Julkaisut

 • Otsikko "Ulkopuolisuuden olo" : tapaustutkimus peruskoulun keskeyttäneiden romaninaisten koulukokemuksista TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Pikkarainen, Merja & Hakala, Juha & Kykyri, Virpi-Liisa
  Kokoomateoksen nimi Kasvatus
  Vuosi 2019
 • Otsikko Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Valli, Raine
  Vuosi 2018
 • Otsikko Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Valli, Raine
  Vuosi 2018
 • Otsikko Toimivan tutkimusmenetelmän löytäminen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
  Vuosi 2018
 • Otsikko Tylsyyden ylistys : ikävystyneisyys on luovuuden alku TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2018
 • Otsikko Web-based Andragogy in Open University : Enhancing the Meaningful Learning Process of Research Skills TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Maunula, Minna
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of IICE 2018, Ireland International Conference on Education, Dublin, Ireland, April 23-26, 2018
  Vuosi 2018
 • Otsikko Bridging authentic learning task into technology supported transformative pedagogy in Finnish teacher training TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Lähdesmäki, Sirkku & Valli, Päivi
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. López & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi EDULEARN18 Proceedings. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Vuosi 2018
 • Otsikko Ubiquitous Learning in Appropriate Learning Environments TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Kokoomateoksen nimi International Journal of Technology and Inclusive Education
  Vuosi 2018
 • Otsikko Opettaja oppimaiseman arkkitehtina TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Kokoomateoksen nimi Tiedeblogi
  Vuosi 2018
 • Otsikko Each one teach one : osaamista yli oppiainerajojen TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Kokoomateoksen nimi Uusi lukio - uskalla kokeilla! Pedagoginen ikkuna koulumaailmaan
  Vuosi 2018
 • Otsikko Uusi lukio - uskalla kokeilla! Pedagoginen ikkuna koulumaailmaan TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika & Lehtonen, Taina & Kauppi, Anneli & Kallio-Muuraiskangas, Katariina
  Toimittajat Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Vuosi 2018
 • Otsikko A Case of Four Prospective Adult Class Teachers’ Mathematical Identity Work TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi
  Toimittajat Papanikos, Gregory T.
  Kokoomateoksen nimi ATINER's Conference Paper Series : EDU2017. [19th Annual International Conference on Education 15-18 May 2017, Athens, Greece]
  Vuosi 2018
 • Otsikko Peruskoulun matematiikan oppikirjat osana oppimateriaalitutkimusta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi & Joutsenlahti, Jorma & Sarenius, Vesa-Matti
  Toimittajat Joutsenlahti, Jorma & Silfverberg, Harry & Räsänen, Pekka
  Kokoomateoksen nimi Matematiikan opetus ja oppiminen
  Vuosi 2018
 • Otsikko A Phenomen called learning : 21st century skills TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Caruth, Gail & Ticusan, Marilena
  Kokoomateoksen nimi Current Issues in Educational Methods and Theory in a Changing World
  Vuosi 2018
 • Otsikko Pedagoginen ikkuna avoinna : opettajien pohdintoja oppimisesta, osaamisesta ja opettajuudesta TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Kokoomateoksen nimi Uusi lukio - uskalla kokeilla! Pedagoginen ikkuna koulumaailmaan
  Vuosi 2018
 • Otsikko Oppimisprosessin luominen ja monipuolinen arviointi lukiossa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Kokoomateoksen nimi Uusi lukio - uskalla kokeilla! Pedagoginen ikkuna koulumaailmaan
  Vuosi 2018
 • Otsikko Vastauksen tulkinta määrällisessä tutkimuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin
  Vuosi 2018
 • Otsikko Numerot ja niiden tulkinta määrällisessä tutkimuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin
  Vuosi 2018
 • Otsikko Aineistonkeruu kyselylomakkeella TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
  Vuosi 2018
 • Otsikko Parivertailu ja aineistonkeruu TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
  Vuosi 2018
 • Otsikko Sähköinen kyselylomake ja sosiaalinen media aineistonkeruussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Perkkilä, Päivi
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
  Vuosi 2018
 • Otsikko Tutkimusasetelman ja mittareiden valinta kyselylomaketutkimuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Vastamäki, Jaana & Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
  Vuosi 2018
 • Otsikko Mikä saa meidät innostumaan? : motivaatio korkeakouluopetuksessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Toimittajat Segler-Heikkilä, Lena & Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Centria. Puheenvuoroja
  Vuosi 2017
 • Otsikko Motivaatiotutkimuksen kehitysvaiheet ja nykytila TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Segler-Heikkilä, Lena & Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Mikä saa meidät innostumaan? : motivaatio korkeakouluopetuksessa
  Vuosi 2017
 • Otsikko Tulevan maisterin graduopas TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2017
 • Otsikko The question of creativity in the Finnish elementary school curriculum TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha & Konst, Taru & Uusikylä, Kari & Järvinen, Esa-Matti
  Kokoomateoksen nimi Journal of Studies in Education
  Vuosi 2017
 • Otsikko Tensions in the New Millennium : Inclusion Ideology and Education Policy in the Finnish Comprehensive School TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha & Leivo, Marjaana
  Kokoomateoksen nimi Journal of Education and Learning
  Vuosi 2017
 • Otsikko Kasvatusalan asiantuntijan valmiuksien vahvistaminen pedagogisessa seminaarissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Leivo, Marjaana
  Toimittajat Männistö, Perttu & Rautiainen, Matti & Vanhanen-Nuutinen, Liisa
  Kokoomateoksen nimi Hyvän lähteillä : demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä
  Vuosi 2017
 • Otsikko Henkilökohtaisen tiedesuhteen rakentuminen avoimen yliopiston verkkovälitteisellä tutkimusmenetelmäkurssilla TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Maunula, Minna
  Toimittajat Segler-Heikkilä, Lena & Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Mikä saa meidät innostumaan? : motivaatio korkeakouluopetuksessa
