Onko yrityksellänne rekrytointi- tai osaamistarpeita?

Tarvitseeko nykyinen henkilöstönne osaamista täydentävää koulutusta? Tai onko yrityksenne hastavaa saada osaavaa henkilökuntaa?

Osaamistarpeesta kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla (OK työmarkkinoilla) -hanke auttaa yrityksiä ja työntekijöitä löytämään toisensa. Mecco-hanke räätälöi koulutusta alueen osaamistarpeeseen. Hankkeiden asiakkaita ovat mikro- ja pk-yritysten työntekijät sekä uraohjaukseen tulevat työhakijat.

Yrityksiltä toivotaan suoraa yhteydenottoa osaaja- ja osaamistarpeisiin liittyen. Hankkeiden maksutonta koultustarjontaa on mahdollista muokata ilmenevän tarpeen mukaan ja työnhakija-asiakkaista on mahdollisuus täsmäkoulutuksella kouluttaa tarvittava osaaja yritykseen.

Rahoittajalogot-rajattu.jpg

OK työmarkkinoilla -hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, tukea työllisyysasteen nostamista ja vastata osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä. Yksilön osaamistarve muutetaan koulutuksen kautta tekijän uudeksi osaamiseksi, ja siten kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla. Keskeisin asiakasryhmä nopean työllistymisen näkökulmasta ovat alle 30-vuotiaat korkeakoulutetut, jotka yhden tutkinnonosan tai koulutusmoduulin avulla vahvistavat työllistettävyyttään, esimerkiksi jollakin muulla alalla.

Mecco-hankkeessa tavoitteena on alueen tarpeisiin pohjautuvan koulutustarjonnan tuottaminen kasvu- ja rakennemuutosaloille. Toteutetaan alueen yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin räätälöityä koulutustarjontaa kaikille avoimesti ja maksuttomasti.

Lisätietoja Mecco-hankkeesta.

Lisätietoja OK työmarkkinoilla-hankkeesta.

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä miten voisimme auttaa teidän yritystänne!

Paula Kivinen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius