Vahvuuksien Vaka I 2021-2022 (OPH)

Varhaiskasvatuksen johtamisen yliopistollinen koulutuskokonaisuus 15 op, ensimmäinen toteutus 2021-2022

Tämän koulutuksen tavoitteena on tarjota varhaiskasvatuksen johtajille, apulaisjohtajille ja johtotiimeille yhtäläiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan pedagogisessa johtajuudessa, vahvuuksien johtamisessa ja oppivien yhteisöjen kehittämisessä. Koulutuksella pyritään vahvistamaan johtamisosaamista ja prosessien kehittämistä sekä edistämään johtajuusosaamista vertaistuen ja verkostojen avulla. Koulutushanke järjestetään Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Lapin yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyönä vuosina 2021-2023. Hankkeen koordinoinnista vastaa Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti ja rahoittajana on Opetushallitus.

Kohderyhmä

VahVa-koulutuksen kohderyhmää ovat varhaiskasvatuksen johtajat, apulaisjohtajat ja varhaiskasvatuksen johtotiimit eri puolella Suomea.

Toteutus

Koulutus toteutetaan kahdesti: VahVa 1 vuosina 2021-2022 ja VahVa 2 vuosina 2022-2023. Koulutus koostuu kaikille yhteisistä (9 op) ja valinnaisista koulutusteemoista (6 op). Koulutuksessa on koko ryhmän yhdessä opiskelua ja alueellisissa pienryhmissä tapahtuvaa kehittämistä. Pienryhmissä kokeneempi tutor ohjaa oppijoiden kehittymissuunnitelmia dialogisuuden periaattein. Koulutusprosessiin liittyy oman kehittymissuunnitelman laadinta, joka vahvistaa oppimista ja rytmittää opetusta lähijaksoilla ja verkossa. Vallitsevasta koronaepidemiatilanteesta riippuen koulutusjaksot toteutetaan reaaliaikaisesti joko hybridi- ja lähijaksoina tai kokonaan etätoteutuksina. Mikäli lähiopetus on mahdollista, koulutuspaikkakunnat ovat Jyväskylä, Kokkola, Kuopio ja Rovaniemi. Alueelliset tutorryhmätapaamiset järjestetään myös mainituilla paikkakunnilla.

Koulutusosiot ja aikataulut Vahva 1 (18.8.2021 - 2.11.2022)


1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan johtaminen (5 op)

1.1. Pedagoginen johtajuus (3 op), 18.-19.8. ja 23.-24.9.2021

1.2. Valinnaiset osiot lokakuussa 2021:
a. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtaminen (2 op), 5.10. & 27.10. klo 9-15.30 TAI
b. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen ja digitalisaation kehittäminen (2 op), 8.10. & 29.10. klo 12-15.30.

2. Varhaiskasvatuksen johtaminen kompleksisessa ympäristössä (5 op)

2.1. Kompleksinen ympäristö (3 op), 9.-10.11.2021 ja 20.-21.1.2022

2.2. Valinnaiset osiot helmikuussa 2022:
a. Kokeilukulttuurin kehittäminen johtamisessa (2 op), 9.2. ja 17.2.2022 TAI
b. Varhaiskasvatuksen hallinto, palveluohjaus ja pedagoginen tiedolla johtaminen (2 op), 16.3. ja 22.3.

3. Henkilöstön vahvuuksien ja oppivan yhteisön johtaminen (5 op)

3.1. Vahvuuksien johtaminen (3 op), 7.-8.4. ja 5.5.2021

3.2. Valinnaiset osiot elo-syyskuussa 2022:
a. Hyvän työvoinnin kehittäminen (2 op) TAI
b. Moninaisten tiimien ja verkostojen johtaminen (2 op) 6.-7.9. TAI
c. Taideperustaiset menetelmät johtamisessa (2 op)

Vahva 1 -koulutuksen päätöspäivä ja seminaari 1.-2.11.2022.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt ja paikat ovat täyttyneet. Mikäli et tällä kertaa mahtunut mukaan, koulutuksen toinen toteutus alkaa elokuussa 2022.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista osallistuja vastaa itse.

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisensa koulutuksen alkamisen jälkeen peruvalta peritään 100 €:n perumismaksu.

Koulutusesite

Lisätietoja antavat:

Kokkolan alueryhmän toteutuksesta: 
Anette Skog, suunnittelija, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Koko hankkeen toteutuksesta:

  • Merja Hautakangas, hankevastaava, yliopistonopettaja, p. 040 688 8092, merja.j.hautakangas(at)jyu.fi
  • Sanna Koivisto, koulutussuunnittelija, p. 040 682 4185, sanna.k.koivisto(at)jyu.fi
  • Anu Sopanen, koulutuspäällikkö, p. 050 361 0984, anu.m. sopanen(at)jyu.fi

Yhteistyöverkoston verkkosivuille:

 

OPH_rahoittaa_rgb.png