Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus koulussa (KIKUMO) (OPH)

Järjestetään 8.11.2022 - 9.5.2023. Koulutus on täynnä. Peruutuspaikkoja voi kysyä sähköpostitse.

Opettajana ja ohjaajana moninaisessa ja monikielisessä opetusryhmässä törmää uudenlaisiin haasteisiin. Entistä useampi opettaja on aivan uuden asian edessä, kun opetusryhmään tulee vieraskielinen ja toisesta kulttuurista tuleva oppija. Opettajien haasteet ovat mm. moninaisuusosaaminen, kielitietoinen opetus ja arviointi, monikielisyys, eri uskonnot ja katsomukset sekä vieraskielisen oppijan oppimisvaikeudet ja niiden tunnistaminen. Tavoitteena on tarjota osallistujille tutkimusperustaista tietoa, menetelmiä ja toimintamalleja erilaisista kulttuuri- ja kielitaustoista tulevien oppijoiden kohtaamiseen ja opetukseen. Moninaisuuden ymmärtäminen kasvattaa taitoa toimia joustavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutusohjelman toteutus:
Koulutusohjelmassa toteutetaan kolme koulutusosiota, joiden teemat liittyvät kulttuuriseen ja katsomukselliseen moninaisuuteen, kielitietoiseen pedagogiikkaan ja arviointiin sekä monikielisen oppijan oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Osallistuja voi suorittaa koko 6 op:n koulutusohjelmaan mutta osioita on myös mahdollista suorittaa erillisinä. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan etäopetuksena (Zoom) ja itsenäisesti toteutettavina opetuskokeiluina.

Kohderyhmä: perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, joiden opetusryhmissä on monikielisiä ja toisesta kulttuurista tulevia oppilaita.

Osio 1: Kulttuuri- ja katsomustietoinen kasvatus ja opetus (2 op)

 • Kulttuurinen moninaisuus ja opettajien kulttuurien väliset valmiudet
 • Muovautuvuuden pedagogiikka: yhdenvertaisen oppimisen ja identiteettien tukeminen kulttuurisesti moninaisessa koulussa
 • Uskonnot(on) koulun arjessa ja juhlassa: uskonnonvapaus ja sen rajat, katsomukselliset identiteetit ja opettajan oma katsomustietoisuus, uskonnolliset vähemmistöt
 • Syrjintä ja rasismi suomalaisissa kouluissa

Osio sisältää kolme (3) koulutuspäivää, joista kaikki toteutetaan etänä Zoomin välityksellä. Oppimistehtävänä tehdään suunnitelma oman työn tai työyhteisön käytänteiden kehittämiseksi yhteen tai useampaan koulutukseen teemaan liittyen ja koulutusmateriaaleja hyödyntäen. Osion suorittamiseen kuuluu myös vertaispalautteen antaminen oppimistehtävistä.

Koulutuspäivät:
Ti 8.11. klo 12-16 etäopetusta, Zoom
Ti 15.11. klo 13-16 etäopetusta, Zoom
Ti 13.12. klo 13-16 etäopetusta, Zoom

Kouluttajana toimii TT, KM, dosentti, tutkijatohtori Inkeri Rissanen. Inkeri Rissasen osaamisalueita ovat kulttuuri- ja katsomustietoinen kasvatus, opettajien kulttuurienväliset valmiudet ja muovautuvuuden pedagogiikka. 

Osio 2: Kielitietoinen pedagogiikka ja arviointi (2 op)

 • Monikielinen oppija ja toisella kielellä oppiminen
 • Kielitietoisen opetuksen lähtökohtia ja tavoitteita
 • Kielitietoisia käytänteitä opetuksessa
 • Maahanmuuttajataustaisen/monikielisen oppilaan arviointi ja päättöarviointi
 • Joustavia arviointimenetelmiä

Osio sisältää kolme (3) koulutuspäivää, jotka toteutetaan kaikki etänä Zoomin välityksellä. Oppimistehtävänä tehdään suunnitelma oman työn tai työyhteisön käytänteiden kehittämiseksi yhteen tai useampaan koulutukseen teemaan liittyen ja koulutusmateriaaleja hyödyntäen. 

Koulutuspäivät:
Ke 25.1.2023 klo 12-16 etäopetusta, Zoom
Ma 20.2.2023 klo 13-16 etäopetusta, Zoom
Ti 14.3.2023 klo 13-16 etäopetusta, Zoom

Kouluttajina toimivat FT, yliopistonopettaja Johanna Saario sekä KT, FL Najat Ouakrim-Soivio, rehtori, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu. Johanna Saarion tutkimusintresseihin kuuluvat mm. toisella kielellä oppiminen, monikielisyys, kielenoppimisen tilanteisuus sekä toimijuus osana kielen oppimista. Najat Ouakrim-Soivio on toiminut OPH:n oppimistulosten arviointiyksikön projektipäällikkönä sekä tutkinut arviointia jo oli 10 vuoden ajan mm. perusopetuksen näkökulmista.

Osio 3: Vieraskielisen oppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen (2 op)

Osion tavoitteena on antaa tietoa, miten oppilaan kieli- ja kulttuuritausta vaikuttaa oppimisvaikeuksien tunnistamiseen sekä miten tukea oppilasta oppimisessa.

 • Maahanmuuttajataustaisen/Vieraskielisen oppilaan oppimisen haasteet
 • Kehittyvän kelitaidon ja oppimisvaikeuksien erottaminen
 • Oppimisvaikeuksien tunnistaminen – onko kysymys kieli- ja kulttuuritaustasta, harjaantumattomuudesta vai erityisistä oppimisvaikeuksista?

Osio koostuu luento-osuuksista, jotka kaikki toteutetaan etänä Zoom välityksellä, pienryhmäkeskusteluista ja oppimistehtävästä. Oppimistehtävänä on opitun reflektointi omassa opetuksessa/ohjauksessa.

Koulutuspäivät:
To 13.4.2023 klo 12-16 etäopetusta, Zoom
Ke 3.5.2023 klo 13-16 etäopetusta, Zoom
Ti 9.5.2023 klo 13-16 etäopetusta, Zoom

Kouluttajina toimivat FM Anu Arvonen, erityisopettaja, suomen kielen opettaja sekä KM Anne Nurminen, psykologi.

Kustannukset:
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautuminen: Koulutus on täynnä. Peruutuspaikkoja voi kysyä sähköpostitse.
Ilmoittautuminen viimeistään 26.10. sähköisellä verkkolomakkeella. Kirjoita ilmoittautuessasi "Lisätiedot" -kohtaan mikäli osallistut koko "Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus koulussa 6 op" -koulutusohjelmaan tai jos haluat osallistua ainoastaan johonkin yksittäiseen osioon.

Peruutusehdot:
Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätietoa koulutusohjelmasta :
Projektisuunnittelija Jenny Tahkola, p. 050 599 0253, s-posti: jenny-katariina.12.tahkola@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään Kokkolassa ja Rovaniemellä ajalla 2022-2023.

OPH_rahoittaa_rgb.png