Världen och producenten i förändring

Utbildningen som stöder förändringen.

Tommy Nyholm (Skogsjö, Munsala) studerar på AgriBisnes-utbildningen. Utbildningen började i januari och fortsätter igen i oktober med modulen ”Nya vindar och innovativ ledarskap”, dit du kan anmäla dig nu. Utbildningen består av 6 närvarodagar som hålls i Vasa, Jakobstad och Karleby.

Varför sökte du till AgriBisnes-utbildningen?
- Att vidareutbilda sig lönar sig alltid och denna utbildning lät intressant och någonting som kunde passa mig. De fyra modulerna är alla viktiga i dagens jordbruk och företagande. Speciellt ledarskap är något som känns bra att få lära sig mera om.

Vad förväntar du dig av utbildningen?
- Förväntningarna på utbildningen är att föreläsarna håller hög nivå och att man kan relatera till det egna arbetet från föreläsningarna. Förväntar mig att utvecklas som företagare.

Vem skulle du rekommendera utbildningen åt?
- Svårt att säga att någon inte skulle ha nytta av utbildningen men kanske speciellt åt yngre företagare som inte gått ledarskapsutbildning, samt företagare som tidigare inte haft anställda på gården.

Höstens utbildning börjar 22.10., ämnen är: Världen och producenten i förändring, Förändringsfaktorer och framtidsbilder, Innovationer och produktivitet och Världen i förändring –workshop. I januari är det möjligt att fortsätta med modulen LEAN och cirkulär ekonomi.

Mera information och anmälningar:
www.chydenius.fi/agribisnes

tommy_nyholm2.jpg