05.06.2018

AgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnande

 

AgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnandeAgriBisnes-utbildningen

 • Utbildningen erbjuder ny information och forskningsresultat från affärsverksamhetens olika delområden.
 • Varje deltagare tillämpar informationen i det egna företaget.

Åt vem

AgriBisnes III-utbildningens målgrupp är lantbruksföretagare i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Var

Närvarodagarna kommer att hållas i Karleby, Jakobstad och Vasa.

AgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnande kuvapysty

Utbildningar:

Nya vindar och innovativ ledarskap -modul 5 sp

Pris:            332 € (moms 0%) 

 • 22.-23.10.2018                   Världen och producenten i förändring
 • 5.-6.11.2018                     Förändringsfaktorer och framtidsbilder
 • 3.12.2018                          Innovationer och produktivitet
 • 4.12.2018                          Världen i förändring –workshop

Lean och cirkulär ekonomi –modul 10 sp

Pris:            663 € (moms 0%)

 •  1/2019           Lean och lantbruk, 1 dag
 • 1/2019          Lean – smartare mynt i plånboken, 1 dag                   
 • 2/2019          Studieresa till Umeå – cirkulär ekonomi som tema, 4 dagar
 • 3/2019          Egna gårdens värdekedja, 2 dagar
 • 4/2019          Cirkulära ekonomins möjligheter, 1 dag
 • 10/2019        Minimering och utnyttjning av lantbruksavfall, 1 dag
 • 10/2019        Lean –workshop, 1 dag

Globala marknaden och lantbruket – modul 15 sp

Pris:            994 € (moms 0%)

 • 11/2019         Hur påverkas lantbruket av den globala marknaden, 1 dag
 • 11/2019        Lantbruket och den internationella affärsomgivningen, 1 dag
 • 12/2020        Det internationaliserande lantbruksföretaget, 1 dag
 • 12/2020        Internationaliseringsstrategier, 1 dag
 • 1/2020          Kulturskillnader – kommunikation och affärsförhandlingar, 2 dagar
 • 2/2020          Kreativ marknadsföring – påverka efterfrågan och skilj dig från konkurrenterna, 1 dag
 • 2/2020          Framgång med försäljningsarbete, 1 dag
 • 3/2020          Internationell avtalsrätt, 1 dag
 • 3/2020          Internationalisering i sikte – workshop, 1 dag

 Enskilda utbildningsdagar 95 € (moms 0%)

Anmälan

Anmälning åt Anu Rantamäki.

AgriBisnes III är en utbildning för lantbruksföretagare som förverkligas genom samarbete mellan Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, Levón-institutet vid Vasa universitet, Mellersta Österbottens utbildningskoncern och Mellersta Österbottens Vuxenutbildning. Utbildningen finansieras av Österbottens NTM-central och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Mer information

Karleby universitetscenter Chydenius: Paula Kivinen ja Anu Rantamäki

Levón-institutet vid Vasa universitet: Mikael Hallbäck, mikael.hallback@uva.fi , p. 029 449 8289

Mellersta Österbottens Vuxenutbildning: Jarmo Matintalo, jarmo.matintalo@kpedu.fi, p. 044 7250620

Logot_vihkoon.jpg