30.01.2018

Hyvinvoiva opettaja (1 pv)

Paikka:  Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2 B  

Koulutuksen tavoite:
  • vahvistaa osallistujien oman itsensä tuntemusta ja reflektointikykyä
  • lisää positiivista asennoitumista työhön
  • tukea osallistujien halua kehittää omia työskentelytapojaan ja vuorovaikutustaitojaan
  • antaa keinoja työssä jaksamiseen

Kohderyhmä: opettajat

Kouluttaja: Tiina Erkkilä-Wahtera KM, erityiskasvatuksen asiantuntija, erityisopettaja, jooga- ja mindfulness-ohjaaja

Koulutuksen sisältö:
  • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa
  • näkökulman vaihtamisen taito 
  •  läsnäolon taito vuorovaikutustilanteissa
  • ajan hallinta ja arjen sujuvuus
  • opettajan minäkuva, vahvuudet ja voimavarat
  • rentoutuminen ja stressinhallinta hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla (mindfulness)

 Maksut: Koulutuksen hinta on 210 euroa (sis.  arvonlisäveroa 40,65 euroa). Hinta sisältää opetuksen, materiaalit ja tervetulokahvit.

Lisätiedot: koulutussuunnittelija Terhi Kniivilä-Kupila, puh. 040-5147 485, email: terhi.kniivila-kupila@chydenius.fi.