02.10.2018

AgriBisnes

AgriBisnes tarjoaa koulutusta ruotsin ja suomen kielellä. 
Tästä pääset tutustumaan  Uudet tuulet - LEAN ja kiertotalous - kokonaisuuteen.

AgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnande

syksy2018FACEbook- mainos ja nostokuva (1).jpgAgriBisnes-utbildningen erbjuder ny information och forskningsresultat från affärsverksamhetens olika delområden. Varje deltagare tillämpar informationen i det egna företaget.
Åt vem: AgriBisnes III-utbildningens målgrupp är lantbruksföretagare i Österbotten och Mellersta Österbotten.
Var: Närvarodagarna kommer att hållas i Karleby, Jakobstad och Vasa.

Utbildningar:

NYA VINDAR OCH INNOVATIV LEDARSKAP -modul 5 sp

Pris:            332 € (moms 0%) 

22.-23.10.2018 Karleby
Världen och producenten i förändring

 • Nuläget för den finska jordbrukaren 2018
 • Den enda framtid som finns är framtider.
 • Vad händer med livsmedelsförsörjningen i framtiden?
 • Framgång genom teknik och sociala nätverk
 • Riskhantering i en värld full av osäkerhet
 • Att arbeta för sin egen skull
 • Utbildare: Anna Häggblom

Målsättning: Efter dessa två dagar ska deltagarna ha analyserat sin egen verksamhetsmiljö, sin egen verksamhet och den egna insatsen ur flera olika synvi

nklar. 

Resultat: En tryggare producent som har tänkt igenom flera olika utfall av framtiderna.

AgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnande

5.-6.11.2018, Jakobstad
Förändringsfaktorer och framtidsbilder

Vilka är förändringsfaktorerna inom jordbruket, mjölkproduktionen eller inom djuruppfödningen? Vad vet forskarna idag om förändringsfaktorer regionalt och globalt?

 • Vi bekantar oss närmare med nuvarande och kommande väderfenomen
 • Konsumenternas köpbeteende
 • Det regionala, nationella samt EU:s riktlinjer inför framtiden
 • Framtidens utmaningar och möjligheter
 • Utbildare: Jyrgen Wiklund/Anders Öster

Under kursen får kursdeltagaren välja ett projekt med syfte att utveckla den egna produktionen. Sparrning ges av föreläsarna på plats. Projektet utmynnar också i ett Lean Six Sigma White Belt- certifikat.           

3.12.2018 Vasa
Innovationer och produktivitet

Vilka innovationer är aktuella i böndernas maskinparker och hur ser framtidens maskineAgriBisnes III - utveckla ditt affärskunnande kuvapystyr ut samt vilka möjligheter ger dessa åt producenter inom jord- och skogsbruket eller djuruppfödningen?

 • Lean inom maskinteknik
 • Hur ser dagens- och morgondagens teknik ut för att bemöta kommande utmaningar
 • Innovationer inom matproduktion
 • Utbildare: Jyrgen Wiklund/Anders Öster

Under kursen fortsätter deltagarna utveckla det i november valda projektet. Sparrning ges av föreläsarna på plats. Projektet utmynnar i ett Lean Six Sigma White Belt-certifikat. Vi tar regelbundet upp lärdomar från Lean-filosofin och går igenom hur vi praktiskt kan förbättra och effektivisera vår egna produktion med bättre lönsamhet som mål.                    

4.12.2018 Vasa
Världen i förändring –workshop

 • Deltagarna diskuterar och har möjlighet att färdigställa sina projekt under förmiddagen. 
 • Presentation av eget utvecklingsprojekt under eftermiddagen.
 • Utbildare: Jyrgen Wiklund/Anders Öster

 

LEAN OCH CIRKULÄR EKONOMI –modul 10 sp

Pris:            663 € (moms 0%)

 •  1/2019           Lean och lantbruk, 1 dag
 • 1/2019          Lean – smartare mynt i plånboken, 1 dag                   
 • 2/2019          Studieresa till Umeå – cirkulär ekonomi som tema, 4 dagar
 • 3/2019          Egna gårdens värdekedja, 2 dagar
 • 4/2019          Cirkulära ekonomins möjligheter, 1 dag
 • 10/2019        Minimering och utnyttjning av lantbruksavfall, 1 dag
 • 10/2019        Lean –workshop, 1 dag

GLOBALA MARKNADEN OCH LANTBRUKET – modul 15 sp

Pris:            994 € (moms 0%)

 • 11/2019         Hur påverkas lantbruket av den globala marknaden, 1 dag
 • 11/2019        Lantbruket och den internationella affärsomgivningen, 1 dag
 • 12/2020        Det internationaliserande lantbruksföretaget, 1 dag
 • 12/2020        Internationaliseringsstrategier, 1 dag
 • 1/2020          Kulturskillnader – kommunikation och affärsförhandlingar, 2 dagar
 • 2/2020          Kreativ marknadsföring – påverka efterfrågan och skilj dig från konkurrenterna, 1 dag
 • 2/2020          Framgång med försäljningsarbete, 1 dag
 • 3/2020          Internationell avtalsrätt, 1 dag
 • 3/2020          Internationalisering i sikte – workshop, 1 dag

 Enskilda utbildningsdagar 95 € (moms 0%)

Anmälan

Ansökningsblankett.

 

AgriBisnes III är en utbildning för lantbruksföretagare som förverkligas genom samarbete mellan Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, Levón-institutet vid Vasa universitet, Mellersta Österbottens utbildningskoncern och Mellersta Österbottens Vuxenutbildning. Utbildningen finansieras av Österbottens NTM-central och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Mer information

Karleby universitetscenter Chydenius: Paula Kivinen ja Anu Rantamäki

Levón-institutet vid Vasa universitet: Mikael Hallbäck, mikael.hallback@uva.fi , p. 029 449 8289

Mellersta Österbottens Vuxenutbildning: Jarmo Matintalo, jarmo.matintalo@kpedu.fi, p. 044 7250620

Logot_vihkoon.jpg