  Vuosi 2017
 • Otsikko Näytteitä murtoluvun käsitteestä eri aikakausien oppikirjoissa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Joutsenlahti, Jorma & Perkkilä, Päivi & Tossavainen, Timo
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016
  Vuosi 2017
 • Otsikko Aikuisopiskelijoiden opiskeluun kiinnittymisen tukeminen yliopisto-opintojen alussa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Leivo, Marjaana & Isosomppi, Leena
  Toimittajat Segler-Heikkilä, Lena & Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Mikä saa meidät innostumaan? : motivaatio korkeakouluopetuksessa
  Vuosi 2017
 • Otsikko Pedagogical Foundation and Significance of the ICT Studies for the Teacher Trainees in Their Studies TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Lähdesmäki, Sirkku & Valli, Päivi
  Toimittajat Resta, Paul & Smith, Shaunna
  Kokoomateoksen nimi SITE 2017 : Proceedings of the 28th International conference of Society for Information Technology and Teacher Education
  Vuosi 2017
 • Otsikko Creative Work Flows for Learning : kontekstuaalis-pedagoginen oppimaisema oppimismotivaation herättäjänä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Segler-Heikkilä, Lena & Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Mikä saa meidät innostumaan? : motivaatio korkeakouluopetuksessa
  Vuosi 2017
 • Otsikko iPad opettajaopiskelijan työkaluna TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Valli, Raine & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Oppimisympäristöjä kehittämässä
  Vuosi 2017
 • Otsikko Modernizing the Police with Research, Development and Innovation Activities : The Transition of the Finnish Police Education into a Bachelor’s Degree TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Myllylä, Markku & Hakala, Juha & Myllylä, Miia
  Kokoomateoksen nimi Nordisk politiforskning
  Vuosi 2017
 • Otsikko "Sitten palikat ilmestyivät kahvikuppini eteen kangastuksenomaisesti. Heureka!! Oli hieno hetki." : Reflektiivinen oppimispäiväkirja aikuisopiskelijan matematiikka-identiteettityön todentajana TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi
  Toimittajat Segler-Heikkilä, Lena & Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Mikä saa meidät innostumaan? : motivaatio korkeakouluopetuksessa
  Vuosi 2017
 • Otsikko SAMR -malli oppimaisema-arkkitehtina TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Oppimisympäristöjä kehittämässä
  Vuosi 2017
 • Otsikko Flexible Grouping of Diverse Learning Situations in Initial Teaching TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Päivi & Lähdesmäki, Sirkku
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. López & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi EDULEARN17 Proceedings. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Vuosi 2017
 • Otsikko Alkuopetuksen yhtenäisen toimintatavan kehittäminen joustavien ryhmittelyjen avulla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Päivi & Lähdesmäki, Sirkku
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Oppimisympäristöjä kehittämässä
  Vuosi 2017
 • Otsikko Creating a questionnaire for a scientific study TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi International Journal of Research Studies in Education
  Vuosi 2017
 • Otsikko Tablettien käytön yleistyminen näkyy opettajiksi opiskelevien lähtötaidoissa ja kokemuksissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Oppimisympäristöjä kehittämässä
  Vuosi 2017
 • Otsikko Meaningful Learning Experiences in the Finnish Teacher Education TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Valli, Päivi & Lähdesmäki, Sirkku
  Kokoomateoksen nimi Asian Journal of Education and e-Learning
  Vuosi 2017
 • Otsikko Oppimisympäristöjä kehittämässä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Valli, Päivi & Lähdesmäki, Sirkku & Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja & Perkkilä, Päivi
  Toimittajat Valli, Raine
  Vuosi 2017
 • Otsikko Kohtuuden kirja : näkökulmia ääriyhteiskuntaan TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2016
 • Otsikko First Stages of Adult Students Relationship to Scientific Knowing and Research in the Open University's Web-Based Methodology Course TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Maunula, Minna
  Toimittajat Nunes, Miguel Baptista & McPherson, Maggie
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the International Conference E-Learning 2016 (part of MCCSIS 2016)
  Vuosi 2016
 • Otsikko "If this is so fun for adults, it must be a thousand times more fun for children!" : Adult teacher students experiences on grouping through drama course practices TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Lähdesmäki, Sirkku
  Kokoomateoksen nimi INTED 2016 Proceedings : 10th International Technology, Education and Development Conference
  Vuosi 2016
 • Otsikko From everyman's right to everyman's possibility TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Shoniregun, Charles A. & Akmayeva, Galyna A.
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of IICE 2016, Ireland International Conference on Education, Dublin, Ireland, April 25-28, 2016
  Vuosi 2016
 • Otsikko Jokamiehen oikeudesta jokamiehen mahdollisuudeksi TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Joutsenvirta, Taina & Myyry, Liisa
  Kokoomateoksen nimi Sulautuvaa opetusta, käänteistä oppimista
  Vuosi 2016
 • Otsikko Innovation competence as part of the new hybrid professions TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Penttilä, Taru & Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Ammattikasvatuksen aikakauskirja
  Vuosi 2016
 • Otsikko SAMR-malli oppimaiseman arkkitehtina TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Kuuskorpi, Marko & Sipilä, Keijo
  Kokoomateoksen nimi Opetuksen digitalisaatio, uudet oppimisympäristöt ja uusi pedagogiikka
  Vuosi 2016
 • Otsikko Elämän opintiellä kohti laaja-alaista osaamista : arviointi oppimisen kompassina TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Kuuskorpi, Marko & Sipilä, Keijo
  Kokoomateoksen nimi Opetuksen digitalisaatio, uudet oppimisympäristöt ja uusi pedagogiikka
  Vuosi 2016
 • Otsikko Life's Learning Path Towards Cross-disciplinary Competencies : An Assessment TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Asian Journal of Education and e-Learning
