Keskipohjalaiset kulttuuriperintöreitit saivat opaskirjasen

Keskipohjalaisessa kulttuurissa ja historiassa on paljon löydettävää, ja usein aivan lähipiirissämme. Uusi opaskirja houkuttelee tutustumaan näihin ”kätkettyihin aarteisiin”.

Keskipohjalaiset kulttuuriperintöreitit -kirjanen perustuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa vuosina 2007-19 luotuun Genius Loci -verkkosivustoon, johon on laajan yhteistyöverkoston avulla koottu satoja keskipohjalaiseen kulttuuriperintöön kuuluvia kohteita. Mobiilisti toimivan sivuston tarkoituksena on edistää ”paikan hengen” tuntemusta virtuaalisessa muodossa, mutta myös toimia apuvälineenä kohteisiin tutustumiseen paikan päällä. Osa kohteista on koottu reiteiksi, joita seuraillen on luontevaa tutustua tiettyyn teemaan tai alueelliseen ilmiöön.

Kirjasessa esitellään näistä reiteistä kahdeksan, jotka sijoittuvat eri puolille historiallista Keski-Pohjanmaata:
Lohtajalta Kokkolan ja Kruunupyyn kautta Pietarsaareen ulottuva Pappilareitti tutustuttaa alueemme perinteikkäiden pappiloiden rakennuksiin ja elämänmuotoon. Hylkyreitin (Pietarsaaren, Luodon ja Kokkolan merialue) kohteisiin ei tavallinen matkailija voi paikan päällä tutustua, mutta Kokkolan ja Pietarsaaren museoista löytyy niihin liittyvää aineistoa.

Soivien kivien kyläreitti tutustuttaa Kaustisen rikkaaseen musiikkiperinteeseen, ja sieltä lähtee liikkeelle myös Wirkkaloiden taiteilijapolku, joka esittelee Ilmari Wirkkalan ja hänen poikiensa tarinaa ja teoksia Vetelin kautta Perhoon asti.

Tuohi-Antin maantie Vetelistä Perhoon on nimetty Anders Chydeniuksen mukaan, mutta 13-tien varrelta löytyvät kohteet ulottuvat kivikaudelta Suomen sodan kautta aina Perhon traagisen lento-onnettomuuteen 1930.

Metsän aarteiden ja vartijoiden reitti Lestijärvellä ja Halsualla vie ”Suomen vihreän kullan” alkulähteille, metsään, metsänvartijoiden ja tervapolttajien värikkäisiin tarinoihin. Toholammille sijoittuva Rautareitti tutustuttaa toisen elintärkeän raaka-aineen tuotantoon ja jalostukseen, jonka tuotteita vietiin ulkomaille asti.
Eskolan metsärata ulottui aikoinaan Kannuksesta aina Sieviin asti, ja loi aivan omanlaisensa yhteisön, jonka perintö elää nykypäivänäkin vahvana niin maastossa, museokohteissa kuin erilaisissa kulttuurituotteissa.

Kirjasen tarkoitus on houkutella niin matkailijat kuin paikalliset asukkaatkin omatoimisiin tutkimusmatkoihin keskipohjalaisen kulttuuriperinnön pariin. Kaikista kohteista löytyy lisää tietoa, kuvia ja lähteitä Genius Loci -sivustolta. Sivustolla on lisäksi runsaasti reitteihin sisältymättömiä kohteita, joihin voi luonnollisesti tutustua myös paikan päällä oman mielenkiinnon mukaan.

Kirjasen ovat toimittaneet Pertti Hyttinen ja Kari Ilmonen. Tekstit on laatinut pääosin Kari Ilmonen yhteistyössä paikallisten kotiseututiimien kanssa. Paikkakertomukset pohjautuvat sekä kirjalliseen että suulliseen perimätietoon.

Kirjanen on toteutettu EU:n Leader-hankkeena Pirityiset ry:n toiminta-alueella. Sitä ovat rahoittaneet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, valtio ja Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys.

Kirjasen sähköiseen versioon pääsee tästä.

Genius Login sivuille pääsee tästä.

Lisätietoja:
Pertti Hyttinen
0400282644
pertti.hyttinen@chydenius.fi