Eläkeuudistuslappu rapautti eläkkeelle siirtymisen ennustettavuutta

Sairaanhoitajat painottivat työn ja vapaa-ajan erillään pitämisen tärkeyttä

Työurat ja ikääntyminen sekä työurien pidentämiseen liittyvä keskustelut ovat tuoreen Tampereen yliopiston ja Vaasan yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimuksen taustalla. Tutkimuksessa tarkasteltiin laadullisin menetelmin sairaanhoitajien näkemyksiä eläkkeelle siirtymisestä. Erityisesti näkökulma liittyi vuoden 2017 eläkeuudistukseen.

Yliopistonlehtori Hanna-Mari Ikonen toteaa, että eläkkeelle siirtymistä on tyypillisesti tutkittu määrällisesti. Hän sanoo, että arjen sotkuisuuden ja pakenevuuden saa parhaiten kiinni laadullisilla menetelmillä, sillä kaikkia tapahtumia edes mielletä valinnoiksi.

Tutkimuksessa yliopistontutkija Hanna Salmisen haastattelemasta 22:sta 50-64-vuotiaasta sairaanhoitajasta kahdeksan työskenteli psykiatrisella puolella ja loput entisillä konservatiivisilla ja operatiivisilla osastoilla. Tutkimusaineiston luenta paljasti, että sairaanhoitajien eläkesuunnitelmat olivat vielä suurelta osin hämärän peitossa. Eläkesuunnitelmin liittyvää puhetta ehdollisti lähes aina terveys: sen hyvyydestä iloittiin, sen säilymistä ei pidetty itsestäänselvyytenä ja sen jo nyt asettamia ehtoja puntaroitiin tarkoin. Tämän lisäksi kiinnostavaksi havainnoksi osoittautui ”eläkeuudistuslapun” toimijuus: juuri sen kautta tuli tieto eläkeajan siirtymisestä ajallisesti kauemmas kuin ihminen on olettanut.

Vasta hamassa tulevaisuudessa oleva eläkeaika aiheutti joissakin haastateltavissa kiukkua, pettymystä ja katkeruutta: ”Mä jäisin tammikuussa eläkkeelle, jos asiat ois oikein.” Tällöin eläkeiän siirtyminen koettiin rangaistuksena.

Myönteisenä havaintona voisimme nostaa esiin sairaanhoitajien mahdollisuuden asetella rajoja työn ja vapaa-ajan välille, sillä tämä mahdollisuus on nykytyössä yhä harvinaisempaa, toteaa professori Monika von Bonsdorff.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Hanna-Mari Ikonen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, hanna-mari.ikonen@tuni.fi

Monika von Bonsdorff, professori ja akatemiatutkija, Vaasan yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, 

Tutkimusartikkeli:

Ikonen, H-M., Salminen, H. & von Bonsdorff, M. E. 2019. Ikääntyvien sairaanhoitajien suunnitelmat työssä jatkamisesta: Ajatuksia ”eläkeuudistuslapun” lykkäämästä eläkeiästä. Yhteiskuntapolitiikka, 5-6,(84), pp. 525-534.

Tutkimus julkaistiin Yhteiskuntapolitiikka –lehdessä, josta se on vapaasti luettavissa: https://www.yplehti.fi/

Työsuojelurahaston tukema tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Vaasan yliopiston, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Liikesivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto sekä Työsuojelurahasto.