  Vuosi 2016
 • Otsikko Pupils' Mathematical Self-Concept in the Beginning of the Sixth Grade TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Valli, Päivi & Perkkilä, Päivi & Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi TOJET : Turkish Online Journal of Educational Technology
  Vuosi 2016
 • Otsikko A Small Special Needs Class or a Smaller Class at the Beginning of the Educational Path? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Jokinen, Katja
  Kokoomateoksen nimi Journal of Studies in Education
  Vuosi 2016
 • Otsikko Teachers of the Future in Digital Learning Environments TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Journal of Studies in Education
  Vuosi 2016
 • Otsikko Using Ipads As Tools For Producing Media In Primary School Teacher Training TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Chamblee, Gregory & Langub, Lee
  Kokoomateoksen nimi SITE 2016 : Proceedings of the 27th International conference of Society for Information Technology and Teacher Education
  Vuosi 2016
 • Otsikko Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Vuosi 2015
 • Otsikko Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Vuosi 2015
 • Otsikko Opettajuus päivittyy - koulutus kehittyy TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Toimittajat Leppisaari, Irja & Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika & Pulkkinen, Anna
  Kokoomateoksen nimi Centria. Tutkimuksia
  Vuosi 2015
 • Otsikko Pääsykoeopas TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2015
 • Otsikko Toimivan tutkimusmetelmän löytäminen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
  Vuosi 2015
 • Otsikko Inkluusioideologian ja koulutuspolitiikan jännitteitä 2000-luvun suomalaisessa peruskoulussa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha & Leivo, Marjaana
  Kokoomateoksen nimi Kasvatus ja aika
  Vuosi 2015
 • Otsikko Neoliberalism, curriculum development and manifestations of ‘creativity’ TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha & Uusikylä, Kari & Järvinen, Esa-Matti
  Kokoomateoksen nimi Improving Schools
  Vuosi 2015
 • Otsikko Pelkkää leikkiä? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Impiö, Elina & Piispanen, Maarika
  Kokoomateoksen nimi Alkuopetus
  Vuosi 2015
 • Otsikko Becoming an inclusive teacher at the interface of school and teacher education TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Leivo, Marjaana
  Kokoomateoksen nimi 5th ICEEPSY International Conference on Education & Educational Psychology
  Vuosi 2015
 • Otsikko Verkkovälitteistä akateemista aikuiskoulutusta kehittämässä – tapauksena avoimen yliopiston metodiopetus TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Maunula, Minna
  Kokoomateoksen nimi Yliopistopedagogiikka
  Vuosi 2015
 • Otsikko Luokanopettajaopiskelijat inklusiivisiksi opettajiksi kasvamassa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Leivo, Marjaana & Isosomppi, Leena
  Kokoomateoksen nimi Erityiskasvatus
  Vuosi 2015
 • Otsikko Building of the adult students' expertise and identity in the teacher's work which precedes the teacher education TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Leivo, Marjaana & Isosomppi, Leena
  Toimittajat Vopava, Jiří & Kratochvil, Radek & Douda, Vladimir
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of MAC-ETeL 2015 : Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-Learning in Prague
  Vuosi 2015
 • Otsikko Päivitä opettajuus digiaikaan - POD-kehittämistehtävät tukemassa oppimiskulttuurin uudistumista TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Leppisaari, Irja & Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika & Pulkkinen, Anna
  Toimittajat Viteli, Jarmo & Östman, Anneli
  Kokoomateoksen nimi Tuovi 13: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit
  Vuosi 2015
 • Otsikko Adapting to Teaching in the 21st Century: Helping Teachers to Understand the Pedagogical Content in using Tablets as Learning Tools TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Lähdesmäki, Sirkku
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. López & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi INTED 2015 Proceedings : 9th International Technology, Education and Development Conference: Madrid, 2nd-4th of March, 2015
  Vuosi 2015
 • Otsikko Developing Web-based Academic Adult Education: Learning Experiences as Starting Points for Planning and for Continuous Development TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Maunula, Minna & Isosomppi, Leena
  Kokoomateoksen nimi The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies
  Vuosi 2015
 • Otsikko Towards new challenges in Finnish pre-service teacher training TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Shoniregun, Charles A. & Akmayeva, Galyna A.
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of IICE 2015, Ireland International Conference on Education, Dublin, Ireland, April 20-22, 2015
  Vuosi 2015
 • Otsikko Live, Laugh and Love to Learn Turning Learning from Traditional to Transformational TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Isaias, Pedro & Spector, J. Michael & Ifenthaler, Dirk & Sampson, Demetrios G.
  Kokoomateoksen nimi E-Learning Systems, Environments and Approaches : Theory and Implementation
  Vuosi 2015
 • Otsikko Poliisikoulutus muuttui korkeakoulututkinnoksi : opinnäytetyön ohjaaminen ja opinnäyteprosessin tuottamat työelämätaidot tutkinnonuudistuksen alkuvaiheessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Myllylä, Markku & Hakala, Juha & Saaranen-Kauppinen, Anita & Eskola, Jari
  Kokoomateoksen nimi Ammattikasvatuksen aikakauskirja
  Vuosi 2015
 • Otsikko Päivitä opettajuus digiaikaan! – POD-koulutus digiajan autenttisen oppimisympäristön tien avaajana Centria-ammattikorkeakoulussa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Leppisaari, Irja & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Leppisaari, Irja & Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika & Pulkkinen, Anna
  Kokoomateoksen nimi Opettajuus päivittyy - koulutus kehittyy
  Vuosi 2015
 • Otsikko Play as Part of Learning - Learning as Part of Play TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Shoniregun, Charles A. & Akmayeva, Galyna A.
