The Early Bird gets the Word - iloisesti kieliä varhentaen (4 op) / Kokkola

Koulutus järjestetään Kokkolassa 10.-11.9. ja 27.9.2019. KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

Paikka: Nuorisokeskus Vinge, Puutarhakatu 2, Kokkola

Lähiopetuspäivät 
1) ti 10.9. klo 9-15
2) ke 11.9. klo 9-15
3) pe 27.9. klo 9-15

Koulutuksen tavoitteet
Viimeistään vuoden 2020 alusta alkaen A1-kielen opetus alkaa jokaisen 1.-luokkalaisen elämässä. Varhennettu kieli on tullut osaksi opetussuunnitelmaa ja näin siitä on myös tullut arvioitava oppiaine. 

Tässä koulutuksessa saat runsaasti käytännönläheisiä, pedagogisia työvälineitä ja toimintamalleja tavoitteellisen, kielitaitoa prosessimaisesti kehittävän, varhennetun kielen oppituntien suunnittelun ja toteuttamisen tueksi. Koulutuksessa tutustut varhennetun kielenopetuksen oppimisprosessin malliin ja opit suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta niin, että siinä on runsaasti tilaa  kommunikoinnille ja vuorovaikutukselle samalla, kun kontekstit ja pedagogiikka mahdollistavat oppimisen lapselle luontaisten oppimisen tapojen kautta. Koulutuksessa tutustutaan myös kielenvarhentajan digitaaliseen cv -työkaluun.

Koulutuksen keskeiset sisällöt 
kielenvarhentamisen oppimisprosessin malli 
* pelit ja leikit oppimisympäristöinä – puuhastelusta pedagogiseksi toiminnaksi
* opetussuunnitelmasta vuosisuunnitelmaksi - polku rohkeaksi kielenkäyttäjäksi
* kielenvarhentajan Digitaalinen CV – kielitaitoa laajentavat oppimisympäristöt

Toteutus
Koulutus koostuu kolmesta (3) lähiopetuspäivästä. Välijaksolla työskennellään verkkoympäristössä (esim. Moodlessa) jossa mm. jaetaan hyväksi koettuja kielen varhentamisen ideoita ja käytänteitä sekä keskustellaan vertaisryhmissä.

Kohderyhmät
Kielen varhentamiseen osallistuvat luokan- ja aineenopettajat. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat FT, KM Merja Meriläinen ja KT Maarika Piispanen. Merja ja Maarika ovat opettajankouluttajia ja tutkijoita Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa.

Maksut
Koulutus on Opetushallituksen kustantama, eli opettajille maksuton täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). Kahvit ja lounaat ovat omakustanteisia ja mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse.

Ilmoittautuminen
KOULUTUS ON TÄYNNÄ!

Tiedustelut
Anette Skog, suunnittelija, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Koulutus on osa "The Early Bird gets the Word - iloisesti kieliä varhentaen" -hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.