Lois­ta­vas­ti joh­det­tu, kas­va­tusa­lan joh­ta­ja! (OPH) - valinnaiset osiot syksy 2019

Valinnaiset opinnot: Johtamisosaamisen kehittäminen eri osa-alueilla 6 op ovat suunnattu Loistavasti johdettu kasvatusalan johtaja! –koulutuksen osallistujille, jotka ovat suorittaneet koulutuksen alkuosan. Näistä kursseista opiskelija valitsee itselleen opintoja yhteensä 6 opintopisteen verran. Huom. Osallistujat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä.

 Koulutusosiot

1. Kulttuurisen moninaisuuden pedagoginen johtaminen 2 op (TaiY)

Kurssin laajuus on 2 op ja työtapoina ovat luento-osallistuminen sekä kirjallisten kurssitehtävien suoritus. Koulutukseen voi osallistua paikanpäällä Taideyliopistolla Helsingissä tai etäyhteyden avulla.

Kulttuurisen moninaisuuden johtamisessa tarkastellaan erityisesti monikulttuurisen pedagogisen työskentelyn mahdollisuuksia ja työtapoja tämän päivän koulussa ja erilaisissa oppilaitosympäristöissä taiteen perusopetuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Työpajassa syvennytään alustuksin, esimerkein ja harjoituksin monikulttuuristen pedagogiikan toteuttamiseen ja soveltamiseen kouluissa ja eri oppilaitoksissa. Tavoitteena on myös esitellä keinoja yhteisöllisen ja eheyttävän koulukulttuurin rakentamiseen. Koulutusmodulissa avataan myös monikulttuurisen työn haasteita ja tuodaan esille hyviä käytäntöjä ja työtapoja opetustyön tueksi. Kouluttajana musiikkipedagogi ja laaja-alaista taidelähtöistä opetustyötä ja opettajien täydennyskoulutusta tehnyt musiikkipedagogi ja tohtoritutkija Katja Thomson. Katjan lisäksi kouluttajina ovat mukana Ali Haithem ja Tuuli Malve, jotka ovat vetäneet musiikkityöpajoja vantaalaisessa koulussa. Näkökulma olisi erityisesti yhteisopettajuus, jossa molemmat opettajat oppivat toisiltaan kehittäessään koulun monikulttuurista toimintaa. Ajatuksena on myös maahanmuuttajataustaisen muusikon työllistymisen näkökulma suomalaisissa instituutioissa, ja tietenkin lasten saama opetus ja esimerkki

6.9.2019 klo 13-14, paikkana Sibelius-Akatemian Wegelius-sali, os. Töölönkatu 28, Helsinki                 

Teemana: Kulttuurisen moninaisuuden pedagoginen johtaminen 2 op, kouluttajina Katja Thomson, Ali Hathem ja Tuuli Malve

Osallistujamäärä on enintään 30  henkilöä

Ilmoittautuminen 26.8.mennessä linkkiin: https://www.lyyti.in/kulttuurisenmoninaisuudenjohtaminen

 2. Haastavat tilanteet työyhteisössä: Työyhteisösovittelu 2 op (LAY)

Kurssi on täynnä.

Kurssi on täynnä.Verkkokurssi, joka suoritetaan itsenäisesti aikavälillä 12.8.-1.9.2019 Lapin yliopiston Open Moodlessa. Itsenäistä työskentelyä ohjaa tuutori. Verkkokurssi sisältää luentotallenteita, itseopiskelu- ja oheismateriaalia ja kolme kevyttä oppimistehtävää. Lisäksi yksi noin 2 h:n livewebinaari, jonka voi kuunnella myös tallenteena.

Sisältö:

Verkkokurssilla perehdytään työyhteisösovittelun peruskäsitteisiin, teoriapohjaan sekä työyhteisösovittelun käyttöön organisaatioissa ja sovittelijan rooliin konfliktien ratkaisuissa. Kurssilla tutustutaan myös työyhteisösovittelun prosessiin ja menetelmiin, joita voi hyödyntää esimiestyössä ja erityisesti ristiriitatilanteissa ja niiden käsittelyssä. Kurssilla pohditaan työyhteisösovittelun hyödynnettävyyttä, jaetaan kokemuksia ja ajatuksia sovittelusta ja tutustutaan organisaatioiden sovittelukäytänteisiin.

Kouluttajat: Verkkokurssilla hyödynnetään useiden asiantuntijoiden tuottamia oppimateriaaleja. Vastuutuutorina toimii kehittämisen asiantuntija Piia Kilpimaa Lapin yliopistosta.

Osallistujamäärä on enintään 30 henkilöä, ilmoittautumisjärjestyksessä

Ajankohta: 12.8.-1.9.2019

3. Osallistava ja positiivinen johtaminen 2 op (TaiY)

Kurssin laajuus on 2 op ja työtapoina ovat luento-osallistuminen sekä kirjallisten kurssitehtävien suoritus. Koulutukseen voi osallistua paikanpäällä Taideyliopistolla Helsingissä tai etäyhteyden avulla.