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of IICE 2015, Ireland International Conference on Education, Dublin, Ireland, April 20-22, 2015
  Vuosi 2015
 • Otsikko Assessment as a Possibility for Individual Learning and Success in Contextual Pedagogical Learning Environment TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi International journal for cross-displinary subjects in education
  Vuosi 2015
 • Otsikko Schools Today and in the Future : Teachers' and School Administrative Personnel's View of Municipal Schools TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Valli, Raine & Meriläinen, Merja & Valli, Päivi
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. López & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi INTED 2015 Proceedings : 9th International Technology, Education and Development Conference: Madrid, 2nd-4th of March, 2015
  Vuosi 2015
 • Otsikko Music is a part of humanity : the descriptions of the music relationship of the students in the teacher education for adults TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Rauhala, Riitta
  Toimittajat Vopava, Jiří & Kratochvil, Radek & Douda, Vladimir
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of MAC-ETeL 2015 : Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-Learning in Prague
  Vuosi 2015
 • Otsikko Johdatus tilastolliseen tutkimukseen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Vuosi 2015
 • Otsikko Numeroiden kautta kuvataan todellisuutta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin
  Vuosi 2015
 • Otsikko Tulkintoja erilaisiin vastauskäyttäytymisiin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin
  Vuosi 2015
 • Otsikko Paperinen kyselylomake TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
  Vuosi 2015
 • Otsikko Parivertailu aineistonkeruussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
  Vuosi 2015
 • Otsikko The development of children's language and ethical media competences and media skills TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Hautaviita, Janika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Carliner, Saul & Ostashewski, Nathaniel
  Kokoomateoksen nimi EdMedia 2015 : Proceedings of the World Conference on Educational Media and Technology
  Vuosi 2015
 • Otsikko Action research into the development of children's media competences and media skills TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Hautaviita, Janika & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. López & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi INTED 2015 Proceedings : 9th International Technology, Education and Development Conference: Madrid, 2nd-4th of March, 2015
  Vuosi 2015
 • Otsikko Nettikyselyt ja sosiaalinen media aineistonkeruussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Perkkilä, Päivi
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
  Vuosi 2015
 • Otsikko Gender as a theme and a concept in teacher students' Masters' theses TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena
  Toimittajat Bekirogullari, Zafer & Minas, Melis Yagmur
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the 5th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2014), 22nd -25th October, Kyrenia, Cyprus : Volume 2
  Vuosi 2014
 • Otsikko Adult students in web-based thesis seminars : insights and challenges for supervision TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Maunula, Minna
  Toimittajat Vopava, Jiri & Kratochvil, Radek & Douda, Vladimir
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of MAC-ETeL 2014. Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague
  Vuosi 2014
 • Otsikko Live-roleplay as a tool – using real world operation cultures as tools for learning TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Kuuskorpi, Marko
  Kokoomateoksen nimi Perspectives from Finland – Towards new learning environments
  Vuosi 2014
 • Otsikko Adapting iPads to primary school teachers education TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Valli, Raine & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. López & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi ICERI2014 Proceedings
  Vuosi 2014
 • Otsikko Adult pre-service teachers' experiences of co-teaching TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi & Valli, Päivi & Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi The 2nd Dubai International Conference in Higher Education : Sustaining Success through Innovation
  Vuosi 2014
 • Otsikko The teachers' expertise should already be utilised at the planning stage of school building TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Valli, Raine & Meriläinen, Merja
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. López & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi ICERI2014 Proceedings
  Vuosi 2014
 • Otsikko Adult pre-service teachers applying 21st century skills in th practice TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Valli, Päivi & Perkkilä, Päivi & Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Athens Journal of Education
  Vuosi 2014
 • Otsikko Aikuiskoulutus ja opintojen viipymisen ongelma TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Hakala, Juha & Kiviniemi, Kari
  Kokoomateoksen nimi Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä
  Vuosi 2013
 • Otsikko Luova laiskuus: anna ideoille siivet TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2013
 • Otsikko Määrä korvaa laadun - joskus TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Elinikäisen ohjauksen verkkolehti
  Vuosi 2013
 • Otsikko Opettajankoulutuksen haasteita Suomessa ja Ruotsissa – vertailevaa analyysia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Atjonen, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Työ arvonsa ansaitsee. Juhlakirja 113-vuotisen kajaanilaisen opettajankoulutuksen kunniaksi
  Vuosi 2013
 • Otsikko The Art of Scientific Discovery : Creativity, Giftedness and the Nobel Laureates TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2013
 • Otsikko In the playing field of media skills. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hautaviita, Janika & Ruokamo, Heli & Meriläinen, Merja & Valli, Raine
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. LLópez & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi INTED 2013. International Technology, Education and Development Conference.
  Vuosi 2013
 • Otsikko Aikuisopiskelua pienryhmässä : yhteistoiminnallisesti oppien vai ulkoisesti suorittaen? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Leivo, Marjaana & Rauhala, Riitta
  Toimittajat Hakala, Juha & Kiviniemi, Kari
  Kokoomateoksen nimi Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä
  Vuosi 2013
 • Otsikko Adult learning in a small group – learning collaboratively or performing outwardly? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Leivo, Marjaana & Rauhala, Riitta
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of IAC-ETel 2013
  Vuosi 2013
 • Otsikko Verkkovälitteistä tutkimuksen teon opiskelua - aikuisopiskelun haasteita ja oivalluksia Adobe Connect -ympäristössä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Maunula, Minna
  Kokoomateoksen nimi Sulautuvaa opetusta ja oppimista - luokkanhuoneista verkkoon
  Vuosi 2013
 • Otsikko Evaluation of small-group instruction in elementary education in comprehensive school in Finlanf TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Jokinen, Katja & Valli, Raine & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of ICERI2013 Conference
  Vuosi 2013
 • Otsikko Phenomenon Called Learning TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Papanikos, Dr. Gregory T.
  Kokoomateoksen nimi ATINER's Conference Paper Series
  Vuosi 2013
 • Otsikko Journey of exploration on the way towards authentic learning environments TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Sampson, Demetrios G & Spector, J. Michael & Ifenthaler, Dirk & Isaias, Pedro
  Kokoomateoksen nimi Cognition and exploratory learning in the digital age
  Vuosi 2013
 • Otsikko The voyage of the dawn treader – turning learning to m – era TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika & Valli, Päivi
  Toimittajat Kommers, Piet & Isasías, Pedro
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the international conference e-Society 2013
  Vuosi 2013
 • Otsikko Matkalla opettajuuteen : omaluokkaharjoittelun ohjausta verkon välityksellä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika & Valli, Päivi & Valli, Raine
  Toimittajat Hakala, Juha & Kiviniemi, Kari
  Kokoomateoksen nimi Vuorovaikutuksen jännitteitä ja oppimisen säröjä : aikuispedagogiikan haasteiden äärellä
  Vuosi 2013
 • Otsikko Overall learning towards authentic and memorable contexts –adapting teacher education curriculum for a changing world TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Valli, Päivi & Valli, Raine & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. LLópez & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi INTED 2013. International Technology, Education and Development Conference.
  Vuosi 2013
 • Otsikko The Best On-Line Guidance Experiences in Finnish Primary School Teacher Education Practicum TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Valli, Päivi & Valli, Raine & Piispanen, Maarika
  Kokoomateoksen nimi The Online Journal of Distance Education and e-Learning
  Vuosi 2013
 • Otsikko Aikuisen oppijan matematiikka-ahdistuksen merkkejä TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi
  Toimittajat Hähkiöniemi, Markus & Leppäaho, Henry & Nieminen, Pasi & Viiri, Jouni
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the 2012 Annual Conference of Finnish Mathematics and Science Education Research Association = Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran konferenssijulkaisu 2012
  Vuosi 2013
 • Otsikko "THIS IS A SWINDLE: I DO NOT NEED TO CALCULATE, I NEED TO THINK ONLY!” TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi & Ikäheimo, Hannele
  Toimittajat Lindmeier, Anke M. & Heinze, Aiso
  Kokoomateoksen nimi Proceedings OF THE 37TH CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL GROUP FOR THE PSYCHOLOGY OF MATHEMATICS EDUCATION » Mathematics learning across the life an « Volume 4 PME 37 / KIEL / GERMANY July 28 – August 02, 2013
  Vuosi 2013
 • Otsikko Looking After Alternative Ways to Study - Adult Students at the Edge of Effective Learning Assignments TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi & Valli, Päivi
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. López & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi The conference proceedings of ICERI 2013 6th International Conference of Education, Research and Innovation
  Vuosi 2013
 • Otsikko Anna mun oppia ja osata! Oppimisen konteksti ja pedagogiikka uudistavan koulun avaimina TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika
  Toimittajat Atjonen, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Työ arvonsa ansaitsee
  Vuosi 2013
 • Otsikko Uudet oppimisprosessit haastavat koulun tilaratkaisut TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Kuuskorpi, Marko
  Toimittajat Lehtonen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Perusopetuksen laatutyö. Erilaisia tapoja ottaa laatukriteerit hallintaan
  Vuosi 2013
 • Otsikko Showing the path to success - assessment for learning in contextual pedagogical learning environments TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of ICERI2013 Conference
  Vuosi 2013
 • Otsikko How Can I Be a Better Teacher? Development of Finnish Adult Pre-service Teachers’ Pedagogical Thinking TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Valli, Päivi & Perkkilä, Päivi & Valli, Raine
  Toimittajat Isman, Aytekin & Eskicumali, Ahmed
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of International Conference on New Horizons in Education (INTE) June 25-27, 2013, Rome /Italy, Proceedings book, Volume 1/3
  Vuosi 2013
 • Otsikko How Can I Be a Better Teacher? Development of Finnish Adult Pre-service Teachers’ Pedagogical Thinking TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Päivi & Perkkilä, Päivi & Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Procedia - Social and Behavioral Sciences
  Vuosi 2013
 • Otsikko Early signs of mathematics anxiety? TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Aarnos, Eila & Perkkilä, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Procedia - Social and Behavioral Sciences
  Vuosi 2012
 • Otsikko Onnellinen lapsi - vanhempien kasvatusoppi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2012
 • Otsikko Luova prosessi tieteessä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2012
 • Otsikko The present state and background of Finnish teacher education TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Németh, András & Skiera, Ehrerhard
  Kokoomateoksen nimi Lehrerbildung in Europa : Geschichte, Struktur und Reform.
  Vuosi 2012
 • Otsikko Lehrerausbildung in Schweden - ein Blick auf die neueste Geschichte, die Gegenwart und die Herausforderungen der Zukunft TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Németh, András & Skiera, Ehrerhard
  Kokoomateoksen nimi Lehrerbildung in Europa : Geschichte, Struktur und Reform.
  Vuosi 2012
 • Otsikko "Tämä on se minun juttuni" : valmistumishautomo opintojen ohjaamisen tukena Centria ammattikorkeakoulussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Centria ammattikorkeakoulu. B : Ajankohtaista - aktuellt
  Vuosi 2012
 • Otsikko Valmistumishautomo 2009-2012 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi "Tämä on se minun juttuni" : valmistumishautomo opintojen ohjaamisen tukena Centria ammattikorkeakoulussa
  Vuosi 2012
 • Otsikko Terve ajankäyttö elämänmuutoksen keskiöön TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Ryhmätyö
  Vuosi 2012
 • Otsikko Individual and social meanings of mentoring TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hiltula, Anu & Isosomppi, Leena & Jokinen, Hannu & Oksakari, Anu
  Toimittajat Heikkinen, Hannu L.T. & Jokinen, Hannu & Tynjälä, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Peer-group mentoring for teacher development
  Vuosi 2012
 • Otsikko Sukupuoli teemana ja käsitteenä opettajaksi opiskelevien pro gradu -tutkielmissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena
  Toimittajat Päivi, Atjonen
  Kokoomateoksen nimi Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen. Joensuun vuoden 2011 kasvatustieteen päivien parhaat esitelmät artikkeleina
  Vuosi 2012
 • Otsikko Learning as a Phenomenon - Manuscript of Phenomenon Based Learning TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. López & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi Edulearn12 : 4th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Vuosi 2012
 • Otsikko Learning while working - from a pre-service teacher's point of wiev TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Piispanen, Maarika & Valli, Päivi & Valli, Raine
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Martínez, A. López & Torres, I. Candel
  Kokoomateoksen nimi INTED 2012: International Technology, Education and Develoment Conference
  Vuosi 2012
 • Otsikko Hyvä oppimisympäristö on turvallinen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika
  Toimittajat Hyytiäinen, Merja & Avoketo, Annele
  Kokoomateoksen nimi Kliininen -lehti
  Vuosi 2012
 • Otsikko Tanarkepzes es oktataskutatas TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Kokoomateoksen nimi Finnorszag muvelodesi es oktatasi rendszere
  Vuosi 2011
 • Otsikko Laadukas ohjaus ja opetus huipputieteen elinehtona TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Anneli, Lauriala & Päivi, Naskali & Seija, Tuovila
  Kokoomateoksen nimi Työtä rakkaudella - rakkaudesta tiedettä
  Vuosi 2011
