Varhaiskasvatuksen opettajaopinnot

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta on tullut vakituinen osa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkintokoulutusten tarjontaa.

Monimuotoista ja yhteisöllistä opiskelua

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksemme ovat monimuotokoulutuksia. Opinnot sisältävät lähiopetusta 3–5 päivää kuukaudessa, verkko-opetusta viikoittain iltaisin sekä itsenäistä opiskelua. Lisäksi koulutuksiin sisältyy kaksi ohjattua (palkatonta) harjoittelua, yhteensä 15 opintopistettä.  Kandidaattiopintojen (avoin väylä ja 1000+) kesto on noin 2,5 vuotta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämien varhaiskasvatuksen kandidaattikoulutusten pääaineena on varhaiskasvatustiede.

Koulutuksissa korostetaan teorian ja käytännön yhteyttä sekä oppimisen yhteisöllisyyttä. Yksin tai pienryhmissä toteutettavat työelämälähtöiset tehtävät sekä harjoittelut tarjoavat mahdollisuuksia teorian ja käytännön yhteyksien ymmärtämiseen. Koulutuksen aikana opiskellaan pienryhmissä, joissa opiskelijat hyödyntävät toistensa osaamista ja elämänkokemusta. Yhteinen prosessointi on keskeinen voimavara käsiteltävien ilmiöiden tarkastelussa. Opintojen aikana tuetaan kasvua opettajuuteen ja varhaiskasvatuksen ammatti-identiteetin rakentumiseen.

Koulutukset ovat pääosin Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia, ja Jyväskylän yliopisto myöntää tutkinnot koulutuksen suorittaneille.


Kolme väylää varhaiskasvatuksen opettajaksi

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma: avoimen väylä

Hakea voi yhteishaussa keväällä 2024.

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma: valtakunnallinen monimuotokoulutus 1000+ varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville  

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan valtakunnalliseen monimuotokoulutukseen 1000+ on kevään yhteishaussa 15.-30.3.2023. Lisätietoja koulutuksesta ja valintaperusteista Opintopolusta>>

Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta koulutushankkeesta: www.tuhatplus.fi

Erilliset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 75 op

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 75+ -hanke toteutetaan monimuotokoulutuksena yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Koulutus on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnon tai tutkinnon, joka on Opetushallituksessa rinnastettu kasvatustieteen kandidaatiksi tai maisteriksi.

Koulutus on monimuotokoulutus, jonka toteutuksessa hyödynnetään lähiopetusjaksoja, verkko-opetusta, työelämälähtöisiä sekä itsenäisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi palkatonta ohjattua harjoittelua, yhteensä 15 opintopistettä. Lähiopetusta on noin 3 päivää kuukaudessa. 

Lisähaku käynnissä 4.9.-25.9.2023

Lisätietoja hakemiseen täältä

 

Tutustu opetussuunnitelmaan 2020-2023