Opettajan pedagogisen digiosaamisen vahvistaminen 8 op (OPH)

Koulutus on täynnä!

Digiajan opettajan osaamisessa yhdistyy sisältöosaaminen, pedagoginen sekä tieto- ja viestintätekninen osaaminen. Hanke tarjoaa opettajille valmiuksia pedagogisten digitaalisten oppimateriaalien suunnitteluun ja tuottamiseen monipuolisesti opetusteknologiaa hyödyntäen. Hankkeessa kehitetään myös opettajien innovatiivisia valmiuksia toteuttaa opetusta verkkovälitteisesti. Hankkeen etätoteutuksen avulla tuodaan koulutus kaikkien saataville valtakunnallisesti. Hanke toteutetaan hyödyntäen eri oppimisalustoja ja omakohtainen kokemus ohjaa pohtimaan pedagogisesti mielekkäitä digitaalisia opetusratkaisuja. Hanke tarjoaa monipuolisen kattauksen digitaalisista alustoista ja sovelluksista. Hanke toteutetaan siten että neljän osion kautta opettaja saavuttaa laajan pedagogisen digitaalisen osaamisen tason. Hankkeen toteuttaminen perustuu uudenlukutaidon eri osa-alueisiin niin tuottamisen kuin tulkitsemisen lähtökohdista.

Toteutus: Hankkeessa suoritetaan 8 op:n koulutusohjelma, joka toteutetaan verkko-opiskeluna (Zoom) suoritettavien osioiden kautta (4 osiota á 2 pvää). Oppimistehtävinä osallistujat oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalisia opetus- ja oppimismateriaaleja. Suositellaan, että opettaja osallistuu koulutusohjelman kaikkiin osioihin, mutta yksittäisiin osioihin osallistumien on mahdollista, mikäli osioissa on vapaita paikkoja. Koulutukseen otetaan ensisijaisesti opettajia, jotka suorittavat koko koulutusohjelman 8 op. Koulutus edellyttää, että osallistujalla on käytössään oma iPad-laite (iPadOS 14.7 päivitys tai uudempi). 

Kohderyhmät: Perusopetuksen ja lukioiden opettajat ja ohjaajat

Kouluttajat: yliopistonopettajat KT Sirkku Lähdesmäki ja KM Tommi Nurmi, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Sirkku toimii mm. TVT-kouluttajana ja mediakasvatuksen kouluttajana opettajankoulutuksessa. Tommi on myös digitutor ja TVT-kouluttaja sekä lisäksi Applen sertifioima ADE- ja APLS- kouluttaja.

Osio 1. Digipedagogiikka – opetuksen suunnittelu ja toteutus verkossa (2 op)

Osio koostuu kahdesta etäopetuspäivästä ti-ke 30.11.-1.12.2021 klo 9-15. Osiossa perehdytään siihen mitä on digipedagogiikka ja mitä osaamista opettaja tarvitsee hyödyntääkseen digitaalisia työvälineitä ja ympäristöjä. Osiossa perehdytään mm. Teamsiin oppimisalustana sekä Pages ja Book Creator -työkaluihin e-oppimateriaalin luomiseen. Oppimistehtävänä osallistujat aloittavat digitaalisen opetusmateriaalin suunnittelun ohjatusti.

Osio 2. Digitaalinen oppimaisema ja arviointi (2 op)

Osio koostuu kahdesta etäopetuspäivästä ma 14.3. ja pe 18.3.2022 klo 9-15. Osiossa perehdytään suomalaisiin digitaalisiin oppimisalustoihin sekä digitaaliseen arviointiin ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksiin opetuksen monipuolistamisessa ja eriyttämisessä. Osiossa perehdytään mm. ThingLink- ja Seppo.io -alustoihin sekä Showbie ja Teams digitaalisessa arvioinnissa. Oppimistehtävänä osallistujat suunnittelevat ja rakentavat ohjatusti digitaalisen arvioinnin.

Osio 3. Ääni, kuva ja video oppimisen rikastuttajina (2 op)

Osio koostuu kahdesta etäopetuspäivästä ti 5.4. ja ma 11.4.2022 klo 9-15. Osiossa perehdytään iPadin mm. audiovisuaalisiin mahdollisuuksiin opetuksessa – mm. videot, podcastit, iMovie, Clips, Garageband ja Keynote. Oppimistehtävänä osallistujat tuottavat ja julkaisevat audiovisuaalisen oppimismateriaalin.

Osio 4. Oman digitaalisen oppimateriaalin julkaisu (2 op)

Osio koostuu kahdesta etäopetuspäivästä ja ajankohta sovitaan myöhemmin ryhmän kanssa. Osiossa perehdytään etäopetuksen eri mahdollisuuksiin mm. Jitsi Meet -palveluun. Osion aikana osallistujat myös esittelevät ja jakavat koulutuksen aikana syntyneitä digitaalisia oppimateriaaleja ja tuotoksia.

Kustannukset: Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. 

Ilmoittautuminen: Koulutus on täynnä. Koulutus edellyttää, että osallistujalla on käytössään oma iPad-laite (iPadOS 14.7 päivitys tai uudempi). 

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka (5.11.). Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan 100 euron perumismaksun.

Tiedustelut:
suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi 

OPH_rahoittaa_rgb.png