Matikkaluotsi 2020-2021 (8 op)

Aika: syksy 2020- kevät 2021

Koulutuspäivät

Syksy 2020: to 8.10., to 12.11. ja to 3.12.
Kevät 2021: to 18.02., to 18.03. ja to 22.04.

Koulutuksen tavoite: Koulutus on vaativa erityiskoulutus, jonka tavoitteena on löytää oppilasryhmästä lapset joilla on matematiikkavaikeus ja kartoittaa vaikeuden laatu. Koulutukseen osallistunut opettaja oppii käyttämään kuntoutusohjelmaa systemaattisesti ja taltioimaan opetusprosessin ja sen tuloksellisuuden.

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu erityis- ja luokanopettajille, esiopetusta antaville luokanopettajille, erityislastentarhanopettajille ja koulupsykologeille. Koulutukseen otetaan max. 16 osallistujaa.

Koulutuksen laajuus, toteutus ja työmuodot:

Koulutuksen laajuus on 8 opintopistettä. Koulutus sisältää yhteensä 6 lähiopetuspäivää (opetusta 36 t + itsenäistä työskentelyä). Koulutuksen työmuotoina ovat luennot, harjoitukset, kirjallisuuteen perehtyminen, materiaalin valmistaminen, ohjaavat keskustelut, 1-2 oppilaan menestyksellinen kuntouttava opetus ja kuntoutuspäiväkirjan pitäminen

Edellytykset:

Kurssin osallistujilta edellytetään pitkäkestoista ja aktiivista sitoutumista opiskeluun ja valmiutta paneutua sekä etätehtäviin että kirjallisuuteen.

1. Rehtorin puolto koulutukseen osallistumiseen. Mieluiten vielä alustava lupaus siitä, että opettajalla on koulutuksen jälkeen mahdollisuus tehdä MER-työtä (matematiikan erityisopetusta) omassa koulussa.
2. Vähintään yksi vuosiviikkotunti, mieluiten 3 vuosiviikkotuntia tai säännöllinen kuntoutusmahdollisuus, koska osa opiskelua (40-80 tuntia) on oppilaan kuntouttavaa opettamista.
3. Kurssilla tarvitaan ostettavia materiaaleja (n. 400 euroa/henkilö). Huom. Osan välineistä voi tehdä itse, mikä laskee em. materiaalien hintaa.

Koulutuksen sisältö:
•Matematiikkavaikeuden diagnosoiminen
•Matematiikkavaikeuden kuntoutus
•Kuntoutuspäiväkirjan pitäminen
•Kirjallisuutta, referaatteja

Kouluttaja: matematiikkaterapeutti Marja Dräger.

Koulutuksen kustannukset:

Koulutuksen hinta on 1600 euroa. (Hinta sisältää arvonlisäveroa 309,60 €.) Koulutus sisältää opetuksen ja luentomateriaalin. Lisäksi tulevat kurssin aikana hankittavien materiaalien kustannukset, ks. edellä kohta 3. Kurssimaksu voidaan jakaa eriin sopimuksen mukaan. Kysy työnantajan mahdollista tukea koulutukseen.

Ilmoittautumiset 18.9.2020 mennessä verkkolomakkeella.
Lisätiedot: koulutussuunnittelija Terhi Kniivilä-Kupila, puh. 040 – 5147 485, email: terhi.kniivila-kupila@chydenius.fi