Osallistavan ja positiivisen johtamisen jaksolla syvennytään myötätunnon rakentavaan voimaan kouluyhteisön ja oppilaitoksen johtamisessa, opettajien tiimityössä ja vuorovaikutuksessa koko oppilaitosyhteisön ja oppilaiden vanhempien kanssa. Kouluttajan toimii Helsingin yliopiston CoPassion- hankkeen johtaja ja professori Anne Kristiina Pessi. Koulutusosioissa syvennytään erityisesti johtamisen osa-alueisiin ja työtapoihin, joissa tavoitteena on työyhteisön hyvinvointi, tiimityöskentelyn kehittäminen, vastavuoroinen auttaminen ja sujuva tiedonkulku.

Koulutusosuus koostuu Annen alustuksesta ja yhteisestä keskustelua sekä pienimuotoisista pohdinnoista ja harjoitteista. Aiheena käsitellään erityisesti myötätunnon mahdollisuuksia johtamisessa, mm. hyvän yhteishengen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luomisessa.

23.9.2019 klo 13-15, paikkana Musiikkitalo, iso kokoushuone S3101, Teemana: Johtaminen myötätunnon keinoin - Osallistava ja positiivinen johtaminen 2 op, kouluttajana Anne Birgitta Pessi

Osallistujamäärä on enintään 30 henkilöä

Ilmoittautuminen 9.9. mennessä linkkiin:

https://www.lyyti.in/johtaminenmyotatunnonkeinoin 

 4. Inhimillisesti tehokas johtaminen 1 op (LAY)

Kolme 2 h:n live-/AC-luentoa, myös tallenteena. Oheismateriaaliin tutustumista ja yksi kirjallinen tehtävä.

Sisältö: Inhimillisesti tehokas johtaminen -koulutus perehdyttää osallistavan ja henkilöstön huomioivan johtamisen käytäntöihin. Inhimillisellä mutta tehokkaalla johtamisella pyritään työyhteisön syvälliseen muutokseen, jossa esimiehet ja alaiset nostavat yhdessä laatua ja omaa tekemistään uudelle tasolle, jotta päämäärien saavuttaminen olisi mahdollista. Inhimillisesti tehokas johtaminen nostaa keskiöön positiivisen johtamisen käytännöt, henkilöstön työhyvinvoinnin sekä johtajan oman jaksamisen. Inhimillisesti tehokkaassa johtajuudessa tavoitellaan sosiaalisia, onnellisia ja sensitiivisiä työyhteisöjä – menetelmänä korostuvat dialogisuus ja tiedolla johtaminen.

Kouluttajat: professori, apulaisrehtori Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto

Osallistujamäärä on enintään 40 henkilöä, ilmoittautumisjärjestyksessä

Ajankohta: live-AC-luennot (yht. 6 h) 17.9.2019, kirjallisen tehtävän palautus tästä 3 viikon sisällä.

Ilmoittautuminen 7.8. mennessä tähän linkkiin: https://link.webropolsurveys.com/S/D9073C3003FCAADB

5. Valmentava johtaminen 2 op (SKY)

Kaksi 3h AC-luentoa, myös tallenteena. Oheismateriaaliin tutustumista ja tehtävä.

Sisältö: Valmentava johtajuus oppilaitosympäristössä. Mahdollisuus vai uhka? Mitä valmentavasta johtamisesta voi soveltaa pedagogisessa johtamisessa ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Valmentava johtaminen on kokonaisvaltainen johtamistapa, joka on hyvä työkalu etenkin yksilöiden ja organisaatioiden kehittämiseen. Valmentavan johtamisen työote edellyttää johtajilta kykyä kohdata työntekijänsä yksilötasolla ja samalla hallita ajankäyttöään pedagogisen johtamisen edellyttämällä tavalla.

Kouluttaja rehtori, FT LitM, Kv. lentopallovalmentaja Seppo Pulkkinen

Osallistujamäärä on enintään 30 henkilöä

Ajankohta: ke 18.9. klo 13-16 ja ti 24.9 klo 9-12.

Ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/t1kKu5h7GwJC7BNH6

6. Osaamisen johtaminen ja kannustava esimiestyö 1 op (Chydenius)

Kaksi AC-luentoa, myös tallenteena. Oheismateriaaliin tutustumista ja tehtävä.

Sisältö:

Osaamisen johtaminen ja kannustava esimiestyö

  • Osaamisen johtaminen työyhteisössä
  • Kehityskeskustelut osana osaamisen johtamista

Kehittämistyö ja osaamisen vahvistaminen

Kouluttaja: Rehtori Timo Kettunen

Osallistujamäärä on enintään 40 henkilöä

Ajankohta: ti 1.10.2019 klo 9.45-12.00 ja 12.45-15.30

Ilmoittautuminen: 6.9. mennessä linkkiin: https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/taydennyskoulutus/ilmoittautuminen

Merkitse kohtaan ”Mahdollisia lisätietoja” kotiryhmäsi, esim. Savonlinna, Lappi jne.

