Iloa pienten pedagogiikkaan (OPH)

Järjestetään 12.9.2022 - keväällä 2023. Ilmoittaudu nyt!

Hankkeessa toteutetaan varhaiskasvatukselle, erityisesti pienten lasten ryhmissä työskenteleville suunnattu 10 opintopisteen pedagogisen toiminnan ja osaamisen kehittämisohjelma, jossa osallistujat lisäävät paitsi omaa osaamistaan myös kehittävät ohjatusti varhaiskasvatusyksiköidensä pedagogisia käytäntöjä ja toimintamalleja. Koulutusohjelma koostuu kolmesta erillisestä koulutusosiosta, joissa perehdytään pienten lasten oppimisen arviointiin, taapero- ja leikkipedagogiikkaan sekä taidekasvatukseen käytännönläheisesti, mutta tutkimustietoon nojaten.

Kohderyhmä:
Varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat, erityisopettajat sekä esi- ja alkuopetuksen opettajat.

Koulutusohjelman toteutus:
Koulutusten lähiopetus järjestetään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa (Talonpojankatu 2B, Kokkola). Lisäksi koulutuksiin sisältyy verkko-opetusta ja itsenäisesti toteutettavia opetuskokeiluja. Osallistuja voi suorittaa koko 10 op:n koulutusohjelmaan mutta osioita on myös mahdollista suorittaa erillisinä. 

Osio 1. Arviointi yhteistyönä varhaiskasvatuksessa 3 op


Osion tavoitteena on perehdyttää varhaiskasvatuksen ammattilaiset pienen lapsen oppimisen ja kehityksen havainnointiin ja arviointiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kesken. Miten varhaiskasvatuksen henkilöstö pystyy hyödyntämään parhaiten pientä erityisopettajaresurssia ja miten lapsen pedagoginen havainnointi toteutetaan, jotta myös erityisopettaja pääsee arvioimaan? Millaisia malleja voi rakentaa yhteistyön sujuvoittamiseksi? Miten arvioidaan lapsen yksilöllisiä, kehityksellisiä tarpeita, miten taas havainnoidaan ja arvioidaan ryhmää?

Osio sisältää kolme (3) teoriaperusteista ja keskustelevaa lähiopetuspäivää sekä niitä edeltävän ennakkolukemiston ja/tai -tehtävän.

Ma 12.9. klo 9-15, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Ti 13.9. klo 9-15, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Ke 28.9. klo 9-15, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kouluttajana toimii ELTO, työnohjaaja Taisto Lehtinen. 

Osio 2. Leikkipedagogiikka ja vuorovaikutuksen tukeminen 5 op


Osiossa perehdytään alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaan erityisesti tavoitteellisen ja pedagogisesti suunnitellun leikin ohjaamisen näkökulmasta sekä annetaan teoreettista tietoa kehittävästä leikkipedagogiikasta sekä leikin merkityksestä emotionaaliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Mikä on aikuisen rooli leikkitilanteissa ja miten leikilliset kohtaamiset rakentuvat parhaiten? Millaisia ovat leikin vuorovaikutustilanteet ja miten aikuinen voi ohjata leikillisten tilanteiden kohtaamisten ja tunnevuorovaikutustilanteiden rakentumista? Mitä leikki on kulttuurisena työtapana tai VASU:n toteuttajana?

Koulutus toteutetaan syksyllä 2022/keväällä 2023 kahdelle alueryhmälle: Kokkolassa ja Rovaniemellä. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

Osio 3. Ilmaisun monet muodot pienten lasten varhaiskasvatuspedagogiikassa 2 op


Tavoitteena on välittää tietoa siitä, miksi ilmaisu- ja taidekasvatus on olennaisen tärkeää ja merkityksellistä lapsen kehitykselle. Tavoitteena on myös rohkaista kasvattajaa toteuttamaan lasten kanssa monipuolisesti ilmaisu- ja taidekasvatuksen eri muotoja.

Koulutus toteutetaan keväällä 2023 kahdelle alueryhmälle: Kokkolassa ja Rovaniemellä. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

Kustannukset:
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen viimeistään 28.8. sähköisellä verkkolomakkeella. Kirjoita ilmoittautuessasi "Lisätiedot" -kohtaan mikäli osallistut koko "Iloa pienten pedagogiikkaan 10 op" -koulutusohjelmaan tai jos haluat osallistua ainostaan johonkin yksittäiseen osioon. 

Peruutusehdot:
Mikäli peruutat osallistumisesi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, emme peri peruutusmaksua. Myöhemmin peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jätettäessä perimme 40 prosenttia koulutuksen järjestämiskuluista / opiskelija. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Lisätietoja koulutusohjelmasta voit tiedustella:
Suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, s-posti: anette.m.skog@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään Kokkolassa ja Rovaniemellä ajalla 2022-2023.

OPH_rahoittaa_rgb.png