Matematiikan taitojen kartoittaminen sekä ratkaisuja oppijoiden tukemiseen (4 op) (OPH)

Järjestetään 15.3. - 27.4.2023.

Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja matematiikan oppimisen tukemiseen perusopetuksessa sekä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja niiden oppijoiden matematiikan taitojen tukemiseen, joilla on haasteita jopa alakoulun matematiikan osaamisessa. Koulutuksen osioissa tarjotaan ratkaisuja jo alakoulussa alkaneen matematiikasta syrjäytyneiden oppijoiden tukemiseen toiminnallisen matematiikan opetuksen keinoin. 

Kohderyhmät: perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen matematiikan opettajat ja erityisopettajat

Toteuttamispaikkakunnat: Kokkola, Helsinki ja Rovaniemi.


Matematiikan taitojen kartoittaminen sekä ratkaisuja oppijoiden tukemiseen (4 op)


Osiossa perehdytään:

 • peruskoulun matematiikan opetussuunnitelman perusteiden keskeisiin käsitteisiin ja laskutoimituksiin
 • peruskoulun matematiikan osaamisen kartoittamiseen,
 • korjaavaan opetukseen kartoitusten jälkeen, eli miten tukea heikosti menestyviä oppijoita matematiikan taidoissa.

Osio koostuu verkko-opetuksesta (kaksi iltapäivää) sekä kahdesta lähiopetuspäivästä sisältäen oppimistehtäviä ja toiminnallista työskentelyä. Oppimistehtävinä ovat oppilaan matematiikan taitojen kartoitus, korjaavan opetuksen suunnittelu ja toteutus. 

Kaikille alueryhmille yhteinen aloituspäivä etänä ke 15.3. klo 13.15-16. Osio jatkuu tämän jälkeen seuraavasti:

 • Helsingin alueryhmä (ryhmä on täynnä - voit kysellä mahdollisia peruutuspaikkoja!)
  - lähiopetusta Helsingissä ti-ke 21.-22.3. klo 9-15 (Hotelli Arthur, Vuorikatu 19)
  - etäopetus ti 25.4. klo 13-16
 • Kokkolan alueryhmä (ryhmässä vielä vapaita paikkoja!)
  - lähiopetusta Kokkolassa ma-ti 27.-28.3. klo 9-15 (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2B)
  - etäopetus to 27.4. klo 13-16

 • Rovaniemen alueryhmä (ryhmässä vielä vapaita paikkoja!)
  - lähiopetusta Rovaniemellä ke-to 29.-30.3. klo 9-15 (Lapin yliopisto)
  - etäopetus ma 24.4. klo 13-16


Kouluttajat:
Hannele Ikäheimo, matematiikan opetuksen asiantuntija ja kouluttaja
KT Päivi Perkkilä, matematiikkakasvatuksen dosentti
ELO Leena Kokko, matematiikkaterapeutti

Kustannukset:
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta, eli opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen toteutukseen on päättynyt.

Tiedustelut:
Kokkolan toteutus: projektisuunnittelija Jenny Tahkola, p- 050 599 0253, jenny-katariina.12.tahkola@jyu.fi
Helsingin toteutus: suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

Matikkaa ymmärtäen -hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeessa on aikaisemmin järjestetty koulutusosiot Oppijoiden myönteisen matematiikka itsetunnon ja motivaation tukeminen (1,5 op) sekä Kielentämisen pedagogiikka tukemassa ymmärtävää matematiikan oppimista (1,5 op). 

 

 

 

OPH_rahoittaa_rgb.png