Vastuullisella yritystoiminnalla Keski-Pohjanmaan matkailusektori nousuun

Tiedote 26.5.2020

Keski-Pohjanmaan maakunnallisissa kehittämisasiakirjoissa matkailusektori on nostettu toimialakeskittymäksi, jota halutaan kehittää maakunnan aluetalouden elinkeinollisena tukijalkana. Lähtökohdat ovat haastavat, sillä maakunnan matkailusektori muodostuu suurelta osin pienistä ja sivutoimisesti johdetuista yrityksistä. Lähtökohtaisesti Keski-Pohjanmaa ei myöskään kuulu Suomen tunnetuimpiin matkailualueisiin. Toisaalta olosuhteiden puolesta maakunnasta on löydettävissä lähes kaikkea sitä, mitä suomalaisella matkailulla ylipäätään on maailmalle tarjottavanaan.

Matkailun kehittämisen globaalina haasteena ilmastonmuutoksen oloissa ja koronavirus COVID-19 -pandemian jälkeisenä aikana on vastuullisen ja turvallisen matkailutarjonnan kehittäminen. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kauppatieteiden tiimi on MAYKO-hankkeessa (Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut Keski-Pohjanmaalla) selvittänyt vastuullisen matkailun hyödyntämismahdollisuuksia maakunnan matkailuyrityksissä. Erityisesti tarkastelun kohteina ovat olleet ympäristösertifiointi ja esteettömyys.

Selvitysten tuloksena Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on julkistanut kolme raporttia, jotka ovat avoimesti saatavissa alla olevista linkeistä:

 • Rosenqvist, Olli (2020). Selvitys matkailusektorin tilasta ja kehittämistarpeista Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkunnissa. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8141-9.
 • Harald, Mari & Olli Rosenqvist (2020). Selvitys ympäristösertifioinnin hyödyntämismahdollisuuksista Keski-Pohjanmaan matkailuyrityksissä. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8143-3.
 • Rosenqvist, Olli (2020). Selvitys esteettömyyden hyödyntämismahdollisuuksista Keski-Pohjanmaan matkailuyrityksissä. Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8142-6.

Vastuullinen matkailu tarjoaa matkailuyrityksille ja koko toimintaympäristölle mahdollisuuksia mutta myös haasteita. Yritystoiminnan volyymia on saatava kasvatettua. Maakunnallisen yhteistyön avulla on mahdollista parantaa alueen kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja mainetta matkailualueena. Maakunnallista matkailuyhteistyötä tulee syventää. Matkailutarjonnan saavutettavuuden alueellista koordinaatiota tulee parantaa niin, että kaikki tarjonta on mahdollisimman helposti matkailijoiden saavutettavissa.

► MAYKO-hankkeen tulosten esittelyvideo (19 min) ja videolla läpi käytävä PowerPoint-esitys ovat löydettävissä hankkeen nettisivuilta osoitteesta https://www.chydenius.fi/mayko-fi/.


Lisätietoja MAYKO-hankkeesta ja sen tuloksista antavat:

Olli Rosenqvist

 • Yliopistotutkija
 • Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • E-mail: olli.rosenqvist@jyu.fi
 • Puh. 040 805 4429

Mari Harald

 • Suunnittelija
 • Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • E-mail: mari.harald@jyu.fi
 • Puh. 040 837 2368

Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen kokeilut Keski-Pohjanmaalla (MAYKO) -hankkeen ovat mahdollistaneet:

mayko-logot-vaaka-fi.png