Kieltenopetuksen varhaistaminen!

Kieltenopetuksen kärkihanke kutsuu Sinut mukaan innostavaan, idearikkaaseen ja käytännönläheiseen täydennyskoulutukseen! Kokkolan yliopistokeskus Chydenius aloitti syksyllä 2017 Opetushallituksen rahoittaman hankkeen "The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun!". Opetushallituksen rahoitus on osa valtion kärkihanketta, joka tukee kielenoppimisen varhentamista.