Maisteriohjelman syksyn opetus järjestetään etänä

Vaasan yliopiston Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma käynnistyy syyskuun 16. orientaatiopäivällä. Ohjelma siirrettiin etänä järjestettäväksi, jotta pystytään takaamaan kaikille turvallinen aloitus lukuvuoteen. Myös syksyn opintoja on kokonaisuudessaan muutettu etäopinnoiksi Vaasan yliopiston suositusten mukaisesti. Odottamattomista muutoksista ja rajoituksista huolimatta syksyn opetusaikataulu on tiivis ja opetusta on kehitetty mahdollisimman vuorovaikutteiseksi. Syksy starttaa Verkostojen johtamisen, Organisaatiokäyttäytymisen ja Liiketoiminnan kehittämisen kursseilla.

Mentorointiohjelma uutena koulutusohjelman rinnalle

Liiketoiminnan ohjelman erityinen fokus tällä ohjelmakaudella on elinkeinoelämän ja opiskelijoiden yhteen saattaminen. Maisteriohjelman rinnalle kehitettiin tätä silmällä pitäen mentorointiohjelma, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden uravaihtoehtojen reflektointia, itsetuntemusta sekä osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista.
Ohjelmaan haetaan työelämän konkareita liike-elämän alueelta. Innostavia, keskustelevia ja osaamisen kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä. Parhaimmillaan ohjelma avartaa molempien näkemyksiä työnteosta, työelämästä ja omista vahvuuksista.

Mentorointiohjelmaan voi hakea mukaan 30.9.2020 mennessä täältä.

Lisätietoja Jenni Kantolalta.