Kenelle ja miten kaupunkikeskustaa rakennetaan?

Keskipohjalainen kuluttaja 2020 -kuluttajatutkimus julkistettu

Yhteistyö ja viihtyvyys Kokkolan keskustan pelastajaksi

Asiakkaiden siirtyminen hypermarketteihin, kauppakeskuksiin ja nettikauppoihin ovat kohtalokkaita pienten kaupunkien kauppakaduille. Myös Kokkolan ydinkeskusta on uudenlaisessa kilpailutilanteessa ja keskustan toimijoiden täytyy pyrkiä kohti uutta, viihtyvyyttä korostavaa konseptia, toteaa yliopistotutkija Jouni Kaipainen Keskipohjalainen kuluttaja 2020 -kuluttajatutkimuksessaan.

Kaipaisen mukaan monipuolisia elämyksiä tarjoava vanha keskusta ja sen rakentaminen houkuttelevaksi vaatii paitsi julkisen ja yksityisen saumatonta yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoita. Keskustan uusi ilme ei synny, jos kolmatta ja neljättä sektoria, kuntaa ja kiinteistöjen mahdollisesti ulkoisia omistajia ei saada mukaan yhteiseen ponnistukseen. Vanhan keskustan pelastamiseen tarvitaan yhteisön sitoutumista ja on luotava kehittämisen kulttuuri.

Voidaan ajatella, että Kokkolan keskustan kauppakadut muodostavat oman järjestelmän ja hypermarketit omansa ja kilpailu asiakkaista käydään niiden välillä. Asiakas on ensin saatava saapumaan oman järjestelmän alueelle – vasta tämän jälkeen kilpaillaan, keneltä asiakas ostaa. Itsenäisten kauppiaiden yhteistyö on verrattavissa matkailukohteen (resort) myymiseen. Toisaalta monet koti- ja ulkokuntalaiset kuluttajat käyvät molemmissa, jolloin kyse voi olla myös toisiaan täydentävistä toimintamuodoista.

Kenelle keskustaa rakennetaan?

Kokkolan keskustaa esitetään pelastettavaksi uusia kerrostaloja rakentamalla. Uudet asukkaat lisäävät kysyntää. Jos kehittämisen linjaksi valitaan asukkaiden lisääminen, tämän valinnan täytyy myös näkyä siinä, kenen tarpeiden pohjalta keskustaa kehitetään. Keskusta on rakennettava sekä alueella jo asuvien, että uusiin kerrostaloihin muuttavien tarpeiden pohjalta. Jos tässä ei onnistuta, uusista asukkaista ainakin autolliset suuntaavat kantakaupungin rajoilla sijaitseviin hypermarketteihin.

Jos taas tavoitteena on muista kunnista tulevat asiakkaat ja sitä kautta keskustan elvyttäminen, on Kaipaisen mukaan liikkeiden valikointi tehtävä huolellisesti. Myös visuaalinen ilme olisi yhtenäistettävä ja putiikkien toimittava kuin yhteisen johdon ohjaamina.

Keskipohjanmaalainen kuluttaja 2020 –kuluttajatutkimuksen toteutti Myynnin foorumi –hanke, joka osallistui Kokkolan kaupunkikeskustan kehittämiseen yhdessä yrittäjien, Kosekin, Kokkolan kaupungin ja CB City Kokkola ry:n kanssa. Hanke oli  Centria-ammattikorkeakoulun, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen yhteistyössä toteuttama.

Kuluttajatutkimuksen teoreettista pohdintaa ja kirjallisuuskatsausta täydentää keväällä 2017 kerätty edustava lomakekysely, jossa selvitettiin keskipohjalaisten kuluttajien mielipiteitä ja kokemuksia erilaisista maakunnassa tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. Tutkimus tehtiin yliopistotutkija, KTT Jouni Kaipaisen johdolla (Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius). Mukana tutkimuksessa oli Centrian-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Meri Lemisen ja Anniina Pihlajamäen liiketalouden opinnäytetyö: Keskipohjalainen kuluttaja 2020.

 

Jouni Kaipainen oli esittelemässä kuluttajatutkimuksen tuloksia Kokkolan yrittäjien aamupalalla7.6.2018. Kaipaisen esitys löytyy Myynnin foorumin sivuilta.

 

Lisätietoja:

 

Jouni Kaipainen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius