16.10.2018

Kielitietoinen opetus ja ohjaus - toiminnallisesti suomen kieltä (3 op)

Järjestetään Kokkolassa 9.10.-14.11.2018

Paikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Lähiopetuspäivät
1) ti 9.10 klo 9-15
2) to 25.10. klo 9-15
3) ke 14.11. klo 9-15

Keskeiset sisällöt

  • Kieli oppimisen kohteena ja oppimisen välineenä
  • Toisen kielen oppiminen
  • Kielitietoisen opetuksen periaatteet ja tavoitteet – kielitietoisuus ja monilukutaito opetussuunnitelmassa
  • Aineenopettaja kielenopettajana
  • Toiminnalliset oppimismenetelmät monikielisessä opetusryhmässä
  • Digitaaliset välineet, tarinat ja pelit

Toteutustapa
Koulutusosio koostuu kolmesta (3) lähiopetuspäivästä sisältäen luento-opetusta, vertaiskeskustelua ja harjoituksia. Etätehtävänä osallistuja toteuttaa jotain toiminnallista menetelmää omassa opetuksessaan sekä laatii toimintamallin, miten jakaa saamansa tietoutta laajemmin koulunsa sisällä ja saa koulunsa toimintakulttuurin kielitietoisemmaksi.

Kohderyhmät
Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen S2-opettajat, opettajat, erityisopettajat, ohjaajat ja muu henkilökunta. Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa.

Kouluttaja
S2-opettaja, FM, KM Heidi Sippola. Heidi on toiminut kouluttajana useissa eritasoisissa kielikoulutuksissa suomen kielen opettajana yli kymmenen vuoden ajan sekä julkaisut kaksi oppimateriaalipakettia.

Maksut
Koulutus on Opetushallituksen kustantama, osallistujille maksuton täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). Kahvit ja lounaat ovat omakustanteisia ja mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse.

Tiedustelut
Anette Skog, suunnittelija, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi 

Koulutus on osa "KUMOKI - Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus" -hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.