15.05.2018

Kielten opetuksen varhaistaminen ja monipuolistaminen (4 op)

On järjestetty Nivalassa keväällä 2018

Kohderyhmä: esiopetuksen ja alakoulujen opettajat

Keskeiset sisällöt:

  • Pelit ja leikit kielenoppimisen oppimaisemina 
  • Videbla® -Sanallistava –kuvamenetelmä elämyksellisen kielenoppimisen oppimaisemana
  • Kielen opiskelu eri aistein kokemalla
  • Virtuaaliympäristöt kommunikatiivisen kielenopetuksen oppimisympäristöinä

Toteutus:
Koulutus koostuu neljästä (4) lähiopetuspäivästä. Lähipäivien lisäksi on 4 webinaaria (á 45 min). Webinaarit ovat ajasta ja paikasta riippumattomia eli webinaarit voi katsoa milloin haluaa. Koulutukseen kuuluu myös kehittämistehtävän laatiminen ja sen esittely opettajille suunnatussa konferenssissa to 3.5.2018 Kokkolassa, Villa Elbassa, ”The Little Language Land” –työpajassa, jossa varhennetut kielipolut kohtaavat. Kehittämistehtävä tehdään yhdessä ja ryhmissä (n. 3-5 henkeä), täysin ohjatusti. Kehittämistehtävän ideana on tuoda esiin jokin uusi tai itselle tuttu varhennettua kielenopetusta innostava ja tukeva menetelmä, josta on itse innostunut, ja jonka voisi kuvitella innostavan muitakin. Ideat kehittämistehtävään voivat nousta omista kokemuksista ja/tai koulutuksen tuomista asioista, joita haluaisi itse omassa työssään kehittää tai kokeilla.  Kehittämistehtävät kootaan galleriaksi (=kielibasaari), ja esitellään esim. posterein, flyerein, kuvin, messupöydin tmv. 

Kouluttajat:
Kouluttajina toimivat FT, KM, Merja Meriläinen ja  KT, Maarika Piispanen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Merja ja Maarika ovat opettajankouluttajia ja tutkijoita Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa. He kouluttavat ja valmentavat uudistavan pedagogiikan, yksilöllisen osaamisen ja digitaalisuuden näkökulmista opettajia varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen koko Suomessa. Heidän erikoisosaamista ovat CLIL-, kielikylpy- ja erilaiset kielisuihkutoimintamallit sekä monipuolisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja toiminnallisten pedagogisten mallien jalkauttaminen opetukseen.

Maksut:
Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksuton (opetus, ohjaus ja koulutusmateriaalit). Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse. 

Tiedustelut: Anette Skog, suunnittelija, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi 

Koulutus on osa "The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun!" -hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja osa valtion kärkihanketta, joka tukee kieltenoppimisen varhentamista.

Kärkihanke    OPH    OKM