En trygg lärmiljö (7-15 sp)

Arrangeras under tiden januari - oktober 2020

Säkerhetskulturen inom utbildningsväsendet har idag blivit allt mer i fokus. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt- och lärmiljö. Projektet En trygg lärmiljö fokuserar på säkerhet, trygghet och krisberedskap. Inom projektet erbjuds en obligatorisk utbildningsdel (5 sp) som arrangeras som närstudier på tre orter (Vasa, Helsingfors och Karleby). Därtill kommer du som deltagare att kunna välja bland sex valfria temamoduler (á 2 sp). Varje deltagare bör välja minst en valfri temamodul vilket innebär att du avlägger minst 7 sp och maximalt 15 sp.


Målgrupp: 

Personal inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisnineng, den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning samt fria bildningen.

Den obligatoriska modulen:

En trygg lärmiljö och krisberedskap (5 sp) (3 närstudiedagar)
Utbildare i den obligatoriska modulen är Ann-Charlotte Kjerulf, pedagog, krisarbetare och auktoriserad arbetshandledare samt Ronald Pått, säkerhetschef.

  • Närstudiedagarna i Karleby: ti 4.2, må 6.4 och må 14.9.2020
  • Närstudiedagarna i Vasa: ti 21.1, må 23.3 och må 7.9.2020
  • Närstudiedagarna i Helsingfors: ti 28.1, må 30.3 och ons 9.9.2020

Valfria temamoduler (välj 1-6 temamoduler):

  1. Förebyggande av rasism och radikalisering samt främjande av integration (2 sp), (webbaserad modul)
  2. De sociala orsakerna bakom skolproblem (2 sp), (webbaserad modul)
  3. Data- och webbsäkerhet samt förebyggande av dataintrång (2 sp), (webbaserad modul)
  4. Förebyggande av nätmobbning (2 sp), (webbaserad modul)
  5. Elevvård eller barnskydd? Mångprofessionellt samarbete när oron väcks (2 sp), (närstudier+webb)
  6. En trygg miljö inom småbarnspedagogiken (2 sp), (närstudier+webb)

Utbildarna i de valfria temamodulerna är sakkunniga inom bl.a. säkerhet, trygga lärmiljöer, förebyggande av mobbning och radikalisering.
Tidpunkterna för avläggandet av de valfria temamodulerna presenteras på webben under hösten 2019.

Kontaktpersoner:
Karleby: planerare Anette Skog, anette.skog@chydenius.fi, tfn 040 7476 378
Vasa: utbildningsplanerare Eva Åstrand, eva.astrand@abo.fi, tfn 050 476 1124
Helsingfors: kundchef Josefin Sjölind-Kohtamäki, josefin.sjolind-kohtamaki@helsinki.fi, tfn 050 347 3315

Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan:
Öppnas under hösten 2019, mera info kommer på webben under hösten.

Projektet "En trygg lärmiljö - säkerhetsfrågor i utveckling inom bildningsväsendet" är ett samarbetsprojekt mellan CLL/ÅA, Karleby universitetscenter Chydenius och HY+.