Opinto-ohjaus

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa opintojen ohjausta toteutetaan sekä yksilö- ja ryhmäohjauksena että integroituna osana opintoja. Opiskelijoille järjestetään ryhmäohjausta läpi opiskeluajan opintojen suunnitteluun, opetussuunnitelmaan, opiskelukäytänteisiin ja opintojen kannalta ajankohtaisiin asioihin liittyen. Opintojen alussa uusia opiskelijoita opastavat myös opiskelijatuutorit. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen sekä täydentävään ohjaukseen mm. yliopistokeskuksen Hyviksen ja YTHS:n kautta.

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen ohjaajat

Hops-ohjaajat Ulla Hietamäki, Lassi Lavanti, Raisa Harju-Autti ja Marjo Siter. 

 • Tutkintorakenteeseen ja opintoihin perehdytys
 • Hops-ohjaus, korvaavuudet

Koulutussuunnittelija Mari Kiviniemi

 • Tutkintorakenteeseen ja opintoihin perehdytys
 • Sisu-hops-ohjaus, korvaavuudet
 • Ajankohtainen opintoihin liittyvä neuvonta ja ohjaus

 Opintosihteeri Oili Uusitalo

 • Kypsyysnäytteet, yleiset tentit
 • Valmistumiseen liittyvä ohjaus

 Yksikön johtaja Heidi Harju-Luukkainen

Operatiivinen lähijohtaja Minna Maunula

 • Opintojen ohjaustilaisuudet
 • Koulutuksellisiin lähtökohtiin ja opetussuunnitelmaan perehdyttäminen
 • Opiskelukulttuuriin perehdytys
 • Korvaavuusmenettely ja -periaatteet
 • Hops-ohjaus
 • Lähitulevaisuuden asioiden kokoaminen
 • Palaute / arviointi

Kasvatustieteen syventävät opinnot: professori Heidi Harju-Luukkainen