Yliopistokeskus mukana kuntakokeilussa

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi Keski-Pohjanmaalla 1.3.2021, ja asiakkaat siirtyvät kokeiluun 8.3. Kuntakokeilussa työllisyyttä edistäviä palveluja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda koko maakunnan kattava palveluvalikoima. Kokeilu tarjoaa asiakkaille henkilökohtaista ohjausta sekä moniammatillisen verkoston sen tueksi.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa käynnissä olevassa OK Työmarkkinoilla -hankkeessa toteutetaan täydennyskoulutusta ja uravalmennusta kuntakokeilun asiakkaille. Täydennyskoulutus rakentuu muodostuvan tarpeen mukaan, nyt haku on jo avoinna Taloussosiaalityön täydennyskoulutukseen.

Uravalmennuksen tavoitteena on osallistujien työllistyminen tai koulutukseen hakeutuminen. Yksilöohjauksessa kartoitetaan asiakkaan tilanne, tarpeet ja tavoitteet, jonka pohjalta palvelun kokonaisuus rakentuu. Uravalmennus voi koostua esimerkiksi seuraavista:

  • Osaamisvajeen tunnistaminen – omat vahvuudet ja kehittämisalueet
  • Työmarkkinoiden tila ja työelämätietous
  • Työnhakutaidot ja –kanavat
  • Opinto-ohjaus – opintoihin hakeutuminen

OK Työmarkkinoilla -hankkeessa ovat mukana Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeelle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus - erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen.

Lisätietoa kuntakokeilusta:

https://www.kokkola.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/
https://www.kokkola.fi/tiedotteet/kokkolan-seudun-tyollisyyden-kuntakokeilu-kaynnistyy-keski-pohjanmaalla-1-3-2021

Lisätietoa yliopistokeskuksen uravalmennuksesta ja täydennyskoulutuksesta:

Paula Kivinen

OK Työmarkkinoilla