26.03.2019

AgriBisnes III

Den tvåspråkiga LEAN och cirkulär ekonomi-modulen börjar i februari.
Helmikuussa alkava LEAN ja kiertotalous -osio järjestetään kaksikielisenä.  Tästä pääset tutustumaan suomenkieliseen ohjelmaan.

AgriBisnes-utbildningen erbjuder ny information och forskningsresultat från affärsverksamhetens olika delområden. Varje deltagare tillämpar informationen i det egna företaget.
Åt vem: AgriBisnes III-utbildningens målgrupp är lantbruksföretagare i Österbotten och Mellersta Österbotten.
Var: Närvarodagarna kommer att hållas i Karleby, Jakobstad och Vasa.

Utbilsyksy2018FACEbook- mainos ja nostokuva (1).jpgdningar:

LEAN OCH CIRKULÄR EKONOMI –modul

Pris:  Enskilda utbildningsdagar 95 €

I delen

5.-6.2.2019 kl. 9.00 - 15.30 Karleby
LEAN och lantbruk

Hur Lean tas i bruk i lantbruksföretaget, hur Lean används och hur man minskar på onödigt arbete.

Vad är Lean? Lean-begrepp. Vad är onödigt – vad har man verkligen nytta av – vilket onödigt kan man inte avstå ifrån. Att utveckla Lean-tänkande i praktiken – verktyg för att förverkliga Lean. Företagets värdekedja ur Lean-perspektiv.

Utbildare: Jyrgen Wiklund/ Anders Öster, Edupower Oy Ab

II delen

13.3.2019 kl. 9.00 - 15.30 Jakobstad
Egna gårdens värdekedja

Utbildare: x.x.

14.3.2019 kl. 9.00-15.00 Jakobstad
Cirkulära ekonomins möjligheter

Att bli självförsörjande på energi och att återvinna näringsämnen ger betydande möjligheter att förbättra lantbrukens lönsamhet och minska på skadlig inverkan på miljön. Den cirkulära ekonomins mål är att bli avfallsfri dvs utnyttja material och produktionens sidoströmmar så effektivt som möjligt.  

Utbildare: Ville Tuomi, Vasa universitet

III delen

2.-4.4.2019
Studieresa till Danmark – cirkulär ekonomi som tema, 3 dagar (företaget betalar kostnaderna för resan: hotel, flygbiljetter osv.)

IV delen

9.10.2019 kl. 9.00 - 15.30 Vasa
Minimering och utnyttjning av lantbruksavfall

Den cirkulära ekonomins mål är att bli avfallsfri (zero waste) dvs utnyttja material och produktionens sidoströmmar så effektivt som möjligt. 
Utbildare: Ville Tuomi, Vasa universitet

10.10.2019 kl 9.00 – 15.30 Vasa
Lean workshop
Utbildare: Jyrgen Wiklund/ Anders Öster, Edupower Oy Ab

Anmälan

Ansökningsblankett eller Anu Rantamäki

 

GLOBALA MARKNADEN OCH LANTBRUKET – modul 15 sp

Pris:            994 € (moms 0%), enskilda utbildningsdagar 95 €

  • 11/2019         Hur påverkas lantbruket av den globala marknaden, 1 dag
  • 11/2019        Lantbruket och den internationella affärsomgivningen, 1 dag
  • 12/2019        Det internationaliserande lantbruksföretaget, 1 dag
  • 12/2019        Internationaliseringsstrategier, 1 dag
  • 1/2020          Kulturskillnader – kommunikation och affärsförhandlingar, 2 dagar
  • 2/2020          Kreativ marknadsföring – påverka efterfrågan och skilj dig från konkurrenterna, 1 dag
  • 2/2020          Framgång med försäljningsarbete, 1 dag
  • 3/2020          Internationell avtalsrätt, 1 dag
  • 3/2020          Internationalisering i sikte – workshop, 1 dag

 

 Vi behåller rätten till förändringar.

 AgriBisnes III är en utbildning för lantbruksföretagare som förverkligas genom samarbete mellan Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, Levón-institutet vid Vasa universitet, Mellersta Österbottens utbildningskoncern och Mellersta Österbottens Vuxenutbildning. Utbildningen finansieras av Österbottens NTM-central och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Mer information

Karleby universitetscenter Chydenius: Paula Kivinen ja Anu Rantamäki

Levón-institutet vid Vasa universitet: Mikael Hallbäck, mikael.hallback@uva.fi , p. 029 449 8289

Mellersta Österbottens Vuxenutbildning: Jarmo Matintalo, jarmo.matintalo@kpedu.fi, p. 044 7250620

 

Logot_vihkoon.jpg