 • Otsikko Kannattaako tutkijan julkaista? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus
  Vuosi 2011
 • Otsikko Onnellinen lapsi : vanhempien kasvatusoppi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2011
 • Otsikko Ohjaus ja verkostot sukupuolen tutkimuksen tukena TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Helakorpi, Jenni & Isosomppi, Leena & Keskitalo-Foley, Seija & LAhelma, Elina & Lehtonen, Jukka & Saarinen, Jaana
  Toimittajat Lehtonen, Jukka
  Kokoomateoksen nimi Sukupuolinäkökulmia opettajankoulutukseen
  Vuosi 2011
 • Otsikko How does a graduated primary school teacher encounter the everday school life in Finnish comprehensive school environment? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Valli, Raine
  Toimittajat Chova, L. Gómez & Belenguer, D. Martí & Martínez, A. López
  Kokoomateoksen nimi Edulearn11 : 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies
  Vuosi 2011
 • Otsikko Ikkunoita tutkimusmetodeihin I : metodin valinta ja aineistonkeruu TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Aaltola, Juhani & Valli, Raine
  Vuosi 2010
 • Otsikko Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Aaltola, Juhani & Valli, Raine
  Vuosi 2010
 • Otsikko GIRLS AND BOYS IN “THE LAND OF MATHEMATICS” 6 TO 8 YEARS OLD CHILDREN’S RELATIONSHIP TO MATHEMATICS INTERPRETED FROM THEIR DRAWINGS TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Aarnos, Eila & Perkkilä, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education
  Vuosi 2010
 • Otsikko Tutkimusmenetelmän valinnasta TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1
  Vuosi 2010
 • Otsikko Pakattu aika : kiireen imusta hallittuun hidasteluun TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2010
 • Otsikko Saatesanat TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha & Ilmonen, Kari
  Toimittajat Hakala, Juha & Ilmonen, Kari & Jokela, Anne & Vuorio, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Mikko : tahtoa ja taitoa
  Vuosi 2010
 • Otsikko Mikko: tahtoa ja taitoa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha & Ilmonen, Kari & Jokela, Anne & Vuorio, Päivi
  Toimittajat Hakala, Juha & Ilmonen, Kari & Jokela, Anne & Vuorio, Päivi
  Vuosi 2010
 • Otsikko Opettajat ja kouluyhteisöt tasa-arvo-osaajina TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena
  Toimittajat Suortamo, Markku & Tainio, Liisa & Ikävalko, Elina & Palmu, Tarja & Tani, Sirpa
  Kokoomateoksen nimi Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa
  Vuosi 2010
 • Otsikko Mentoroinnin merkitys yksilölle ja yhteisölle TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Jokinen, Hannu & Hiltula, Anu & Oksakari, Anu
  Toimittajat Tynjälä, Päivi & Heikkinen, Hannu L.T. & Jokinen, Hannu
  Kokoomateoksen nimi VERME -Vertaisryhmämentorointi työssä oppimisen tukena
  Vuosi 2010
 • Otsikko Blended learning - flexible practicum in primary school teacher education TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of world conference on e-learning in corporate, government, healthcare and higher education 2010
  Vuosi 2010
 • Otsikko Finnish and Swedish children's spontaneous mathematical expressions inspired by pictures TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi & Aarnos, Eila & Iiris, Attorps
  Toimittajat Fulvia, Furinghetti & Francesca, Morselli
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the conference MAVI-15 On going reasearch on beliefs in mathematics education
  Vuosi 2010
 • Otsikko Kyselylomaketutkimus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Aaltola, Juhani & Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin I : metodin valinta ja aineistonkeruu
  Vuosi 2010
 • Otsikko Parivertailulla looginen järjestys TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Aaltola, Juhani & Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin I : metodin valinta ja aineistonkeruu
  Vuosi 2010
 • Otsikko Waöling along towards the new profession TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi ICERI2010 Proceedings : International Conference of Education, Research and Innovation
  Vuosi 2010
 • Otsikko Die Ausbildung der Klassenlehrer für die neunjährige Grundsschule TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Kokoomateoksen nimi Das Bildungswesen in Finnland
  Vuosi 2009
 • Otsikko Uusi yliopisto ja tieteellisen julkaisemisen mieli TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Tieteessä tapahtuu
  Vuosi 2009
 • Otsikko Die Ausbildung der Klassenlehrer für die nuenjährige Grundschule TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Das Bildungswesen in Finnland
  Vuosi 2009
 • Otsikko Isän kasvatusoppi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2009
 • Otsikko Using modern information technology during preservice teacher education practicum to make training possible in authentic environment TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Johnson, Peter & Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Research in Higher Education Journal
  Vuosi 2009
 • Otsikko Matematiikkaongelma vai ongelmamatematiikka - avaako ongelmapohjainen oppiminen matematiikan ongelmia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi & Ojala, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Dimensio
  Vuosi 2009
 • Otsikko All-day supporting and tutoring during the final practising period in pre-service teacher education TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009
  Vuosi 2009
 • Otsikko Using ICT versatile ways to create a unique practicum period TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi WWW/Internet 2009. Proceedings of the IADIS International Conference
  Vuosi 2009
 • Otsikko Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Valli, Raine & Isosomppi, Leena
  Vuosi 2008
 • Otsikko Die Ausbildung der Klassenlehrer für die neunjährige Grundschule TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Matthies, Aila-Leena & Skiera, Ehrenhard
  Kokoomateoksen nimi Studien zum Bildungswesen und Schulsystem in Finnland
  Vuosi 2008
 • Otsikko Uusi graduopas : melkein maisterin entistä ehompi niksikirja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2008
 • Otsikko Opettajan ääneen ja työn maisemaan syventymässä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena
  Toimittajat Valli, Raine & Isosomppi, Leena
  Kokoomateoksen nimi Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet
  Vuosi 2008
 • Otsikko Moraliteetteja pienryhmäopiskelusta. Aikuisopiskelijoiden tekstien sukupuolittavia käytänteitä avaamassa. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena
  Toimittajat Poikela, Sari & Ylitapio-Mäntylä, Outi
  Kokoomateoksen nimi Aikuiskasvatus kevytyhteisöjen ajassa
  Vuosi 2008
 • Otsikko Erityiskasvatuksen harjoittelu opettajakuvan avartajana TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Leivo, Marjaana
  Toimittajat Valli, Raine & Isosomppi, Leena
  Kokoomateoksen nimi Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet
  Vuosi 2008
 • Otsikko Opetusharjoittelujärjestelmän lähtökohtia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Leivo, Marjaana & Isosomppi, Leena & Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine & Isosomppi, Leena
  Kokoomateoksen nimi Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet
  Vuosi 2008
 • Otsikko Monenlaiset oppijat englanninkielisessä kielikylpyopetuksessa TUTKA-icon TUTKA | Open Access
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Virittäjä
  Vuosi 2008
 • Otsikko Monenlaiset oppijat englanninkielisessä kielikylpyopetuksessa : rakennusaineita opetusjärjestelyjen tueksi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Jyväskylä studies in humanities
  Vuosi 2008
 • Otsikko Aikuisopiskelijan ohjaaminen pedagogisessa harjoittelussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Partanen, Anne
  Toimittajat Valli, Raine & Isosomppi, Leena
  Kokoomateoksen nimi Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet
  Vuosi 2008
 • Otsikko Modern information technology: a possibility to create a unique practicum period. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja & Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi E-Learn 2008, World Conference on E-Learning in corporate, government, healthcare & higher education
  Vuosi 2008
 • Otsikko Tutkiva oppiminen projektiharjoittelun menetelmänä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi
  Toimittajat Valli, Raine & Isosomppi, Leena
  Kokoomateoksen nimi Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet
  Vuosi 2008
 • Otsikko Problem based Functional Mathematic Learning via Distance Learning TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2008
  Vuosi 2008
 • Otsikko Hyvä oppimisympäristö : oppilaiden, vanhempien ja opettajien hyvyyskäsitysten kohtaaminen peruskoulussa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika
  Vuosi 2008
 • Otsikko Hyvä oppimisympäristö ja yhtenäinen perusopetus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Piispanen, Maarika
  Toimittajat Johnson, Peter & Tanttu, Kimmo
  Kokoomateoksen nimi Kestäviä ratkaisuja kouluun : kokemuksia yhtenäisestä perusopetuksesta
  Vuosi 2008
 • Otsikko Ulkomaan harjoittelu - pala arkipäivää TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet
  Vuosi 2008
 • Otsikko Modernin ohjausvälineet ja -tavat harjoittelun ohjauksessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet
  Vuosi 2008
 • Otsikko Ammatillinen kehittyminen opetusharjoittelun haasteena TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Widjeskog, Marketta & Perkkilä, Päivi
  Toimittajat Valli, Raine & Isosomppi, Leena
  Kokoomateoksen nimi Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet
  Vuosi 2008
 • Otsikko Ikkunoita tutkimusmetodeihin I : metodin valinta ja aineistonkeruu TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Aaltola, Juhani & Valli, Raine
  Vuosi 2007
 • Otsikko Ikkunoita tutkimusmetodeihin II : näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Aaltola, Juhani & Valli, Raine
  Vuosi 2007
 • Otsikko Paikoillanne, valmiit, nyt! Opettajankoulutuksen haasteet tänään. Valtakunnallinen opettajankoulutuksen konferenssi Kokkolassa 2006. TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Aarnos, Eila & Meriläinen, Merja
  Vuosi 2007
 • Otsikko CHILDREN’S MATHEMATICAL AND EMOTIONAL EXPRESSIONS INSPIRED BY PICTURES. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Aarnos, Eila & Perkkilä, Päivi
  Toimittajat Hoskonen, Kirsti & Hannula, Markku S.
  Kokoomateoksen nimi Current state of research on mathematical beliefs XII
  Vuosi 2007
 • Otsikko Children's talk about mathematics and mathematical talk TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Aarnos, Eila & Perkkilä, Päivi
  Toimittajat Pitta-Pantazi, Demetra & Philippou, George
  Kokoomateoksen nimi Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education
  Vuosi 2007
 • Otsikko Länsimaisen tietoyhteiskuntakeskustelun taustoja TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Kolme säiettä kasvuun: verkkopedagogiikka, koulutusteknologia ja työelämäyhteys
  Vuosi 2007
 • Otsikko Kokkolan Matikkamaassa oppivat opettajat ja oppilaat TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Dimensio
  Vuosi 2007
 • Otsikko Learning environments in mathematics and science TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Perkkilä, Päivi & Lehtelä, P.-L.
  Toimittajat Pehkonen, Erkki & Ahtee, Maija & Lavonen, Jari
  Kokoomateoksen nimi How Finns learn mathematics and science
  Vuosi 2007
 • Otsikko Kyselylomaketutkimus TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin I
  Vuosi 2007
 • Otsikko Parivertailu TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin I
  Vuosi 2007
 • Otsikko Vastaaja asettaa tulkinnalle haasteita TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Toimittajat Valli, Raine & Aaltola, Juhani
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin II
  Vuosi 2007
 • Otsikko Entrance examinations as gatekeepers TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Johnson, Peter
  Kokoomateoksen nimi Scandinavian Journal of Educational Research
  Vuosi 2007
 • Otsikko Using modern information technology in class teacher education and training to make training possible in natural environment TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Johnson, Peter & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi 5th Annual Hawaii International Conference on Education, January 6-9, Honolulu, Hawaii
  Vuosi 2007
 • Otsikko Informaatiohyöky: tiedon ja osaamisen hallinta työelämässä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2006
 • Otsikko Valintakokeiden pisteytys sijaluvuiksi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Valintakokeet opettajan ammatin veräjänvartijana
  Vuosi 2006
 • Otsikko Class Teachers Education and Training in Natural Environment. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Meriläinen, Merja
  Kokoomateoksen nimi Society for Information Technology & Teacher Education International Conference Annual
  Vuosi 2006
 • Otsikko Kaksitoista teesiä opettajalle TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Valli, Raine & Luukkainen, Olli
  Vuosi 2005
 • Otsikko Oppimisen edistäminen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Kaksitoista teesiä opettajalle
  Vuosi 2005
 • Otsikko Parivertailu 2000-luvulle TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Kasvatus
  Vuosi 2005
 • Otsikko Kun gradusta tulikin ongelma TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Koettu kampus. Kijroituksia Jyväskylän yliopistosta.
