Opinnäyte yrityksen tarpeisiin

Vaasan yliopiston Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa Kokkolassa opiskelevan Elli-Noora Koskelan pro gradu -tutkielman aihe tuli toimeksiantona yritykseltä.

Tein jo AMK-opintojeni opinnäytetyön yritystoimeksiantona. Tämän kokemuksen pohjalta ajattelin, että olisipa mahtavaa, jos voisin taas tehdä opinnäytetyön, josta joku hyötyy. Kun opiskelijoille tuli tieto Alten Finlandin opinnäytetyön aiheesta, tartuin tilaisuuteen, kertoo Elli-Noora Koskela.

Alten Finland Oy on IT- ja teknologiakonsulttiyritys, joka työskentelee eurooppalaisten yritysten kanssa koko tuotekehitysketjussa. Yrityksellä on Suomessa lähes 600 työntekijää ja 12 toimipisteestä yksi sijaitsee Kokkolassa.

Altenin yhteyshenkilön kanssa kävimme keskustelun heidän tarpeistaan, minun kiinnostuksistani, opiskeluistani ja taustastani. He tiesivät aika tarkastikin, mitä halusivat tutkimukselta. Tämän pohjalta tein suunnitelman toteutuksesta huomioiden myös yliopiston vaatimukset opinnäytetyölle, sanoo Koskela.

Maisteriopintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma on opinnäytetyö, jossa opiskelija osoittaa oman alansa tieteellistä tuntemusta ja soveltaa tieteellistä tietoa valitun tutkimusongelman ratkaisuun.

Vaikka toimeksiantogradun tekeminen oli vaativaa tasapainottelua yliopistokelpoisuuden ja yrityksen tavoitteiden välillä, tiesin joka kerta gradua kirjoittaessani, että tällä työllä on merkitys, se tulee tarpeeseen ja joku hyötyy tästä oikeasti. Se oli motivoivaa. Sain myös sparrausta ja tsemppausta yrityksen yhteyshenkilöltä. Koin, että tämä on heille tärkeä juttu ja arvostavat työtäni, kertoo Koskela kokemuksestaan.

Lue yritysnäkökulma:
Graduyhteistyö lähtee liikkeelle
kehittämistarpeesta ja samalla lisää
yrityksen tunnettuutta työnantajana

Opiskelijoiden ja yritysten yhteistyömahdollisuuksia parannetaan Mecco-hankkeessa

Yliopistokeskuksella käynnissä olevan Mecco-hankkeen yhtenä toimenpiteenä kehitetään opiskelijoiden ja yritysten yhteistyömahdollisuuksia eli haetaan koordinoidusti vastaavia menestystarinoita kuin Elli-Noora Koskelan ja Alten Finlandin yhteistyö.

Opiskelijoita kannustetaan toimeksiantoina tehtäviin tutkielmiin, jolloin opinnäytetöiden aiheet olisivat lähtöisin aidoista työelämätarpeista. Aina toimeksiantaja ja opiskelija eivät kuitenkaan kohtaa. Tähän haasteeseen rakennamme parhaillaan toimintamallia, kertoo maisteriohjelmasta vastaava Jenni Kantola.

Mecco-hankeen sivuille tästä.

logot_vaaka_mecco.png