Vahvuuksien Vaka II 2022–2023 (OPH)

Ilmoittaudu nyt Varhaiskasvatuksen johtamisen yliopistolliseen koulutuskokonaisuuteen. Koulutus on 15 opintopisteen laajuinen. Vahvuuksien Vaka tarjoaa osaamista pedagogisessa johtajuudessa, vahvuuksien johtamisessa ja oppivien yhteisöjen kehittämisessä.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota varhaiskasvatuksen johtajille, apulaisjohtajille ja johtotiimeille yhtäläiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan pedagogisessa johtajuudessa, vahvuuksien johtamisessa ja oppivien yhteisöjen kehittämisessä. Koulutuksella pyritään vahvistamaan johtamisosaamista ja prosessien kehittämistä sekä edistämään johtajuusosaamista vertaistuen ja verkostojen avulla.

Koulutushanke järjestetään Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Lapin yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyönä vuosina 2021–2023. Hankkeen koordinoinnista vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti, ja rahoittajana on Opetushallitus.


Kohderyhmä

Vahvuuksien Vaka (VahVa) -koulutuksen kohderyhmää ovat varhaiskasvatuksen johtajat, apulaisjohtajat ja varhaiskasvatuksen johtotiimit. 


Toteutus

Vahvuuksien Vaka -koulutus toteutetaan nyt toista kertaa, 18.8.2022–2.11.2023 aikana.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä (9 op) ja valinnaisista koulutusteemoista (6 op) eli on yhteensä 15 opintopisteen laajuinen. Koulutuksessa on koko ryhmän yhdessä opiskelua ja alueellisissa pienryhmissä tapahtuvaa kehittämistä. Pienryhmissä kokeneempi tutor ohjaa oppijoiden kehittymissuunnitelmia dialogisuuden periaattein. Koulutusprosessiin liittyy oman kehittymissuunnitelman laadinta, joka vahvistaa oppimista ja rytmittää opetusta lähijaksoilla ja verkossa. Koulutusjaksot toteutetaan reaaliaikaisesti joko hybridi- ja lähijaksoina tai kokonaan etätoteutuksina. Mikäli lähiopetus on mahdollista, koulutuspaikkakunnat ovat Jyväskylä, Kokkola ja Kuopio. Alueelliset tutorryhmätapaamiset (n. 7 kokonaista päivää) järjestetään mainituilla paikkakunnilla lähitapaamisina.


Koulutusosiot ja aikataulut

1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan johtaminen (5 op)

1.1. Pedagoginen johtajuus (3 op), 18.–19.8. ja 12.–13.9.2022

1.2. Valinnaiset osiot loka–marraskuussa 2022:
a. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtaminen (2 op), TAI
b. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen ja digitalisaation kehittäminen (2 op)

2. Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä (5 op)

2.1. Kompleksinen ympäristö (3 op), 24.–25.11.2022 ja 19.–20.1.2023

2.2. Valinnaiset osiot helmi–maaliskuussa 2023:
a. Kokeilukulttuurin kehittäminen johtamisessa (2 op), TAI
b. Varhaiskasvatuksen hallinto, palveluohjaus ja pedagoginen tiedolla johtaminen (2 op)

3. Henkilöstön vahvuuksien ja oppivan yhteisön johtaminen (5 op)

3.1. Vahvuuksien johtaminen (3 op), 30.–31.3. ja 27.4.2023

3.2. Valinnaiset osiot syyskuussa 2023:
a. Hyvän työvoinnin kehittäminen (2 op) TAI
b. Moninaisten tiimien ja verkostojen johtaminen (2 op) TAI
c. Taideperustaiset menetelmät johtamisessa (2 op)

Vahvuuksien Vaka 2 -koulutuksen päätöspäivät pidetään 1.–2.11.2023.

Yhteinen seminaari HY+ -hankkeen kanssa pidetään 9.12.2022
Seminaari kokoaa yhteen VahVa 1- ja VahVa 2 -toteutusten sekä Vakaa johtaja -koulutuksen osallistujat.


Ilmoittautuminen

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen johtajille, apulaisjohtajille sekä heidän tiimeilleen. Osallistujat valitaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alueryhmiin otetaan osallistujia seuraavasti: Kokkola 15, Jyväskylä 55 ja Kuopio 20 osallistujaa, eli yhteensä 90 osallistujaa.

Kokkolan alueryhmä on täynnä mutta Jyväskylän alueryhmässä on vielä vapaita paikkoja!

Ilmoittaudu Jyväskylän alueryhmään tästä!

Koulutus on OPH:n rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista osallistuja vastaa itse.

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisensa koulutuksen alkamisen jälkeen peruvalta peritään 100 €:n perumismaksu.


Lisätietoja antavat:

Kokkolan alueryhmän toteutus

Koko hankkeen toteutus

  • Merja Hautakangas, hankevastaava, yliopistonopettaja, 040 688 8092, merja.j.hautakangas@jyu.fi
  • Sanna Koivisto, koulutussuunnittelija, 040 682 4185, sanna.k.koivisto@jyu.fi
  • Anu Sopanen, koulutuspäällikkö, 050 361 0984, anu.m. sopanen@jyu.fi

Yhteistyöverkosto

 

OPH_rahoittaa_rgb.png