Paikkariippumaton työ lisää organisaation houkuttelevuutta työnantajana Keski-Pohjanmaalla

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Centria-ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama selvitys osoitti, että mahdollisuus tarjota etä- ja paikkariippumatonta työtä tulee määrittämään tulevaisuudessa yhä voimakkaammin organisaatioiden kyvyn houkutella parhaita osaajia. Selvityksen mukaan tässä kehityksessä erityisesti julkisorganisaatioilla on ilmeinen vaara tippua kyydistä.

Syksyn aikana toteutettu Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla (PARI) -esiselvityksessä kartoitettiin paikkariippumattoman työn nykytilaa Keski-Pohjanmaan alueella.

– Kun työnantajat aiemmin määrittelivät, missä määrin työtekijöillä oli mahdollisuus tehdä etätyötä, on asetelma kääntynyt osin päälaelleen. Selvityksen mukaan erityisesti korkeasti koulutetut asiantuntijat määrittelevät itse yhä useammin ovatko valmiita tekemään paikkariippumatonta työtä, etätyötä, hybridityötä vai työpaikalla tapahtuvaa työtä, kertoo Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen professori Tomi Kallio selvityksen tuloksista.

Professori Kallion mukaan informaatioteknologian kehityksen seurauksena paikkariippumaton työ, etätyö ja hybridityö tulevat koskettamaan yhä useampia, ei siis ainoastaan rajattua joukkoa erityisasiantuntijoita kuten aiemmin.
– Muutos koskettaa erityisen rajusti muuttotappioalueita, joilla on työmarkkinanäkökulmasta tarkasteltuna proaktiivisesti toimimalla mahdollisuus joko menestyä tai passiivisesti reagoimalla vaara pudota kehityksestä ja taantua entisestään, sanoo Kallio.

Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla esiselvitys toteutettiin haastattelemalla 11 keskipohjalaisen organisaation ylemmän ja keskijohdon edustajia sekä kyselyllä, joka toteutettiin 10 keskipohjalaisessa organisaatiossa. Kyselyyn vastasi 279 henkilöä.

Nyt toteutettu esiselvitys on ensimmäinen osahanke laajemmassa, monivuotisessa paikkariippumattomuuteen liittyvässä hankekokonaisuudessa, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä ja muita toimijoita tunnistamaan paikkariippumattoman työn mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla (PARI) -esiselvityksen rahoittaja on Keski-Pohjanmaan liitto.

Tervetuloa kuulemaan Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla -esiselvityksen tuloksia webinaariin 19.12. klo 12:15-14.00. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täältä.


Lisätietoja:

Professori Tomi J. Kallio, Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
tomi.kallio@uwasa.fi, +358 29 4498632

Paikkariippumaton työ Keski-Pohjanmaalla (PARI)