Arviointi haltuun! - opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen (OPH)

Tavoitteet
Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Hankkeen tavoitteena on varmistaa opettajien ajankohtainen arviointiosaaminen ja vahvistaa heidän valmiuksiaan opetushallituksen uudistuneiden arviointiperiaatteiden soveltamiseen. Hankkeessa perehdytään tutkimukseen perustuvaan teoreettiseen tietoon, viimeisimpään opetussuunnitelmatietoon, arvioinnin toteuttamiseen käytännössä ja tukea tarvitsevien oppijoiden arviointiin. Hankkeessa haastetaan opettajia löytämään yhteys pedagogiikan ja arviointikäytänteiden välille. 

Toteutus
Koulutusohjelma koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka suositellaan suoritettavan yhtenä kokonaisuutena. Koulutuksia on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä osioina. Tarkemmat aikataulut ja sisällöt päivitetään myöhemmin.

  1. Opettajien arviointiosaaminen ja koulun arviointikulttuurin kehittäminen, 3 op
  2. Arvioidaan yhdessä - opettajan ja erityisopettajan yhteistyö, 3 op
  3. Pedagogiikan monilpuolistaminen ja arviointi, 3 op

Kouluttajat
KT, FL Najat Ouakrim-Soivio, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
KM Tiina Vitka, yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja ja konsultoiva erityisopettaja
KM, EO, LO Päivi Valli, yliopistonopettaja
KM Sirkku Lähdesmäki, yliopistonopettaja

Kustannukset
Koulutus on opetushallituksen kustantamaa opettajien täydennyskoulutusta ja opetuksen sekä materiaalin osalta maksutonta. Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Tiedustelut:
suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään sekä Kokkolassa että Rovaniemellä ajalla 2020-2021.