31.05.2018

Opetan monikulttuurista ryhmää - haastavista tilanteista myönteisiin kohtaamisiin (3 op)

Järjestetään keväällä 2019

Lisätietoja tulee myöhemmin!

Tiedustelut
Anette Skog, suunnittelija, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi