020
Strateginen johtaminen 15 op 3 900 € + alv. 24%, alkaa syksyllä 2020
MBA-tutkielma 15-30 op 2 900 € + alv. 24%

Osallistumismaksuun sisältyy opetus, luentomateriaalit, ulkomaanosioiden opetus ja opinto-ohjaus.

Mikäli osallistuja joutuu peruuttamaan osallistumisensa myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, veloitamme 50% osallistumismaksusta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 Lisätietoja antavat

  • Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa koulutuspäällikkö Paula Kivinen
  • Vaasan yliopiston Levón-instituutissa kehittämispäällikkö Mikael Hallbäck, 029 449 8289, etunimi.sukunimi@uva.fi

 Kronqvist.png