#Pedigisti; pedagoginen digiosaaja, joka open TVT-pedagogiikkaa 8 op

25.9.2019-19.3.2020, Kokkola


Ajankohta: 25.9.2019-19.3.2020, Kokkola

Kohderymä: perusopetuksen opettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta

Tavoite:
Tavoitteena on, että osallistujien TVT-taidot, pedagoginen ymmärrys, tekijänoikeus- ja
tietoturvataidot sekä digitaalinen oppimisympäristöajattelu laajentuvat ja kehittyvät. Osallistujat luovat hankkeen aikana digitaalista materiaalia TVT:n pedagogisesta käytöstä OPS-perustaisina oppimiskokonaisuuksina. Hanke toteutuu neljän Hands-on koulutusmoduulin kautta. Koulutus sisältää webinaareja, asiantuntijapuheenvuoroja, aktiivista tekemistä yhteistoiminnallisesti ja suunnittelua. Opittua sovelletaan välittömästi käytäntöön ja tuotetaan pedagogista digiopasta.
Hanke kouluttaa pedigistejä yhteisön ja oppilaiden hyväksi, tuottaa eheytettyjä monimediaisia opetus-ja oppimismateriaaleja ja jalkauttaa pedigistien yhteisön sosiaaliseen mediaan.

Koulutusosiot:

1.Valloita videoilla - kannusta arvioinnilla 2 op

Lähipäivät: 25.-26.9.2019 klo 9.00-15.00

Keskeiset sisällöt:
- video- ja kamerakynäpedagogiikka
- tekijänoikeudet ja tietoturva
- tuotetaan opetuskäyttöön video, jonka kuva-, video- ja musiikkimateriaali on kokonaan itse tuotettua.
- materiaalin luominen iMoviella ja GarageBandillä ja samalla perehdytään videon pedagogisiin mahdollisuuksiin
Koulutusosio toteutetaan kolmena iltapäiväkoulutuksena (3x3t) ja yhtenä 3 tunnin webinaarina tieturvaan ja Avattaren luomiseen liittyvän koulutuksen osalta. Webinaari on ennen viimeistä koulutusosiota. Neljännen koulutusosion aikana valmistuu osallistujien oma interaktiivinen videomateriaali oppimiskäyttöön.

Välitehtävänä koulutusosioiden välillä osallistujat tuottavat Digipedagogiikkaa -opasta, jonne he innovoivat ja tuottavat pedagogisia ideoita arkikäyttöön oppimisessa OPS:iin link¡ttäen. Välitehtäviä testataan myös oppilaiden kanssa.

Kouluttaja: KM,luokanopettaja, digitutor ja TVT -kouluttaja Tommi Nurmi, joka on myös Applen sertifioima ADE - ja APLS -kouluttaja. Webinaarit ja oppimistehtävän ohjeistus Sirkku Lähdesmäki.


2. Osallistavat alustat ja pelioppiminen

Lähipäivät: 28.-29.10.2019 klo 9.00-15.00
Keskeiset sisällöt:
- yhteisöllinen TVT-pedagogiikka
- TVT:n hyödyntäminen yhteisopettajuudessa
- sosiaalinen media
- perehdyttäminen Seppo –palveluun: oppimispelin luominen Seppo-alustan avulla käytettäväksi omassa työyhteisössä

Kouluttaja:  KM, luokanopettaja, dig¡tutor ja TVT -kouluttaja Tommi Nurmi, joka on myös Applen sertifioima ADE - ja APLS -kouluttaja.


3. Kerro kerro digisti 2 op

Lähipäivät: to-pe 23.-24.1.2020 klo 9.00-15.00

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa
- ilmiölähtöisen OPS-perustaisen eheytetyn suunnittelun tutkimusperusteisen ASO -suunnittelumetodi
- digitaalisen tarinakerronnan keinot ja metodit sekä app smash –ajattelu
- osallistujat oppivat käyttämään ja hyödyntämään pedagogisesti eri tarinankerrontasovelluksia sekä siltaamaan eri sovellusten ominaisuuksia yhteen tavoitteellisesti ThingLink oppimisalustaa hyödyntäen
- esitystyökalut kuten Key Note, Prezi ja tarinasovellukset StoryMaker ja BookeCreator, Thing Link-alusta

Välitehtävänä opiskelijat tuottavat Digipedagogiikkaa -opasta, jonne he innovoivat ja tuottavat pedagogisia ideoita arkikäyttöön oppimisessa OPS:iin linkittäen. Välitehtäviä testataan myös oppilaiden kanssa

Kouluttaja: KM, LO Sirkku Lähdesmäki, yliopistonopettaja (osittain mukana Tommi Nurmi)


4. Interaktiivisen opetus- ja oppimismateriaalin luominen 2 op

Lähipäivät: ke-to 18.-19.3.2020 klo 9.00-15.00

Keskeiset sisällöt:
- oman digitaalisen oppimismateriaalin ja siihen soveltuvan arviointimateriaalin luominen Mac  PC:llä
- ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden OPS -perustainen suunnittelu ja sen tuottaminen digitaaliseen muotoon.
- oppimiskokonaisuuden arvioinnin rakentaminen
- iBooks Author –ohjelman käyttö  tekstiä, kuvaa, videoita, linkkejä, interaktiivisia materiaaleja, widgettejä ym. sisältävän sähköisen kirjan luomiseen.   Kirjat julkaistaan avoimessa digitaalisessa ympäristössä.

Kouluttaja: KM, LO Sirkku Lähdesmäki, yliopistonopettaja,  KM sekä luokanopettaja, digitutor ja TVT -kouluttaja Tommi Nurmi


Maksut: Koulutus on Opetushallituksen kustantama, osallistujille maksuton täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). Kahvit ja lounaat ovat omakustanteisia ja mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse.

Lisätiedot: Koulutussuunnittelija Terhi Kniivilä-Kupila, puh. 040 5147 485, terhi.kniivila-kupila@chydenius.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin
Ilmoittautuminen 30.8.2019 mennessä sähköisellä lomakkeella Koulutuksessa on rajoitettu määrä osallistujapaikkoja. Lähetämme ilmoittautuneille viestin koulutukseen pääsystä ilmoittautumisajan päätyttyä.