Varhaiskasvatuksen opettajaopinnot

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta on tullut vakituinen osa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkintokoulutusten tarjontaa. Seuraavan kerran opintoihin voi hakea syksyn yhteishaussa 31.8.–14.9.2022, kun 75+-ohjelman haku on auki.

Monimuotoista ja yhteisöllistä opiskelua

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksemme ovat monimuotokoulutuksia, joiden toteutuksessa hyödynnetään lähiopetusjaksoja, verkko-opetusta, työelämälähtöisiä sekä itsenäisiä tehtäviä. Lisäksi koulutuksiin sisältyy kaksi ohjattua harjoittelua, yhteensä 15 opintopistettä. Lähiopetusta on noin 3–5 päivää kuukaudessa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämien varhaiskasvatuksen kandidaattikoulutusten pääaineena on varhaiskasvatustiede.

Koulutuksissa korostetaan teorian ja käytännön yhteyttä sekä oppimisen yhteisöllisyyttä. Yksin tai pienryhmissä toteutettavat työelämälähtöiset tehtävät sekä harjoittelut tarjoavat mahdollisuuksia teorian ja käytännön yhteyksien ymmärtämiseen. Koulutuksen aikana opiskellaan pienryhmissä, joissa opiskelijat hyödyntävät toistensa osaamista ja elämänkokemusta. Yhteinen prosessointi on keskeinen voimavara käsiteltävien ilmiöiden tarkastelussa. Opintojen aikana tuetaan kasvua opettajuuteen ja varhaiskasvatuksen ammatti-identiteetin rakentumiseen.

Koulutukset ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia, ja Jyväskylän yliopisto myöntää tutkinnot koulutuksen suorittaneille.

Tietoa kevään 2022 yhteishaussa valituille (1000+ ja avoimen väylä):

Opinnot alkavat lähiopetuksella Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa ke 7.9.2022 klo 9.15.
Syksyn lähiopetuspäivät ovat 7.–9.9., 5.–7.10., 9.–11.11. ja 30.11.–2.12.
Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin sisältyvät viikoittaiset ilta-opinnot etäopetuksena itsenäistä työskentelyä, sekä harjoittelut (2. ja 3. opiskeluvuotena).
Lisätietoja aikatauluista ja opiskelusta valituksi tulleet saavat elokuussa viikolla 32.


Kolme väylää varhaiskasvatuksen opettajaksi

Erilliset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 75 op

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 75+ -hanke toteutetaan monimuotokoulutuksena yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Ensimmäinen 75+ -ryhmä aloitti opintonsa tammikuussa 2022. Seuraava haku on syksyn yhteishaussa 31.8.–14.9.2022! Koulutus on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnon tai tutkinnon, joka on Opetushallituksessa rinnastettu kasvatustieteen kandidaatiksi tai maisteriksi.

Koulutus on monimuotokoulutus, jonka toteutuksessa hyödynnetään lähiopetusjaksoja, verkko-opetusta, työelämälähtöisiä sekä itsenäisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyy kaksi ohjattua harjoittelua, yhteensä 15 opintopistettä. Lähiopetusta on noin 3–5 päivää kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma: avoimen väylä

Tämä on uusi vakituinen koulutus ja hakukohde Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Avoimen väylän ensimmäinen ryhmä aloittaa opintonsa syksyllä 2022. 

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma: valtakunnallinen monimuotokoulutus 1000+ varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville  

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen monimuotokoulutus 1000+ aloitti ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Koulutuksen toinen ryhmä aloittaa opinnot syksyllä 2022, ja seuraava haku koulutukseen on kevään 2023 yhteishaussa. Lisätietoja kevään 2023 yhteishausta kerrotaan myöhemmin.

Lisätietoja koulutushankkeesta: www.tuhatplus.fi

Tutustu opetussuunnitelmaan 2020-2023