22.03.2018

AgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnande

AgriBisnes-utbildningen har börjat, men det ryms ännu med lantbruksföretagare till utbildningen. Ansökningstiden förlängs tills gruppen är full.

Skriv ut preliminärt program och tidtabell.


Det är också möjligt att delta i enskilda moduler. Mer information.

AgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnandeAgriBisnes-utbildningen

 • utvecklar lantbruksföretagarnas kunnande inom affärsverksamhet och ledarskap
 • främjar nätverkande
 • förbättrar konkurrenskraften för lantbruksföretag
 • erbjuder ny information och forskningsresultat från affärsverksamhetens olika delområden

AgriBisnes III är en utbildning för lantbruksföretagare som förverkligas genom samarbete mellan Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, Levón-institutet vid Vasa universitet, Mellersta Österbottens utbildningskoncern och Mellersta Österbottens Vuxenutbildning. Utbildningen finansieras av Österbottens NTM-central och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Mål

 • att vägleda landsbygdsföretagare till att se sin omvärld på ett nytt sätt
 • att uppfatta och att kritiskt bedöma relevansen av befintlig praxis och verksamhetsvillkor
 • att själva också ta ansvar för andra steg i produktionskedjan och se de möjligheter som finns

Åt vem

AgriBisnes III-utbildningens målgrupp är lantbruksföretagare i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Var

Närvarodagarna kommer att hållas i Karleby, Jakobstad och Vasa.

Genomförande av utbildningenAgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnande kuvapysty

 • 2 närvarodagar per månad från oktober-april (inga närvarodagar i maj-september)
 • Utbildningen består av 41 närvarodagar, en del genomförs utomlands.
 • Undervisningen består av föreläsningar och case studier med grupparbeten och -diskussioner. Utbildningens viktigaste del är att reflektera över de egna erfarenheterna och granska dem kritiskt samt att tillämpa nya tankesätt och metoder i det egna arbetet. Utbildningen innehåller inte traditionella prov.
 • Undervisningsspråket är svenska.

Innehåll och tidtabell

Utbildningen börjar 15-16.1.2018 och slutar i april 2020.

AgriBisnes III - utbildningen innehåller 4 moduler.

 • Ledarskap, 15 sp
 • Nya vindar och innovationsledning, 5 sp
 • Lean och cirkulär ekonomi, 10 sp
  • Innehåller studieresa till Umeå: universitets samarbete, företagsbesök
 • Globala marknader och jordbruk, 15 sp

Avslutningsseminarium: Framtida produktiva och lönsamma företag inom jordbrukssektorn

Skriv ut preliminärt program och tidtabell (vi förbehåller oss rätten till ändringar)

Ansökan

 • Till AgriBisnes III – utbildningen väljs minst 15 lantbruksföretag som förbundit sig till tillväxt och utveckling från Österbotten och Mellersta Österbotten.
 • Ansöknigstiden förlängs tills gruppen är full
 • Ansökningsblankett

Pris

 • Avgiften för utbildningen är 2270 €/företag (moms 0%) och företaget betalar kostnaderna för utlandsresan.  Avgiften faktureras i tre rater.
 • Av deltagarna krävs en förbindelse om att avgiften kommer att betalas före utbildningen börjar.

 

Mer information

Karleby universitetscenter Chydenius: Paula Kivinen ja Anu Rantamäki

Levón-institutet vid Vasa universitet: Mikael Hallbäck, mikael.hallback@uva.fi , p. 029 449 8289

Mellersta Österbottens Vuxenutbildning: Jarmo Matintalo, jarmo.matintalo@kpedu.fi, p. 044 7250620

Logot_vihkoon.jpg