Energiaan liittyvät asenteet selvitetään Kaustisen seutukunnassa

Kaustisen seutukunnan koordinoimassa KASE MAURO -hankkeessa lähestytään maaseudun mahdollista uutta roolia energiatuotannossa useista näkökulmista. Tavoitteena on ymmärtää paremmin näköpiirissä olevan energian tuotanto- ja jakelumurroksen vaikutuksia alueella. Esimerkiksi uusiutuvaan energiaan kuten bioenergia, tuuli- ja aurinkoenergia liittyy sekä puoltavia että kriittisiä näkökulmia ja näitä on tarkoitus nyt selvittää.

- Tällaista asenteita tarkastelevaa selvitystä tarvitaan ehdottomasti. Tekniset ja taloudelliset näkökohdat ovat usein turhankin hallitsevia muutostilanteissa, mutta ne eivät yksinään välttämättä takaa sinänsä perustellun uudistumisen sujuvaa toteutumista, sanoo projektipäällikkö Timo Pärkkä Kaustisen seutukunnasta.

Tehtävä selvitys toteutetaan haastattelututkimuksena ja haastattelut tehdään parille kymmenelle uusiutuvan energian alalla aktivoituneelle henkilölle Kaustisen seutukunnan alueella. Tarkemmin uusiutuvan energian aloista tarkastelun kohteina ovat biokaasu, metsäbiomassan käyttö lämmön ja sähkön tuotannossa, tuulivoima ja aurinkoenergia.

- Tämän alkuvuoden aikana on tarkoitus löytää haastateltavat. Haastattelujen kautta pyritään tuomaan esille sekä energia-alan käsillä olevan muutoksen eri muotoja puoltavia että niihin kriittisesti suhtautuvia näkökulmia, toteaa selvitystä koordinoiva yliopistotutkija Olli Rosenqvist Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta.

Selvitystyön tavoitteena on selvittää energiamurroksen toteutumista edistäviä ja haittavia sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä Kaustisen seutukunnassa. Yliopistotutkija Olli Rosenqvistin ennakoi, että eri näkemysten ja erilaisten arvopohjien yhteensovittaminen auttavat käytännön toimenpiteiden suunnittelussa.

- Haastattelututkimuksen pohjalta arvioidaan ja tehdään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia energiamurroksen tarkoituksenmukaiseksi, oikeudenmukaiseksi ja mahdollisimman sujuvaksi toteuttamiseksi Kaustisen seutukunnassa, Rosenqvist sanoo.

Lisätietoja: Kaustisen seutukunta & Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

kase-mauro-logot-suomi.png