08.01.2019

Maahanmuuttajanuoren identiteetti ja murrosikä (2 op)

Järjestetään Vaasassa 4.-5.4.2019. Ilmoittadu nyt!

Lähiopetuspäivät 

1) to 4.4.2019 klo 9-16
2) pe 5.4.2019 klo 9-13.30

Paikkakunta: Vasa Arbis, Kirkkopuistikko 15

Kohderyhmät
Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa

  • Maahanmuuttajanuoren identiteetti, itsetunto, ajattelu, tunne-elämä ja minäkuva
  • Murrosikäinen maahanmuuttajanuori kahden kulttuurin välissä - nuoren kulttuuri-identiteetin rakentuminen
  • Seksuaalisuus eri kulttuureissa ja uskonnoissa
  • Nuoren kriisit ja traumat - miten erottaa traumaperäiset stressireaktiot (PTSD) murrosiän myrskyistä?
  • Trauman kognitiivisia vaikutuksia
  • Kunniaväkivallan tunnistaminen

Koulutusosio koostuu kahdesta (2) vuorovaikutteista lähiopetuspäivästä sisältäen asiantuntijaluentoja, ryhmä-keskustelua ja case-työskentelyä. Ennakkotehtävänä osallistuja tutustuu yhteen maahanmuuttajanuoren elämään kuvaavaan teokseen ja kirjoittaa sen pohjalta reflektion, jota hyödynnetään koulutuspäivissä. Osallistuja saa ilmoittautuessaan koulutukseen tarkemmat ohjeet ennakkotehtävän tekemiseen. Kirjaluettelo:
* Marjaneh Bakhtiari: Mistään kotoisin
* Anja Snellman: Parvekejumalat
* Esa Salminen & Saeed Warsame: Mohammed, suomalainen
* Seita Vuorela: Lumi

Kouluttaja 
Kognitiivinen psykoterapeutti, KM Mira Talala, Oulu. Kouluttajalla on pitkä käytännön kokemus maahanmuuttajaoppilaiden ohjaamisesta ja tuesta koulukuraattorin roolissa.

Maksut 
Koulutus on Opetushallituksen kustantama, osallistujille maksuton täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). Kahvit ja lounaat ovat omakustanteisia ja mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse.

Ilmoittautuminen 
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa. Ilmoittaudu pe 8.3. mennessä sähköisellä lomakkeella.

Tiedustelut
Anette Skog, suunnittelija, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Koulutus on osa "KUMOKI - Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus" -hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.