30.10.2018

Uudet tuulet - Lean ja kiertotalous

Ajankohtainen AgriBisnes-koulutus maatalouden parissa toimiville yrittäjille.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu (tulosta ohjelma):

Ilmoittautuminen päättyy 31.10.

OSAT 1-2

7.-8.11.2018

Muuttuva maailma - muuttuva tuottaja

Paavolat2.jpgMuutostekijöitä ja tulevaisuuskuvia. Mitä tutkijat tietävät nyt tuottajan maailman muutoksesta?

  • Toimintaympäristön vaihtoehtoisia tulevaisuuksia
  • Maatalouspolitiikan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia
  • Elintarvikejärjestelmän vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Kouluttaja: tutkimusjohtaja, KTT, MMM Tuomas Kuhmonen, Turun yliopisto

OSAT 3-4

10.12.2018

Lean ja maatalous - Lean – viisaammin kolikoita kukkaroon

Miten lean otetaan käyttöään maatilalla, miten leanin työkaluja käytetään ja kuinka vähennetään hukkatyötä.

  • Mitä Lean on? Lean –käsitteitä.
  • Mikä on turhaa – mistä oikeasti on hyötyä – mistä  turhasta ei kuitenkaan voi luopua?
  • Lean ajattelusta käytännön kehittämiseen - työkaluja lean-toteuttamiseen.
  • Oman tilan arvoketjun tarkastelu lean-näkökulmasta.

Kouluttaja: EduPower Jyrgen Wiklund/Anders Öster

17.12.2018

Kiertotalous ja sen mahdollisuudet - Maatalousjätteen minimointi ja hyödyntäminen

Maataloudessa energian omavarainen tuotanto ja ravinteiden kierrätys ovat merkittäviä mahdollisuuksia parantaa maatilojen kannattavuutta ja vähentää haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kiertotalouden tavoitteena on jätteettömyys eli hyödyntää materiaali ja tuotannon sivuvirrat mahdollisimman tehokkaasti.

Kouluttaja: KTT Ville Tuomi, Vaasan yliopisto

OSA 5

10.1.2019

Workshop – Oman tilan/tuotannon kehittämisprojekti

Osallistujat valmistelevat ennen päivää omaan tilaansa/tuotantoonsa liittyvän kehittämisprojektin liittyen leaniin ja/tai kiertotalouteen. Ennen workshop päivää osallistujat syventyvät tarkemmin yhteen toiseen työhön ja kehittävät sekä omaa työtään että toista työtä yhdessä aamupäivän aikana. Iltapäivän aikana kaikki vielä esittelevät työnsä ja niistä keskustellaan yhdessä. Riippuen osallistujamäärästä työt tehdään yksin, pareittain tai ryhmissä.

Kouluttaja: KTT Ville Tuomi, Vaasan yliopisto

Optio
OSA 6 3-4/2019
Optiona osallistuminen Uumajan opintomatkaan maalis-huhtikuussa 2019 AgriBisnes 3 -kokonaisuutta käyvien kanssa. Matkasta veloitetaan erikseen.

Koulutus on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Opetusmenetelminä ovat luennot, case ‐opetus ja ryhmätyöt ja ‐keskustelut. Olennaisen osan oppimista muodostaa omien kokemusten pohdiskelu ja kriittinen tarkastelu sekä uusien ajatusten ja menetelmien soveltaminen omassa työssä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu lomakkeella tästä tai puhelimella/WhatsApp Anu Rantamäki 040 8247012. Paikkoja rajoitetusti.

Osallistumismaksu

Koko koulutuksen hinta on 475 €/osallistuja (alv. 0%, osallistumismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa).

Lisätietoja

lean.jpgKokkolan yliopistokeskus Chydenius: Paula Kivinen ja Anu Rantamäki

Vaasan yliopisto, Levón-instituutti: Maijastiina Jokitalo, maijastiina.jokitalo@uva.fi, p. 029 449 8199

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus: Jarmo Matintalo, jarmo.matintalo@kpedu.fi, p. 044 7250620

Koulutus on osa AgriBisnes III -hanketta. AgriBisnes III on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Keski‐Pohjanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyössä toteuttama koulutus maatalousyrittäjille. Koulutusohjelmaa rahoittavat Pohjanmaan ELY‐keskus ja  Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014‐2020.

Logot_vihkoon.jpg