Pohjoismainen Chydenius-seminaari keskustelee osallistavasta kaupungista ja kasvusta

Vuonna 2021 Kokkolan Chydenius-seminaari järjestetään lauantaina 7. elokuuta (klo 13–15.30). Teemana on ”Osallistavat kaupungit – avaimena osallistavaan kasvuun?” Tänä vuonna seminaari on osa Anders Chydenius -säätiön 20-vuotisjuhlavuotta ja osa Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Kaksikieliseen ja simultaanitulkattuun seminaariin voi osallistua myös etänä – niin Suomesta kuin Ruotsista.

"Kokkolan Chydenius -seminaari ajoittuu kuntavaalien jälkeiseen Suomeen, joka on samalla Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Anders Chydenius -säätiön juhlavuoden teemana on demokratia ja osallisuus: Demokratiaverkosto 21 -hanke on Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan yhteinen. Siksi luvassa on pohjoismainen seminaari, jossa keskustellaan osallistavista kaupungeista avaimena osallistavaan kasvuun erityisesti Merenkurkun alueella", kertoo Anders Chydenius -säätiön asiamies Juha Mustonen.

Suomalaisia yhteiskunnallisia keskustelijoita ovat mm. EU-komissaari Jutta Urpilainen, Suomen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand ja Suomen Pankin pääjohtajana toiminut Erkki Liikanen ja Kokkolan kaupunginvaltuustoon puheenjohtaja Tiina Isotalus. Ruotsalaisia yhteiskunnallisia keskustelijoita ovat mm. entinen ulkoministeri Margot Wallström, eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Karin Enström ja EU:n alueiden komitean jäsen Åsa Ågren Wikström. Akateemista asiantuntemusta keskusteluun tuovat myös Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm, Uumajan yliopiston yliopistojohtaja Hans Wiklund, tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa Vaasan yliopistosta sekä projektitutkija Kenneth Nordberg Åbo Akademista.

Seminaarin tausta-aineistoon saadaan mm. Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaan tervehdys pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistilta, Suomen ja Ruotsin kuntaliitoilta, Suomen Akatemian rahoittamilta tutkimushankkeilta, Ahvenanmaan Pelastakaa lapset-järjestöltä sekä Pohjanmaan maakuntien maakuntajohtajilta.

Tilaisuuden avaavat Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila ja Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Björn Vikström ja päättää Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Marko Aittola. Seminaarin pääjärjestäjinä ovat Kokkolan kaupunki, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Anders Chydenius -säätiö. Kumppaneita ovat Pohjanmaan kauppakamari, Osuuskauppa KPO, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keskipohjanmaa-lehti – ja tänä vuonna myös Demokratiaverkosto 21, ulkoministeriö, oikeusministeriö ja Merenkurkun neuvosto.

Seminaari on avoin ja maksuton kaikille, mutta osallistujamäärä on tänä vuonna rajoitettu.
Ilmoittautumisia pyydetään 5.8. mennessä www.chydenius.fi/seminaari

Lisätietoja:

Juha Mustonen, asiamies
Puh. 040 356 3782
asiamies@chydenius.net


Nordiska Chydenius-seminariet diskuterar inkluderande städer och tillväxt

Årets Chydenius-seminarium arrangeras lördag 7 augusti (kl. 13–15.30). Temat är ”Inkluderande städer – nyckeln till inkluderande tillväxt?”. I år utgör seminariet en del av Anders Chydenius-stiftelsens 20-årsjubileumsår och en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Det är också möjligt att delta virtuellt i det tvåspråkiga och simultantolkade seminariet – både från Finland och Sverige.

"Karlebys Chydenius-seminarium äger rum i ett Finland som lever i kommunalvalets efterdyningar och är samtidigt ordförandelandet för Nordiska ministerrådet. Temat för Anders Chydenius-stiftelsens jubileumsår är demokrati och delaktighet. Demokratinätverk 21 är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Sverige och Åland. Därför utlovas ett nordiskt seminarium som diskuterar inkluderande städer som en nyckel till inkluderande tillväxt, speciellt i Kvarkenområdet", berättar Anders Chydenius-stiftelsens ombud Juha Mustonen.

Finländska samhälleliga debattörer är bl. a EU-kommissionär Jutta Urpilainen, ordförande för riksdagens framtidsutskott Joakim Strand samt tidigare chefdirektör för Finlands Bank Erkki Liikanen och ordförande för Karlebys stadsfullmäktige Tiina Isotalus. Svenska samhällsdebattörer är bl. a tidigare utrikesminister Margot Wallström, ordförande för Sveriges riksdags konstitutionsutskott Karin Enström och medlem av europeiska regionkommittén Åsa Ågren Wikström. Vasa universitets styrelseordförande Johnny Åkerholm, universitetsdirektör för Umeå universitet Hans Wiklund, forskardoktor vid Vasa universitet Hanna-Kaisa Pernaa och projektforskare vid Åbo Akademi Kenneth Nordberg bidrar med akademisk sakkunskap till diskussionen.

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist ger en skriftlig hälsning som bakgrundsmaterial till seminariet. Även Finlands och Sveriges kommunförbund, Rädda barnen-förbundet på Åland samt de österbottniska landskapsdirektörerna inkommer med skriftliga hälsningar.

Seminariet öppnas av stadsdirektör Stina Mattila och Anders Chydenius-stiftelsens styrelseordförande Björn Vikström och avslutas av direktören för Karleby universitetscenter Chydenius Marko Aittola. Huvudarrangörer för seminariet är Karleby stad, Karleby universitetscenter Chydenius och Anders Chydenius-stiftelsen. Medarrangörer är Österbottens handelskammare, Andelslaget KPO, Mellersta Österbottens Andelsbank, tidningen Keskipohjanmaa samt i år även Demokratinätverk 21, utrikesministeriet, justitieministeriet och Kvarkenrådet.

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla, men i år är deltagarantalet begränsat. Anmälan senast 5.8. på adressen www.chydenius.fi/seminaari