30.01.2018

Omat voimavarat haltuun – itseni paras johtaja (2 pv)

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu opetus- ja kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Koulutuksen tavoitteet
Tavoitteena on tutustua positiivisen psykologian kautta omien vahvuuksien löytämiseen ja niiden merkitykseen hyvän elämän ja arjen rakentajana. Miten arvot, tarpeet, ajatukset sekä tunteet vaikuttavat omaan hyvinvointiini. Millä ajatusmalleilla ja laseilla katselen ja tarkkailen ympärillä olevaa maailmaa. Toimiiko sisäinen puheeni ystävänä tai vihollisena. Mihin olen matkalla ja miten minun on mahdollista tehdä matkasta kohti päämäärää elämänarvoinen kokemus. Anna siis aikaa itsellesi pysähtyä ja miettiä millä keinoin voit edelleen tuntea ja kehittää omaa jaksamistasi sekä viihtyvyyttäsi omassa elämässäsi. Sinä päätät kuinka hyvän elämän haluat elää!

Keskeiset sisällöt

  • Resilienssin (muutosvalmiuden)  vahvistaminen – elämänhallintaa ja myönteisiä selviytymistapoja arjen eri tilanteissa
  • Vahvuudet, kiitollisuus, onnellisuus ja myötätunto tasapainoisen elämän tukipilareina
  • Toimiva vuorovaikutus sekä puheeksi ottaminen hyvinvoinnin lähteenä
  • Tietoisuuden lisääminen elämän sisällön sekä suunnan ohjaukseen
  • Hetkessä elämisen taito

Koulutuksen toteutus
Koulukseen sisältyy luentoja, toiminnallista työskentelyä ja vertaiskeskustelua. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii Anki Mannström, LitM, NLP Master, mentaali- ja hyvinvointivalmentaja.

Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut osallistumaan koulutukseen:
suunnittelija Anette Skog, p. 040-7476 378 tai anette.skog@chydenius.fi