Opiskelu

Kokkolassa on tarjolla luokanopettajien aikuiskoulutus, joka johtaa kasvatustieteen maisterin tutkintoon, varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto, joka johtaa varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkintoon sekä erilliset erityisopettajaopinnot (60 op).

Koulutusohjelmiin hakeutuminen tapahtuu yhteishaun kautta ja jokaiseen koulutusohjelmaan on erilliset pääsykokeet. Kaikissa suuntautumisvaihtoehdoissa opiskelu perustuu andragogisille, aikuispedagogisille lähtökohdille. Varhaiskasvatuksen opettajaopinnot ja erityisopettajaopinnot järjestetään monimuotokoulutuksina ja luokanopettajien aikuisopinnot lähiopetusperustaisena, jossa hyödynnetään joustavia opetusjärjestelyjä lähi- ja etäopetuksen keinoja hyödyntäen.

Opinnoissa voi hyödyntää myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston tarjontaa sekä Jyväskylän yliopiston tarjontaa. Yliopiston perustutkintoon johtava opiskelu on maksutonta, mutta opiskelijat liittyvät Jyväskylän yliopiston ylioppilaskuntaan. Opinnot oikeuttavat opinto- sekä aikuiskoulutustukiin.