08.08.2018

Varhaistamisesta varmuutta kielten opiskeluun (4 op)

Järjestetään Kurikassa 11.9.-27.9.2018.

 Kaikki varhentaa 2020

Hei, sinä opetus- ja kasvatusalan ammattilainen, joka työskentelet varhennetun kielenopetuksen parissa! Tule mukaan koulutukseen, jonka tavoitteena on tukea varhennetun kielenopetuksen tieto- ja taitopohjaista toteutusta käytännössä. Koulutus on suunnattu koulujen ja kuntien opettajille ja varhaiskasvattajille, jotka aloittavat varhennetun kielenopetuksen tai toteuttavat sitä jo.

Paikka
Hotel Kurikka, Hovinkatu 1, Kurikka

Lähiopetuspäivät
- ti-ke 11.-12.9. klo 9-15
- ke-to 26.-27.9. klo 9-15

Koulutuksen keskeiset sisällöt 
- Storyline – ilmiölähtöistä ja eheyttävää yhteistoiminnallista oppimista
- Kielenvarhentamisen opetussuunnitelma suunnittelun työkaluna
- Innostavan oppimistuokion juonellinen rakenne
- Ideasta toimivaksi suunnitelmaksi ja työkaluksi

Toteutustapa
Koulutus rakentuu uuteen kielenvarhentamisen asetukseen viitaten Opetussuunnitelman ja Eurooppalaisen kielen taitotason viitekehyksiin ja sisältää tavoitteellisen opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Koulutus koostuu neljästä (4) lähiopetuspäivästä (arkipäivisin klo 9-15).  Lähipäivinä rakennetaan yhteistoiminnallisesti ja vuorovaikutteisesti innostava kielenoppimisen oppimispolku ja materiaalit yhdelle lukukaudelle valmiiksi. Koulutuksesta saat mukaasi käyttövalmiin työkalun kielenvarhentamisen innostavaan toteutukseen sekä eväitä kielenvarhentamisen suunnittelun tueksi. Kielenvarhentaminen sidotaan oppilaan kokemusmaailmaan, johon tutustutaan Storyline -menetelmän kautta.

Kouluttajat
Pääkouluttajina toimivat FT, KM, Merja Meriläinen ja KT, Maarika Piispanen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Merja ja Maarika ovat opettajankouluttajia ja tutkijoita Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa. Storyline –menetelmästä kouluttaa KM, Ilona Leimu. Ilona on kielikylpyopettaja ja aikuiskouluttaja (Storyline Method as an authentic approach to language learning).

Maksut
Koulutus on Opetushallituksen kustantama, osallistujille maksuton täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). Kahvit ja lounaat ovat omakustanteisia ja mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu pe 31.8. mennessä sähköisellä lomakkeella.

Tiedustelut
Anette Skog, suunnittelija, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Koulutus on osa "The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun!" -hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja osa valtion kärkihanketta, joka tukee kieltenoppimisen varhentamista.