copy_of_Teemapivesijaalkuopetuksensekvarhaiskasvatuksenhenkilstlle.doc