Maisteriopinnoissa yhteisöllisyyttä etänä

Kokkolan yliopistokeskuksella käynnistyi syksyllä Vaasan yliopiston Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma. Toista kertaa Kokkolassa toteutettavassa kauppatieteiden maisteriohjelmassa aloitti 39 opiskelijaa ja opinnot on suunniteltu tehtäväksi 2–3 vuodessa.

- Mahdollisuus tehdä opinnot työn ohella ja opintojen suuntaus ”Liiketoiminnan kehittäminen” sai hakemaan juuri Kokkolan maisteriohjelmaan, kertovat ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijat pirkanmaalaiset Katri Palo-oja-Mertanen ja Marina Ruuskanen sekä kokkolalainen Laura Peltoniemi.

Kaikille kolmelle aikuisopiskelu on tuttua, mutta yliopisto-opinnoissa yllätti niiden käytännönläheisyys ja joustavuus.

- Olen pystynyt hyödyntämään opinnot suoraan työssäni. Teoria ei ole irrallista ja opettajat sitovat sitä koko ajan käytäntöön, jolloin se on oikeasti sovellettavissa, sanoo yrittäjänä toimiva Palo-oja-Mertanen.

Vaikka Kokkolan maisteriopinnot on suunniteltu tehtäväksi työ ohessa, ovat ne rakentuneet tiiviiseen yhteistyöhön ja lähiseminaaripäiviin. Kohta loppuva lukuvuosi ei ole kuitenkaan mahdollistanut lähiopetusta ja opiskelijat eivät ole vielä kertaakaan tavanneet toisiaan kasvotusten. Nyt vertaistukea ja tutustumista on tapahtunut ryhmätöiden ja pienryhmäkeskusteluiden parissa.

- Myönnän, että olen kaivannut lähipäiviä ja muut opiskelijat ovat jääneet vähän etäisiksi. Mutta muutkin opiskelijat ovat motivoituneita, ryhmätyöt ovat toimineet tosi hyvin ja tilanne ei ole vaikuttanut opinnoista suoriutumiseen, kertoo Ruuskanen.
- Meillä on ollut hyvää keskustelua etälähipäivissä, kun aihe on kiinnostava, keskustelua syntyy automaattisestikin. Olen kokenut etäisyydestä huolimatta olevani osa porukkaa ja yhteisöä.

Iso osa opiskelijoista on Keski-Pohjanmaalta, mutta etenkin muualla asuville matkustamisen jääminen pois ja etäyhteyksien tuoma joustavuus ovat mahdollistaneet opiskelun paremmin.

- Itselleni sopii kahden kaupan pyörittämisen ja perhe-elämän kannalta etäopiskelu sekä siitä syntyvä ajansäästö. Introverttina ihmiskontaktien tarve on minulla erilainen kuin monella muulla, mutta toki keskustelut ja ajatusten vaihto oppimistilanteissa muiden opiskelijoiden kanssa on tosi arvokasta ja yhdistää meitä kaikkia, toteaa Palo-oja-Mertanen.

Yhteistyöstä hyötyvät kaikkipeltoniemi_laura_rajattu.jpg

Moni maisteriopiskelija on jo ehtinyt miettimään tulevan opinnäytetyön aihetta. Laura Peltoniemi lähti liikkeelle omasta kiinnostuksestaan ja oman osaamisen kehittämistarpeestaan.

- Minua kiinnostaa erityisesti kansainvälistyminen ja vienti ja sain tutun kautta tiedon kokkolalaisesta pk-yrityksestä, joka haluaa kehittää vientiään. Kävin yrityksessä keskustelemassa aiheesta ja nyt näyttää siltä, että kiinnostuksen kohteemme ja tarpeemme kohtaavat, iloitsee Peltoniemi.

Ohjelman vetäjän, yliopistonlehtorin Jenni Kantolan, näkökulmasta osallistuminen kontaktiopetukseen on säilynyt hyvänä koko vuoden ajan, ja aikatauluissa pysyminen on ollut poikkeuksellisen hyvää.

- Itsenäisesti opiskelu, tiivis tahti, kirjoittamisen määrä ja ruutuaika on haastavaa ja voimia kuluttavaa. Edellisistä opinnoista voi olla aikaa ja yliopisto-opinnot vaativat uudenlaista opiskelutyyliä – se on haastanut monia, silti ryhmän eteneminen on ollut reipasta, kertoo Kantola tyytyväisenä.

Opiskelu jatkuu syksyllä Vaasan yliopiston linjauksen mukaan hybridiopetuksella, jossa vältetään isojen ryhmien lähiopetusta, mutta kasvatetaan mahdollisuutta tavata fyysisesti pienryhmätöiden ja seminaarien muodossa.

Lisätietoja maisteriopinnoista.