Liike-elämän asiantuntijat jakavat osaamistaan mentoroinnin muodossa

Työelämän ristipaineet ja tulevaisuuden haaveet ovat mentorointiparien keskusteluiden ytimessä.

 

Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa on uuden ohjelmakauden tavoitteena ollut kasvattaa ja syventää koulutuksen työelämäyhteyksiä ja kehittää uusia yhteistyön muotoja. Lukuvuoden alussa käynnistetty LIKE Mentorointiohjelma vastaa osaltaan tähän haasteeseen. Tavoitteena on haastaa perinteinen näkemys yliopistojen mentorointiohjelmista, joissa mentoroitavana on vasta työelämään siirtymässä oleva nuori. LIKE maisteriohjelmassa opiskelijat ovat pääosin työelämässä ja monella on takana pitkä ura. Mentorointia tulisikin kehittää vastaamaan enemmän jatkuvan oppimisen trendiä, jossa itsensä kehittäminen nähdään läpi elämän jatkuvana prosessina.

Marraskuussa käynnistynyt kaksivuotinen LIKE mentorointiohjelma on lähtenyt aktiivisesti käyntiin. 14 maisteriohjelman opiskelijaa ja 12 pääosin Keski-Pohjanmaalta kotoisin olevaa liike-elämän asiantuntijaa ovat tutustuneet ja tavanneet nyt säännöllisesti. Mentorointitapaamisissa keskustelun aiheet ovat vaihdelleet uraan liittyvistä kysymyksistä työn ja vapaa-ajan yhdistämistä ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin.

Ystävänpäiväviikon tapaamisessa kokemukset mentoroinnista olivat kannustavia:
”Antoisaa keskustelua ja mukava tunnelma!”
”Hyviä ajatuksia ja tukea!”
”Lottovoitto kun kemiat natsaa!”
”Konkreettista apua työarkeen!”

Mentorointiohjelmia on perustettu viime vuosina paljon korkeakoulujen yhteyteen, mutta niihin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö on kansallisesti vielä alkutekijöissä. LIKE Mentorointiohjelmassa seuranta ja oppimisen arviointi ovat isossa roolissa ja tavoitteena on tutkimuksen avulla kehittää edelleen kestävä, uran eri vaiheissa oleville sopiva mentorointiohjelma.

Lisätietoa

Yliopistonlehtori Jenni Kantola

LIKE Mentorointiohjelma toteutetaan osana MECCO – osaamista tukevat yhteistyön menetelmät ESR-rahoitteista hanketta.  

meccologot.jpeg