Opinto-ohjaus

Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa opintojen ohjausta toteutetaan sekä yksilö- ja ryhmäohjauksena että integroituna osana opintoja. Opiskelijoille järjestetään ryhmäohjausta läpi opiskeluajan opintojen suunnitteluun, opetussuunnitelmaan, opiskelukäytänteisiin ja opintojen kannalta ajankohtaisiin asioihin liittyen. Opintojen alussa uusia opiskelijoita opastavat myös opiskelijatuutorit. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukeen sekä täydentävään ohjaukseen mm. yliopistokeskuksen Hyviksen ja YTHS:n kautta.

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen ohjaajat


Koulutussuunnittelija Mari Kiviniemi

 • Opiskelijaksi hakeutuminen ja valintaprosessi
 • Opiskelukulttuuriin ja -ympäristöön perehdytys 
 • Tutkintorakenteeseen ja opintoihin perehdytys
 • Hops-ohjaus, korvaavuudet
 • Ajankohtainen opintoihin liittyvä neuvonta ja ohjaus
 • Opintojen ohjaustilaisuudet
 • Valmistumiseen liittyvä ohjaus

 
Opintosihteeri Oili Uusitalo

 • Opiskelijaksi hakeutuminen ja valintaprosessi
 • Käytännöllinen ohjaus opiskeluympäristöön
 • Tiedotus ja neuvonta: esim. oppimistehtäväliikenne, opintorekisteri ja kopiointi 
 • Kypsyysnäytteet, yleiset tentit
 • Valmistumiseen liittyvä ohjaus

 
Yksikön johtaja Heidi Harju-Luukkainen

Operatiivinen lähijohtaja Minna Maunula

 • Opintojen ohjaustilaisuudet
 • Koulutuksellisiin lähtökohtiin ja opetussuunnitelmaan perehdyttäminen
 • Opiskelukulttuuriin perehdytys
 • Korvaavuusmenettely ja -periaatteet
 • Hops-ohjaus
 • Lähitulevaisuuden asioiden kokoaminen
 • Palaute / arviointi


Kasvatustieteen syventävät opinnot: professori Heidi Harju-Luukkainen