Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun!

Kieltenopetuksen kärkihanke kutsuu Sinut mukaan innostavaan, idearikkaaseen ja käytännönläheiseen täydennyskoulutukseen! Kokkolan yliopistokeskus Chydenius aloittaa syksyllä 2017 Opetushallituksen rahoittaman hankkeen "The Early Bird gets the Word - Iloa ja innostusta kieltenopiskeluun!". Opetushallituksen rahoitus on osa valtion kärkihanketta, joka tukee kielenoppimisen varhentamista. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun. Hankkeessa toteutetaan 2017–2018 aikana yhteensä viisi (5) kpl 4 op:n laajuista koulutusosiota. Hanke päättyy kaikille yhteiseen kielibasaariin.