7. Reilusti parempi työyhteisörakentava vuorovaikutus ja myötätunto 2 op (TaiY)

Kurssin laajuus on 2 op ja työtapoina ovat luento-osallistuminen sekä kirjallisten kurssitehtävien suoritus. Koulutukseen voi osallistua paikanpäällä Taideyliopistolla Helsingissä tai etäyhteyden avulla. 

Reilusti parempi työyhteisö ja rakentava vuorovaikutus koulutusjaksolla keskitytään vuorovaikutuksen haastaviin tilanteisiin, niiden ennaltaehkäisyyn ja ratkaisumalleihin. Jaksolla syvennytään reilun yhteisön pelisääntöihin ja vaativan tason vuorovaikutuksen keskeisiin kysymyksiin. Taidolla vuorovaikutustilanteissa- caseissä käsitellään yhdessä johtamisen haasteita erityisesti vuorovaikutustilanteiden kannalta. Näkökulmina käsitellään sekä kahdenkeskisiä vuorovaikutustilanteita että vuorovaikutusta ryhmässä. Jakson kouluttajana toimii kokenut johtamiskouluttaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja Harri Hirvihuhta.

4.10.2019 klo 13-16, paikkana Sibelius-Akatemian Wegelius-sali, os. Töölönkatu 28, Helsinki              

Teemana: Reilusti parempi työyhteisö ja rakentava vuorovaikutus 2 op, kouluttajana Harri Hirvihuhta

Osallistujamäärä on enintään 30 henkilöä.

Ilmoittautuminen: 23.9. mennessä linkkiin: https://www.lyyti.in/reilustiparempityoyhteiso  

 8. Pedagoginen osaaminen ja arvot 2 op –kurssi (SKY)

Kaksi 3h AC-luentoa, myös tallenteena. Oheismateriaaliin tutustumista ja tehtävä.

Sisältö: a) tarkastellaan positiivisen ja autenttisen johtamisen muotoja ja näkökulmia pedagogisen johtamisen ja pedagogisen hyvinvoinnin johtamisessa. Osallistuja saa käsityksen johtamisen paradigmoista ja suuntauksista ja arvioi niitä suhteessa omaan pedagogiseen johtamistoimintaansa. Osallistuja perehtyy pedagogisen johtamisen ja pedagogisen hyvinvoinnin johtamiseen soveltuviin malleihin ja työkaluihin, ja soveltaa niitä omassa työssään. b) perehdytään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen, kasvatukseen, koulutukseen ja ammatteihin liittyvän segregaation lieventämiseen sekä siihen, miten johtamisella tuetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa koulutuksessa, kasvatuksessa, työssä ja elämässä osana ympäröivää yhteiskuntaa.

Kouluttajat Sanna Wenström. KM, FM, ammatillinen erityisopettaja ja Laura Halonen, yhteisöpedagogi, YTM, AmO, Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus

Osallistujamäärä on enintään 40 henkilöä

Ajankohta: ma 14.10. klo 9-12 ja ti 29.10. klo 9-12

Ilmoittautumislinkki: https://forms.gle/3qwB86nRDRQ4oR1s9

9. Ammattietiikka ja valta 2 op (Chydenius)

Kaksi 2h AC-luentoa, myös tallenteena. Oheismateriaaliin tutustumista ja tehtävä.

Sisältö:

  • Opettajan ammattitaito ja arvopohja
  • Opettajan eettiset periaatteet
  • Juridiset ja eettiset kysymykset
  • Yhteiskunnan odotukset
  • Opettajan valta ja vastuu

Osallistujamäärä on enintään 40 henkilöä

Ajankohta: luennot verkossa AC:n välityksellä 14.11. klo 18.30-20.00 ja 19.11. klo 18.00-19.30. Luentolinkki lähetetään osallistujille. Luennot tallennetaan ja tallenteet voi katsoa jälkeenpäin.

Kouluttaja rehtori, KT Kaisa Isotalo

Ilmoittautuminen 20.9. mennessä linkkiin: https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/taydennyskoulutus/ilmoittautuminen

Merkitse kohtaan ”Mahdollisia lisätietoja” kotiryhmäsi, esim. Savonlinna, Lappi jne.

10. Tulevaisuusnäkökulma 1 op (Chydenius)

Kaksi 3h AC-luentoa, myös tallenteena. Oheismateriaaliin tutustumista ja tehtävä.

Sisältö:

  • Tulevaisuusnäkökulma johtamisesta
  • Miten tulevaisuutta hahmotetaan työyhteisön johtamisesta?
  • Muutoksen johtaminen

Kouluttaja: Rehtori Timo Kettunen

Osallistujamäärä on enintään 40 henkilöä

Ajankohta: ti 5.11.2019 klo 9.45-12.00 ja 12.45-15.30

Ilmoittautuminen 21.9. mennessä linkkiin: https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/taydennyskoulutus/ilmoittautuminen

Merkitse kohtaan ”Mahdollisia lisätietoja” kotiryhmäsi, esim. Savonlinna, Lappi, Helsinki, Kokkola jne.