Mentorointiparit jakoivat urasuunnitelmien lisäksi myös asiantuntijatietoa ja osaamista

Kun liiketoiminnan kehittämisen (LIKE) toinen maisteriohjelma käynnistyi, asetettiin tavoitteeksi työelämäyhteyksien syventäminen ja uusien yhteistyömuotojen kehittäminen. Yksi merkittävimmistä panostuksista tavoitteen saavuttamiseksi oli LIKE Mentorointiohjelman perustaminen. Avoimen haun kautta mukaan mentorointiohjelmaan lähti 12 pääosin Keski-Pohjanmaalla vaikuttavaa liike-elämän asiantuntijaa sekä 14 maisteriohjelman opiskelijaa.

Perinteisistä yliopistojen mentorointiohjelmista poiketen, LIKE maisteriohjelmassa opiskelijat ovat jo työelämässä ja monella on takana pitkä ura, joten mentoroinnin fokus oli työelämätaitojen sijaan itsensä kehittämisessä. Koska tavoitteena oli myös tutkia ja kehittää tulevaisuuden mentorointiohjelmaa, mentoroinnin etenemistä seurattiin mm. haastatteluin ja digitaalisten päiväkirjamerkintöjen avulla.

Mentorointipareja pyydettiin raportoimaan tapaamisten päätteeksi, minkälaisia aiheita he olivat käsitelleet. Oli mielenkiintoista havaita, että työhyvinvoinnin ja urasuunnitelmien rinnalla keskusteluissa jaettiin paljon asiantuntijatietoa ja osaamista, sanoo maisteriohjelmasta vastaava yliopistonlehtori Jenni Kantola.

Mentorointiohjelman päättäjäisissä kesäkussa jaettiin kokemuksia ja havaintoja matkan varrelta. Yksi mentoreista, Marjut Marttila, KEHA-keskuksen kehittämisasiantuntija, on myös itse ollut aikaisemmin mentoroitavana.

Ymmärrän itse mentoroitavana olleena mentoroinnin merkityksen ja siksi halusin laittaa hyvää kiertämään, kertoo Marttila.

Marjut Marttilan kokemuksen mukaan mentoriparin kanssa löytyi helposti yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Hänen mentoriparinsa oli opintojen aikaan samanaikaisesti vanhempainvapaalla ja näkemyksiä vaihdettiin myös äitiyden ja uran yhdistämisestä.

Suunnitelmallisuus on äärimmäisen tärkeää, kun opiskellaan työn ja perheen ohessa, suunnitelman seuraaminen, mutta myös joustavuus, pohtii Marjut Marttila myös omiin kokemuksiinsa peilaten.

Mentorointiohjelmat ovat yleensä verrattain lyhytkestoisia, kun taas LIKE Mentorointiohjelmassa haettiin mentorointiparia kulkemaan matka maisteriopintojen halki ja tukemaan opintojen eri vaiheissa. Mentorointiohjelmia on perustettu viime vuosina paljon korkeakoulujen yhteyteen, mutta niihin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö on kansallisesti vielä alkutekijöissä. LIKE Mentorointiohjelmassa seuranta ja oppimisen arviointi ovat isossa roolissa ja tavoitteena on tutkimuksen avulla kehittää edelleen kestävä, uran eri vaiheissa oleville sopiva mentorointiohjelma.

Lisätietoa

Yliopistonlehtori Jenni Kantola

LIKE Mentorointiohjelma toteutetaan osana MECCO – osaamista tukevat yhteistyön menetelmät ESR-rahoitteista hanketta.

logot_vaaka_mecco.png