Konferenssiterveisiä Milanosta

Vaasan yliopiston vahvistuksemme, yliopistotutkija Anne-Maria Holma vieraili IPSERA-konferenssissa huhtikuussa.

Edustin Kokkolan yliopistokesku Chydeniusta Milanossa huhtikuussa järjestettävässä IPSERA konferenssissa. Tässä vuosittain järjestettävässä konferenssissa keskustellaan uusimmasta hankintojen ja toimittajaverkoston kehittämiseen liittyvästä tutkimuksesta. Järjestäjänä toimii kansainvälinen järjestö ’The International Purchasing & Supply Education & Research Association’.

Esiteltäviä tutkimuspapereita oli kaikkiaan 157, ja aiheina olivat esim. toimittajasuhteet- ja verkostot, hankintastrategiat ja kestävät hankinnat. Julkisiin hankintoihin liittyville tutkimuksille oli omat sessionsa, joissa käsiteltiin mm. hankintojen yksityistämiseen ja julkisten palvelujen laadun valvontaan liittyviä haasteita.

Oman konferenssiesitykseni aiheena oli liikesuhteessa oppiminen. Olen yhdessä Vaasan yliopiston tutkijoiden Anne Södermanin ja Anni Rajalan kanssa tutkinut suomalaisten teknologiayritysten johtajien käsityksiä oppimisesta yritysten yhteistyösuhteissa. Olemme tunnistaneet kahdenlaista tapaa oppia: ’yhdessä oppiminen’ ja ’kumppanilta oppiminen’. Yritysjohtajat katsovat, että oppimisella on positiivinen vaikutus yrityksen menestymiseen. Opittua käytettiin esim. tuotteen tai palvelun laadun kehittämiseen sekä yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Lisätietoja: Anne-Maria Holma