18.12.2018

Opetan ja ohjaan monikulttuurista ryhmää - haastavista tilanteista myönteisiin kohtaamisiin (3 op)

Järjestetään Kokkolassa 20.3-8.4.2019. Ilmoittaudu nyt!

Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lähiopetuspäivät
1) ke 20.3. klo 9-15
2) to 21.3. klo 9-15
3) ma 8.4. klo 9-15

Keskeiset sisällöt

  • Maahanmuuttajataustainen oppilas ryhmässä – eri kulttuuritaustat kohtaavat
  • Koulujärjestelmien erilaisuus ja maahanmuuttajaopetuksen järjestelyt
  • Monikielisyyden tunnustaminen ja arvostaminen
  • Oppimisen haasteet – kielelliset haasteet, sosiaaliset ja psyykkiset haasteet
  • Oppimisvaikeuksien tunnistaminen – onko kysymys kielen vaikeuksista, kulttuurisista kysymyksistä vai erityisistä oppimisvaikeuksista?
  • Sujuva koti-kouluyhteistyö monikulttuuristen perheiden kanssa – osaako perhe tukea oppimista?

Toteutustapa
Koulutusosio koostuu kolmesta (3) lähiopetuspäivästä sisältäen vuorovaikutteista luento-opetusta, vertaiskeskustelua ja harjoituksia. Etäjaksolla tehdään omaa työtä kehittävä oppimistehtävä.

Kohderyhmät
Esi- ja perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta. Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii KM, erityisluokanopettaja Mirjam Silvén, jolla on laaja-alaista ja pitkän ajan kokemusta maahanmuuttajaoppilaiden opettajana.

Maksut
Koulutus on Opetushallituksen kustantama, osallistujille maksuton täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). Kahvit ja lounaat ovat omakustanteisia ja mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse.

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittaudutaan pe 8.3. mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella

Tiedustelut
Anette Skog, suunnittelija, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Koulutus on osa "KUMOKI - Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus" -hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.