KUMOKI - Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Opetushallituksen rahoittama koulutushanke. Hankkeen tavoitteena on antaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle pedagogisia taitoja monikulttuurisen ja monikielisen oppijan kokonaisvaltaiseen tukemiseen.