30.01.2018

Kielten opiskelun varhentaminen ja kehittäminen (4 op)

Järjestetty Vaasassa syksyllä 2017.

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksen opettajat

Keskeiset sisällöt:

  • Kieli oppimisen välineenä ja kohteena
  • Kieli- ja kulttuuririkasteinen oppimisympäristö
  • Storyline -menetelmä opetuksen eheyttäjänä
  • Virtuaaliympäristöt kommunikatiivisen kielenopetuksen oppimisympäristöinä

Toteutus:
Koulutus koostuu neljästä (4) lähiopetuspäivästä. Lähipäivien lisäksi on 4 webinaaria (á 45 min). Webinaarit ovat ajasta ja paikasta riippumattomia eli webinaarit voi katsoa milloin haluaa. Koulutukseen kuuluu myös kehittämistehtävän laatiminen ja koulu/kuntakohtaisen pedagogisen iltapäivän suunnittelu ja toteuttaminen. Koulutus rakentuu OPS 2014 viitekehykseen ja sisältää tavoitteellisen opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Kouluttajat: 
Kouluttajina toimivat opettajankouluttajat FT, KM, Merja Meriläinen ja KT, Maarika Piispanen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Maksu:
Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksuton (opetus, ohjaus ja koulutusmateriaalit). Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse. 

Tiedustelut: Anette Skog, suunnittelija, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi 

Koulutus on osa "The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun!" -hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja osa valtion kärkihanketta, joka tukee kieltenoppimisen varhentamista.

Kärkihanke    OPH    OKM