Arviointi haltuun! - opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen (OPH)

Ilmoittaudu nyt kevään koulutuksiin!

Hankkeen tavoitteet ja toteutus
Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Hankkeen tavoitteena on varmistaa opettajien ajankohtainen arviointiosaaminen ja vahvistaa heidän valmiuksiaan opetushallituksen uudistuneiden arviointiperiaatteiden soveltamiseen. Hankkeessa perehdytään tutkimukseen perustuvaan teoreettiseen tietoon, viimeisimpään opetussuunnitelmatietoon, arvioinnin toteuttamiseen käytännössä ja tukea tarvitsevien oppijoiden arviointiin. Hankkeessa haastetaan opettajia löytämään yhteys pedagogiikan ja arviointikäytänteiden välille. 

Koulutusohjelma koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka suositellaan suoritettavan yhtenä kokonaisuutena (9 op). Koulutuksia on kuitenkin mahdollista suorittaa myös yksittäisinä osioina.  Syksyllä 2020  hankkeessa on järjestetty koulutus Opettajan arviointiosaaminen ja koulun arviointikulttuurin kehittäminen (3 op). Kouluttajana toimi KT, FL Najat Ouakrim-Soivio, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto. 

Keväällä 2021 hankkeessa järjestetään seuraavat koulutukset:

2. Pedagogiikan monipuolistaminen ja arviointi, 3 op

Etäopetuspäivät:
1. ke 17.2.2021 klo 12.30-16
2. to 25.2.2021 klo 12.30-16
3. ke 10.3.2021 klo 12.30-16

Kohderyhmä: perusopetuksen rehtorit, erityisopettajat, luokan- ja aineenopettajat

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä oppimista tukevasta arvioinnista konkreettisten esimerkkien avulla sekä jakaa toimivia arviointikäytänteitä.

Keskeiset sisällöt:
- Monipuolisen pedagogiikan ja arvioinnin yhteys
- Oppilaan itse- ja vertaisarviointi käytännössä
- Arvioinnin kohteena oppiminen ja työskentely
- Formatiivinen arviointi koulun arjessa
- Digitaalinen arviointi
- Arviointitiedon hyödyntäminen opettajan oman työn kehittämiseksi

Totetustapa: Koulutus koostuu kolmesta (3) etäopetuspäivästä. Koulutuspäivät sisältävät asiantuntijapuheenvuoroja ja yhteistoiminnallista oppimista. Välitehtävänä opettajat reflektoivat omia arviointikäytänteitä ja pedagogiikkaa, joita jaetaan ja käsitellään koulutuspäivinä. Etäopetus tapahtuu Zoom-ohjelmalla.

Kouluttajat: KM, EO, LO Päivi Valli, yliopistonopettaja ja KM, LO Sirkku Lähdesmäki, yliopistonopettaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen pe 29.1. mennessä sähköisellä lomakkeella. Koulutukseen otetaan 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

3. Arvioidaan yhdessä - opettajan ja erityisopettajan yhteistyö, 3 op

Etäopetuspäivät:
1. to 8.4.2021 klo 9-15
2. ma 19.4.2021 klo 9-15

Kohderyhmä: perusopetuksen rehtorit, erityisopettajat, luokan- ja aineenopettajat

Keskeiset sisällöt:
- Oppimisvaikeudet, muut erityistarpeet ja arviointi
- Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden huomioiminen arvioinnissa
- Arvioinnin eriyttämisen keinoja
- Apuvälineiden ja erilaisten koejärjestelyiden hyödyntäminen osaamisen osoittamisessa
- Erityiset painoalueet eriyttämisen keinona
- Yhteistyötä erityisopettajan ja opettajien välillä arvioinnissa
- Kirjaaminen pedagogisiin asiakirjoihin arvioinnin ja käytöksen tueksi.

Toteutustapa: Koulutus koostuu kahdesta (2) etäopetuspäivästä sisältäen asiantuntija-alustuksia ja pienryhmätyöskentelyä. On suositeltavaa, että koulutukseen osallistuu opettaja-erityisopettaja -työpari samasta koulusta mutta tämä ei ole välttämätöntä. Välitehtävänä opettajat laativat pienimuotoisen kehittämistehtävän. Etäopetus tapahtuu Zoom-ohjelmalla.

Kouluttaja: KM Tiina Vitka, yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen pe 19.3. mennessä sähköisellä lomakkeella. Koulutukseen otetaan 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kustannukset: Hanke on Opetushallituksen kustantama, opettajille maksuton täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). 

Tiedustelut: suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään sekä Kokkolassa että Rovaniemellä ajalla 2020-2021.