  Vuosi 2004
 • Otsikko Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2004
 • Otsikko Valintakokeiden kehittäminen prosessina luokanopettajien aikuiskoulutuksessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Chydenius-instituutin tutkimuksia
  Vuosi 2004
 • Otsikko Printti pitää pintansa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Spektri
  Vuosi 2004
 • Otsikko Yhteiskunnallinen muutos : opettajankoulutuksen ja opetussuunnitelman ongelma TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Opettaja vaikuttajana?
  Vuosi 2003
 • Otsikko Miten vaikuttavaksi opettajaksi kasvua voidaan tukea opettajankoulutuksessa - voimaantumisen mahdollistaminen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Leivo, Marjaana
  Kokoomateoksen nimi Opettaja vaikuttajana ? Juhlaseminaari professori Juhani Aaltolan 60-vuotispäivänä 5.2.2002
  Vuosi 2003
 • Otsikko Opettaja vaikuttajana ? Juhlaseminaari professori Juhani Aaltolan 60-vuotis-päivänä 5.2.2002 TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena & Leivo, Marjaana & Aaltola, Juhani & Aarnos, Eila & Hakala, Juha & Ojanen, Sinikka & Värri, Veli-Matti & Niemi, Hannele & Launonen, Leevi & Kari, Jouko
  Toimittajat Isosomppi, Leena & Leivo, Marjaana
  Kokoomateoksen nimi Chydenius-Instituutin tutkimuksia
  Vuosi 2003
 • Otsikko Annettujen pistemäärien ja käytettyjen mitta-asteikoiden merkitys valintatuloksissa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Rutiinivalinnoista laadukkaisiin valintastrategioihin. Vuoden 2002 opettajankoulutuksen valintakoeseminaarin loppuraportti
  Vuosi 2003
 • Otsikko Oppia verkkokurssin teosta. TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Peda forum
  Vuosi 2003
 • Otsikko Verkkopedagogisia oivalluksia opettajan silmin TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Spektri
  Vuosi 2003
 • Otsikko Tietokoneella kavereita TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine & Havu, Päivi
  Kokoomateoksen nimi Spektri
  Vuosi 2003
 • Otsikko Social change: a challenge for teacher training and curriculum planning TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Niinistö, Kari & Kemppinen, Lauri & Kukemelk, Hasso
  Kokoomateoksen nimi Developing teacher education in Estonia
  Vuosi 2002
 • Otsikko Kunnon ainekset nobelistiksi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Tiede
  Vuosi 2002
 • Otsikko Luova prosessi tieteessä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2002
 • Otsikko Luova prosessi tieteessä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2002
 • Otsikko Yksinkertainen kysymys - vaikea ymmärtää. Kyselylomakkeen kysymysten merkitysanalyyttinen tarkastelu TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Kasvatus
  Vuosi 2002
 • Otsikko Ikkunoita tutkimusmetodeihin I TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Aaltola, Juhani & Valli, Raine
  Vuosi 2001
 • Otsikko Ikkunoita tutkimusmetodeihin II TUTKA-icon TUTKA
  Toimittajat Aaltola, Juhani & Valli, Raine
  Vuosi 2001
 • Otsikko Menetelmällisiä koetuksia TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Ikkunoita tutkimusmetodeihin I : metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
  Vuosi 2001
 • Otsikko Hiljainen tieto voi olla menestyksen avain TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Aamulehti
  Vuosi 2001
 • Otsikko Väkivaltaviihde ja turtuneet tunteet TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Savon Sanomat
  Vuosi 2001
 • Otsikko Kenelle kuuluu vastuu opintojen viivästymisestä? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Kide : Lapin yliopiston tiedotuslehti
  Vuosi 2001
 • Otsikko Avoin kirje opetusministerille TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Kide : Lapin yliopiston tiedotuslehti
  Vuosi 2001
 • Otsikko Einstein ja minä : mitä nobelistit voisivat opettaa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Toimittajat Hautala, Marjatta
  Kokoomateoksen nimi Elämän totuutta etsi : Kajaanin opettajankoulutuslaitos 100 vuotta Studia Generalia
  Vuosi 2001
 • Otsikko Snart magister? : guide för examensarbetet TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2001
 • Otsikko Johdatus tilastolliseen tutkimukseen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Vuosi 2001
 • Otsikko Creative Thesis Writing : a Guide to Development and Research Work TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Vuosi 2000
 • Otsikko Työnarkomania uhkaa myös yliopistoa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Peda-forum
  Vuosi 2000
 • Otsikko Kenelle vastuu opintojen viivästymisestä kuuluu TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Kaleva
  Vuosi 2000
 • Otsikko Why Workaholism Does Not Work : Total Dedication to Your Job Can Be Self-Defeating, to Yourself and Your Company TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Blue Wings
  Vuosi 2000
 • Otsikko Techno-Stress Takes Its Toll TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Hakala, Juha
  Kokoomateoksen nimi Blue Wings
  Vuosi 2000
 • Otsikko Pitkäkestoinen työharjoittelu luokanopettajien koulutusohjelmassa - Koulutuskokeilun dokumentointi ja arviointi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena
  Kokoomateoksen nimi Chydenius-Instituutin tutkimuksia
  Vuosi 2000
 • Otsikko Pitkäkestoinen työharjoittelu luokanopettajien koulutusohjelmassa : koulutuskokeilun dokumentointi ja arviointi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Isosomppi, Leena
  Kokoomateoksen nimi Chydenius-Instituutin tutkimuksia
  Vuosi 2000
 • Otsikko Nuoret, alkoholi ja vastuu TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Terveyssanomat
  Vuosi 2000
 • Otsikko Skolan har del i alkoholfostran - lär eleverna säga nej till alkohol i grupp TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Läraren
  Vuosi 2000
 • Otsikko Nuoret ja alkoholi - miten asiaan tulisi suhtautua TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Valli, Raine
  Kokoomateoksen nimi Chynetti - Chydenius-Instituutin verkkojulkaisuja
  Vuosi 2000