09.04.2018

AgriBisnes II - tutkiva kehittäminen kilpailukyvyn edellytyksenä

AgriBisnes II - hankkeen päätösseminaari 4.5. klo 10.00 - 12.30 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella. Tervetuloa!

flaijeri.jpg

Ilmoittautumiset: Anu Rantamäki

  • AgriBisnes II -koilutuskokonaisuus alkoi syksyllä 2016  ja jatkuu keväälle 2018 saakka. 
  • kehittää maatalousyrittäjien liiketoiminta‐ ja johtamisosaamista
  • edistää verkostoitumista ja parantaa kilpailukykyä
  • tarjoaa tuoretta tietoa ja tutkimustuloksia liiketoiminnan eri osa‐alueilta.

AgriBisnes II on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Keski‐Pohjanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyössä toteuttama koulutus maatalousyrittäjille. Koulutusohjelmaa rahoittavat Pohjanmaan ELY‐keskus, Keski‐Pohjanmaa, Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014‐2020.

Tavoitteet

  • Maatalousyritysten jatkuvuuden, kasvun sekä kannattavuuden tukeminen ja maatalousyritysten kehittäminen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi
  • Luoda mahdollisuuksia maaseutuyrittämisen eri toimialojen väliselle vuorovaikutukselle, sekä uusien verkostojen ja rakenteiden syntymiselle
  • Kehittää osallistujien strategista ajattelukykyä tulevaisuuden haasteiden hahmottamiseksi ja muutosvalmiuden lisäämiseksi
  • Tukea yritysten markkina‐mahdollisuuksien laajentumista ja edellytyksiä menestyä kansainvälistyvillä markkinoilla

Kenelle

AgriBisnes II - koulutus on suunnattu Keski-Pohjanmaan  alueella maatalouden (maito, liha, peruna yms., metsä ja turkis) parissa toimiville yrittäjille.

Koulutuksen toteutus

Kaksivuotinen koulutus sisältää 37 lähiopetuspäivää (keskimäärin kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa), sisältäen ulkomaanosion ja on laajuudeltaan 45 opintopistettä. Opetusmenetelminä ovat luennot, case ‐opetus ja ryhmätyöt ja ‐keskustelut. Olennaisen osan oppimista muodostaa omien kokemusten pohdiskelu ja kriittinen tarkastelu sekä uusien ajatusten ja menetelmien soveltaminen omassa työssä. Koulutus ei sisällä perinteisiä kirjatenttejä.

Lisäksi AgriBisnes II -hanke toteuttaa 2-3 ajankohtaisseminaaria, johon on alueen kaikilla maatalousyrityksillä avoin pääsy.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus käynnistyy 3.10.2016 ja päättyy kesäkuussa 2018.

AgriBisnes II -koulutus sisältää neljä kokonaisuutta:Ruohoa

 • Johtajuus, 5 op - aloitus syksyllä 2016
 • Tavoitteista tulokseen (Strateginen johtaminen), 15 op
 • AgriBisneksen erityiskysymyksiä, 10 op - sisältää ulkomaan opintomatkan
 • Johdon laskentatoimi, 15 op - päättyy kesällä 2018

Ajankohtaisseminaarit

 • Maaseudun hyvä tulevaisuus seminaari 11.1.2017.
 • Tulavaisuuden tuottaja  - päätösseminaari 5/2018

Tulosta tästä alustava sisältö ja aikataulu.

Hakeminen

AgriBisnes II - koulutukseen valitaan 15 kasvuun ja kehittämiseen sitoutunutta maatalousyritystä Keski-Pohjanmaalta. Osallistujien valintaprosessin yhteydessä kartoitetaan hake­neiden maatalousyritysten kasvu- ja kehittymishalukkuus ja/tai suunnitelmat sekä arvioidaan valmius sitoutua pitkä­kestoiseen kehittämisprosessiin.

Ajankohtaisseminaarit

Koulutusohjelman sisältämiin ajankohtaisseminaareihin on alueen muilla maatalousyrityksillä avoin pääsy.

Osallistumismaksu

AgriBisnes II -koulutusohjelmaan osallistuvien maatalousyritysten osallistumiskustannukset koostuvat enimmillään 2 000 euron (alv. 0%, osallistumismaksu ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa) osallistumismaksusta, ulkomaanosion matkustuskustannuksista ja opiskeluun käytetystä työajasta. Osallistumismaksua pienentää avoimista seminaareista kerätyt muiden osallistujien osallistumismaksut ja pienennys huomioidaan viimeisessä erässä. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Osallistujilta edellytetään ennen opiskelun alkamista sitoumus osallistumismaksun maksamisesta.

Lisätietoja

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius: Paula Kivinen ja Anu Rantamäki

Vaasan yliopisto, Levón-instituutti: Mikael Hallbäck, mikael.hallback@uva.fi, p. 029 449 8289

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus: Ulla Kauppila, ulla.kauppila@kpedu.fi, p. 044 725 0853

Logot_vihkoon.jpg