Syventävä harjoittelu

Syventävä harjoittelu on laajuudeltaan 8 op. Se jakautuu kahteen suoritustapaan. Syventävä harjoittelu Kokkolassa on vaihtoehto, joka ei edellytä työsopimusta, vaan harjoittelu suoritetaan pätevän luokanopettajan ohjauksessa tämä luokassa syyskuussa kolme viikkoa kestävän kenttäharjoittelujakson aikana. Omaluokkaharjoittelu on vaihtoehto työelämään siirtyvälle opiskelijalle. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija aloittaa elokuussa luokanopettajan tehtävässä ja työsopimus on vähintään yhden lukukauden mittainen. Ohessa tarkemmat tiedot näistä vaihtoehdoista.

Syventävä kenttäharjoittelu (Kokkolassa)

vastuuopettaja yliopistonopettaja Sirkku Lähdesmäki

Harjoittelussa opiskelija harjaantuu  ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden eli ILO-suunnitteluprosessin kautta suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmiölähtöistä oppimista.

Harjoittelun ennakkotiedot löytyvät tästä

info harjoittelusta

ILO-suunnitteluprosessi

Omaluokkaharjoittelu

vastuuopettaja yliopistonlehtori Merja Merilainen