15.05.2018

Little Language Land - kielibasaari (1 pv)

On järjestetty Kokkolassa 3.5.2017.

 

Kielibasaari on ollut osa "The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun!" -hanketta. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja osa valtion kärkihanketta, joka tukee kieltenoppimisen varhentamista.