Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisuuden antava koulutus aloittaa syksyllä 2021! Koulutukseen valituille lähetetään lisää tietoa elokuussa 2021 koulutuksen käytännönjärjestelyistä.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoisuuden antava koulutus (valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville) aloittaa syksyllä 2021. Koulutusta koordinoi Oulun yliopisto ja sen toteutuksessa ja suunnittelussa ovat mukana kaikki muut Suomessa varhaiskasvatuksen yliopistokoulutusta tuottavat yliopistot: Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi. Jyväskylän yliopiston opinnot järjestää Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, lähiopetuspaikkakuntana on Kokkola.

play-color-child-children-fun-happy-1331154-pxhere.com.jpg

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämän koulutuksen pääaineena on varhaiskasvatustiede. Koulutuksessa korostetaan teorian ja käytännön yhteyttä sekä oppimisen yhteisöllisyyttä. Yksin tai pienryhmissä toteutettavat työelämälähtöiset tehtävät sekä harjoittelut tarjoavat mahdollisuuksia teorian ja käytännön yhteyksien ymmärtämiseen. Koulutuksen aikana opiskellaan pienryhmissä, joissa opiskelijat hyödyntävät toistensa osaamista ja elämänkokemusta. Yhteinen prosessointi on keskeinen voimavara käsiteltävien ilmiöiden tarkastelussa. Opintojen aikana tuetaan kasvua opettajuuteen ja varhaiskasvatuksen opettajan ammatti-identiteetin rakentumiseen.

Tutustu opetussuunnitelmaan 2020-2023

Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (Valtakunnallinen monimuotokoulutus 1000+) opetussuunnitelma

Monimuoto-opiskelu käytännössä

  • Syksyllä 2021 alkavassa varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen monimuotototeutuksessa on 2-3 lähiopetuspäivää kuukaudessa arkipäivisin (peräkkäisinä päivinä), verkossa tapahtuvaa etäopetusta mahdollisesti viikoittain (tarkemmat aikataulut tiedotetaan myöhemmin) sekä itsenäistä työskentelyä
  • Opintoihin sisältyy kaksi ohjattua harjoittelua. Harjoittelut voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla tiettyjen ehtojen täyttyessä (nämä ehdot tarkennetaan myöhemmin)

Lisätietoja valtakunnallisesta koulutushankkeesta: www.tuhatplus.fi

Lisätietoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämästä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta:
yliopistonopettaja Essi Korkeaniemi