Arviointi haltuun! - opettajan arviointiosaamisen vahvistaminen (OPH)

Hankkeen tavoitteet ja toteutus
Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Hankkeen tavoitteena on varmistaa opettajien ajankohtainen arviointiosaaminen ja vahvistaa heidän valmiuksiaan opetushallituksen uudistuneiden arviointiperiaatteiden soveltamiseen. Hankkeessa perehdytään tutkimukseen perustuvaan teoreettiseen tietoon, viimeisimpään opetussuunnitelmatietoon, arvioinnin toteuttamiseen käytännössä ja tukea tarvitsevien oppijoiden arviointiin. Hankkeessa haastetaan opettajia löytämään yhteys pedagogiikan ja arviointikäytänteiden välille. 

Koulutusohjelma koostuu kolmesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka suositellaan suoritettavan yhtenä kokonaisuutena (9 op). Koulutuksia on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä osioina. 

Syksyllä 2020 järjestetään:

1. Opettajan arviointiosaaminen ja koulun arviointikulttuurin kehittäminen, 3 op

Koulutuksen tavoitteet
Tavoitteena on varmistaa opettajien ajankohtainen arviointiosaaminen sekä vahvistaa heidän valmiuksiaan opetushallituksen uudistuneiden arviointiperiaatteiden soveltamiseen.

 

Kohderyhmä: koulutus on suunnattu perusopetuksen rehtoreille ja opettajille

 

Etäopetuspäivät

 

· ti 10.11. klo 12.30-16

· to 26.11. klo 12.30-16

· ma 30.11. klo 12.30-16

 

Keskeiset sisällöt

· Arvioinnin yhdenmukaistuminen– tavoitteena oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutuminen

· Arvioinnin erilaiset roolit ja tehtävät opettajan ja oppilaan näkökulmista.

· Mitä on monipuolinen arviointi ja miten toteutan sitä arjen koulutyössä?

· Miten voin varmistaa, että arviointiosaamiseni on riittävää ja laadukasta?

· Itsearviointi ja vertaispalaute oppilaan ja opiskelijan oppimaan oppimisen taitoina.

· Koulun arviointikulttuuri, sen näkyväksi tekeminen ja kehittäminen.

· Päättöarviointi ja sen haasteet

 

Kouluttaja: KT, FL Najat Ouakrim-Soivio, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

 

Toteutus
Koulutus koostuu kolmesta (3) etäopetuspäivästä sekä ennakkotehtävästä. Koulutukseen sisältyy luento-opetusta, keskusteluja sekä arviointiin liittyviä tehtäviä. Etäopetus tapahtuu Zoom-ohjelmalla. 

 

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutukseen pe 23.10. mennessä sähköisellä lomakkeella. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Keväällä 2021 järjestetään seuraavat koulutukset (tarkemmat aikataulut ja sisällöt päivitetään myöhemmin):

2. Arvioidaan yhdessä - opettajan ja erityisopettajan yhteistyö, 3 op
3. Pedagogiikan monipuolistaminen ja arviointi, 3 op

Hankkeen kouluttajat
KT, FL Najat Ouakrim-Soivio, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
KM Tiina Vitka, yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja
KM, EO, LO Päivi Valli, yliopistonopettaja
KM Sirkku Lähdesmäki, yliopistonopettaja

Kustannukset
Koulutus on Opetushallituksen kustantama, opettajille maksuton
täydennyskoulutus (opetus ja materiaali). Osallistujat vastaavat itse lounas-, matka- ja majoituskuluista.

Tiedustelut:
suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.skog@chydenius.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hankkeen koulutukset järjestetään sekä Kokkolassa että Rovaniemellä ajalla 2020-2021.