#Pedigisti; pedagoginen digiosaaja, joka open TVT-pedagogiikkaa 8 op (OPH)

Ajankohta: 25.9.2019-syksy 2020, Kokkola   pedigisti kuva.jpg

Kohderymä: perusopetuksen opettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta

Tavoite:Tavoitteena on, että osallistujien TVT-taidot, pedagoginen ymmärrys, tekijänoikeus- ja tietoturvataidot sekä digitaalinen oppimisympäristöajattelu laajentuvat ja kehittyvät. Osallistujat luovat hankkeen aikana digitaalista materiaalia TVT:n pedagogisesta käytöstä OPS-perustaisina oppimiskokonaisuuksina. Koulutus rakentuu neljästä Hands on –tyyppisestä koulutusmoduulista. Koulutus sisältää webinaareja, asiantuntijapuheenvuoroja, aktiivista tekemistä itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti sekä opetuskäyttöön soveltuvan materiaalin suunnittelua. Opittua sovelletaan välittömästi käytäntöön ja tuotetaan pedagogista digiopasta. Hanke kouluttaa pedigistejä yhteisön ja oppilaiden hyväksi, tuottaa eheytettyjä monimediaisia opetus- ja oppimismateriaaleja ja jalkauttaa pedigistien yhteisön sosiaaliseen mediaan.
Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa opetusteknologista osaamista.
Koulutuksessa edetään osallistujan taitotaso huomioiden.
Välitehtävänä opiskelijat tuottavat Digipedagogiikkaa -opasta, jonne he innovoivat ja
tuottavat pedagogisia ideoita oppimis- ja opetuskäyttöön opetussuunnitelman tavoitteiden pohjalta.

Koulutusmoduulit:

1.Valloita videoilla - kannusta arvioinnilla 2 op

Lähipäivät: ke-to 25.-26.9.2019 klo 9.00-15.00
Keskeiset sisällöt:
- video- ja kamerakynäpedagogiikka
- Webinaari: tekijänoikeudet ja tietoturva koulussa
- videon pedagogiset mahdollisuudet ja arviointi osana prosessia
- opetusmateriaalin luominen iMoviella ja GarageBandillä
Kouluttaja: KM, luokanopettaja, digitutor ja TVT -kouluttaja Tommi Nurmi, joka on myös
Applen sertifioima ADE - ja APLS -kouluttaja. Webinaarit ja välitehtävän ohjeistus
yliopistonopettaja Sirkku Lähdesmäki.

2. Osallistavat alustat ja pelioppiminen 2 op

Lähipäivät: ma-ti 28.-29.10.2019 klo 9.00-15.00
Keskeiset sisällöt:
- yhteisöllinen TVT-pedagogiikka
- TVT:n hyödyntäminen yhteisopettajuudessa
- sosiaalinen media
- perehdyttäminen Seppo –palveluun: oppimispelin luominen Seppo-alustan avulla
käytettäväksi omassa työyhteisössä
Kouluttaja: KM, luokanopettaja, TVT -kouluttaja Tommi Nurmi, joka on myös Applen
sertifioima ADE - ja APLS -kouluttaja.

3. Kerro kerro digisti 2 op

Lähipäivät: to-pe 23.-24.1.2020 klo 9.00-15.00
Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:
- ilmiölähtöisen suunnittelun tutkimusperustainen ASO -suunnittelumetodi
- digitaalinen tarinakerronta ja siihen innostaminen
- osallistujat oppivat käyttämään ja hyödyntämään pedagogisesti eri sovelluksia luovasti
tarinankerronnassa sekä siltaamaan eri sovellusten ominaisuuksia yhteen tavoitteellisesti
- erilaiset esitys- ja tarinankerrontatyökalut, kuten Keynote, Book Creator ja Prezi, ja niiden monipuoliset mahdollisuudet oppimisessa
Kouluttaja: KM, LO Sirkku Lähdesmäki, yliopistonopettaja (osittain mukana Tommi Nurmi)

4. Interaktiivisen opetus- ja oppimismateriaalin luominen 2 op

Huom. Koulutuksen viimeinen lähijakso, joka oli määrä toteuttaa ajalla 18.-19.3.2020  on siirretty koronavirusepidemian vuoksi toteutettavaksi ensi syksynä, noin syyskuun puolivälissä. Tiedotamme uudesta ajankohdasta kurssilaisille tuonnempana sähköpostitse.

Keskeiset sisällöt:
-oman digitaalisen oppimismateriaalin ja siihen soveltuvan arviointimateriaalin luominen
tietokoneella (Apple Mac)
- iBooks Author –ohjelman käyttö tekstiä, kuvaa, videoita, linkkejä, interaktiivisia
materiaaleja, widgettejä ym. sisältävän sähköisen kirjan luomiseen. Kirjat julkaistaan
avoimessa digitaalisessa ympäristössä.
Kouluttaja: KM, LO Sirkku Lähdesmäki, yliopistonopettaja, KM sekä luokanopettaja, TVT -kouluttaja Tommi Nurmi

Maksut: Koulutus on Opetushallituksen kustantama, osallistujille maksuton
täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). Kahvit ja lounaat ovat omakustanteisia ja
mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse.

Lisätiedot: Koulutussuunnittelija Terhi Kniivilä-Kupila, puh. 040 5147 485, terhi.kniivilakupila@chydenius.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautuminen heti sähköisellä lomakkeella.  Koulutuksessa on rajoitettu määrä osallistujapaikkoja. Lähetämme ilmoittautuneille viestin koulutukseen pääsystä ilmoittautumisajan päätyttyä.