Toiminnallista matematiikkaa alakouluun 15 op (OPH)

Vielä ehdit mukaan Toiminnallista matematiikkaa -koulutuksen toiseen ryhmään. Matikka on kivaa tekemistä! Koulutus tarjoaa toiminnallisia menetelmiä matematiikan opetukseen. Koulutuksen osioissa perehdytään matematiikan oppimisen eri puoliin ja opitaan tukemaan matematiikan oppimista uusin keinoin. Koulutuksessa on kaikille yhteinen 3 op:n johdanto-osio, luokka-astekohtaisesti eriyttävä 6 op:n osio ja valinnaisia kursseja, joita voi ottaa 6 op:n edestä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Aika: 4.4.2019 – 10/2019

Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2 B

Lähitapaamiset pidetään ajalla 4.4.  - lokakuu 2019 , yhteensä 15 päivää.

 

 

Kevään 2019 lähipäivät

Huhtikuu

  • 4.4. klo 9.00-15.30 Matematiikan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
  • 23.4. klo 9.00-15.00 Taitojen arviointi ja oppilaan/lapsen tukeminen matemaattisissa oppimisvaikeuksissa (1. lähiopetuspäivä)
  • 24.4. klo 9.00-15.00 Taitojen arviointi ja oppilaan/lapsen tukeminen matemaattisissa oppimisvaikeuksissa (2. lähiopetuspäivä, ennakkotehtävä: Airi Hakkaraisen luentotallenteeseen perehtyminen)
  • 25.4. klo 9.00-15.00 Taitojen arviointi ja oppilaan/lapsen tukeminen matemaattisissa oppimisvaikeuksissa (3. lähiopetuspäivä)

Toukokuu

  • 14.5. klo 9.00-15.00 Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti )
  • 15.5. klo 9.00-15.00 Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti
  • 16.5. klo 9.00-15.00 Taitojen arviointi ja oppilaan/lapsen tukeminen matemaattisissa oppimisvaikeuksissa

Syksyn 2019 koulutuspäivät ilmoitetaan erikseen.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu esi- ja alkuopetuksen ja alaluokkien opettajille. Koulutus toteutetaan rinnakkain Kokkolassa ja Savonlinnassa. Opetuksessa vaihtelevat kummankin ryhmän omat ja ryhmien yhteiset, etäyhteydellä välittyvät opiskelupäivät.

Tavoite: Tunnet matematiikan oppimiseen vaikuttavat tekijät ja matematiikan oppimisen keskeiset piirteet sekä sen, miten oppimista voidaan tukea. Otat käyttöön uusia, innostavia menetelmiä matematiikan opettamiseen. Keinovalikoimassasi on sekä menetelmiä tukea oppilaan positiivista matematiikkaitsetuntoa ja motivaatiota erilaisissa oppimistilanteissa, että keinoja tunnistaa matemaattisia oppimisvaikeuksia ja tukea oppilasta, jolla sellaisia on.

Koulutusosiot:

Matematiikan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 3 op

Sisältö: Matemaattisen osaamisen piirteet - mistä osaaminen koostuu ja miten se kehittyy? Matematiikan osaaminen Suomessa kansainvälisten ja kansallisten arviointien perusteella: suomalaislasten ja nuorten matematiikan osaaminen kansallisen pitkittäisarvioinnin näkökulmasta. Matematiikan oppimiseen kohdistuvat viimeaikaiset interventiot.

Toiminnallista matematiikkaa ja tukea oppimiseen 6 op

Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti kunkin kohderyhmän omassa kontekstissa. Osallistujat saavat itse työskennellen kokemuksia siitä, kuinka konkreettisella toiminnalla luodaan kestävää pohjaa matematiikan keskeisten käsitteiden ja rakenteiden oppimiselle. Tavoitteena on tiedostaa matematiikan oppimisen kehityslinjoja ikäkausikohtaisia ja oppia huomioimaan ne suunnittelussa ja arvioinnissa. Kohderyhmittäin 0-2 ja 3-6 toteutettavat kurssit: 1. Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti 3 op, 2.Taitojen arviointi ja oppilaan/lapsen tukeminen matemaattisissa oppimisvaikeuksissa 3 op

Matemaattisen ajattelun kehittäminen eri osa-alueilla 6 op -valinnaiset kurssit

1. Mistä ymmärrystä mittayksiköiden muunnoksiin? 3-6 vuosiluokille 2 op : Toimivien mittaamispisteiden systemaattinen rakentaminen, joiden avulla oppilaalla on mahdollisuus saada omakohtaisia mittaamisen kokemuksia sekä rakentaa ymmärrystään mittayksikköjärjestelmän rakenteesta. 2. Esialgebralliset taidot alaluokkien matematiikassa 2 op: Säännön ja säännönmukaisuuksien löytäminen, todennäköisyyslaskentaa, tilastomatematiikkaa, kombinatoriikkaa, 3. Geometriaa vuosiluokille 0-6 2op: Geometrisen hahmottamisen tukeminen, geometrian peruskäsitteet, tasokuviot ja kolmiulotteiset kappaleet, van Hielen tasot, integrointia kuvataiteeseen, 4. Ohjelmoinnillinen ajattelu ja graafiset ohjelmointiympäristöt 2 op, 5. Matemaattisen oppimisen arviointi ja oman työn suunnittelu esi- ja perusopetuksessa 2 op, 6. Ajattelun taitojen opettaminen: ongelmanratkaisua, päättelyä, pelejä, leikkejä 2 op

Kouluttaja: FL, Kaija Häkkinen, Matematiikan lehtori Itä-Suomen yliopisto, luokanopettaja- ja lastentarhanopettajakoulutus (31.7.2018 saakka), Vuoden opettaja Savonlinnan kampuksella 2016.

Maksut: Koulutus on Opetushallituksen kustantama, osallistujille maksuton täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). Kahvit ja lounaat ovat omakustanteisia ja mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse.

Lisätiedot: Koulutussuunnittelija Terhi Kniivilä-Kupila, 040 5147 485, terhi.kniivila-kupila@chydenius.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Ilmoittautuminen heti sähköisellä lomakkeella. Koulutuksessa on rajoitettu määrä osallistujapaikkoja. Lähetämme ilmoittautuneille viestin koulutukseen pääsystä ilmoittautumisajan päätyttyä.